Co powinna zawierać nowa strona www Zakładu?

strona-www-zaklad-burza-mozgow-naglowek
/Burza mózgów ze studentami IV roku wzornictwa w ramach zajęć w Pracowni Badań Wizualnych, semestr letni, rok akademicki 2007/2008/

Opis działalności Zakładu:

I PEDAGOGIKA

a) nauczanie (program, czego studenci się uczą, jakie są lektury )
b) archiwum (filtry przeszukiwania – chronologicznie, tematycznie)
c) prezentacja studentów –(wydarzenia)

II Badania naukowe

a) opracowania, streszczenia i newsy
b) metody, narzędzia,

1. działalność
2. nauka – odkrycia i dialog + wideo
3. gra – quiz, zagadki wizualne
4. biuletyn, komunikacja (wymiana doświadczeń)
5. promocja zakładu – myśli
6. ku chwale – historię
dla studentów
dla zabawy
7. porady fachowe (forum, wybór z, pytania)
8. Przestrzeń publikacji – różni ludzie, z różnych stron, halo świat, konferencje, spotkania
9. Testy on-line

Stosowanie w praktyce projektowej testów wizualnych pozwala na określanie w obiektywny sposób parametrów postrzeganego obrazu. Dane, jakie uzyskuje się z tych badań pozwalają na podejmowanie decyzji projektowych. Dotychczasowa praktyka obejmuje badania na obiektach nieruchomych (opakowania, elementy komunikacji wizualnej itp.). Eliminuje to z obszaru zagadnień badawczych problem dotyczący postrzegania ruchu. Badanie wpływu elementów komunikacji wizualnej na obserwatora będącego w ruchu lub ruchomych elementów komunikacji wizualnej na statycznego obserwatora wymaga opracowania nowym metod. Tworzenie wirtualnych przestrzeni i wirtualnych modeli projektowanych obiektów czy elementów informacji wizualnej oraz możliwość badania wpływu ruchu obiektów na obserwatora otwiera nowe możliwości badań aspektów percepcji ludzkiej.

Problematyka badań wizualnych w zastosowaniu do komunikacji wizualnej nie jest w dostatecznym stopniu obecna w pracach projektantów komunikacji wizualnej. Większość badań zastosowanych w projektowaniu komunikacji wizualnej ma charakter psychologiczny i jest stosowana prawie w całości do szeroko rozumianej reklamy. Brakuje natomiast badań eksperymentalnych, których wyniki mogłyby być pomocne w podejmowaniu decyzji w projektowaniu komunikacji wizualnej. Stworzenie narzędzi zostanie poprzedzone studiami dotyczącymi przede wszystkim ruchu i struktury przestrzeni. Celem tego etapu jest koncepcja badań komunikatów wizualnych będących w ruchu. Dane z tego etapu pozwolą na opracowanie zestawu testów wizualnych przy zastosowaniu nowoczesnej technologii multimedialnej umożliwiających badanie zmiennych bodźców wizualnych.

Przedmiotem pracy naukowej w Zakładzie Badań Wizualnych i Interakcji jest badanie ludzkiej percepcji. W praktyce badawczej stosowane są, między innymi, zestawy testów wizualnych (test dystansu czytelności, test wizji progresywnej, test pogłębionej analizy wizualnej, test widzialności i czytelności przy użyciu tachistoskopu). Pozwalają one na określenie w obiektywny sposób parametrów postrzeganego obrazu takich jak kolejność odczytywania cech badanego obrazu, stopień identyfikacji kształtu czy szybkość identyfikacji oraz odczytywanie sensu badanego tekstu. Dane uzyskane z przeprowadzanych badań są podawane analizie statystycznej i służą jako kryterium podejmowania decyzji projektowych. Dotychczasowa praktyka stosowania testów wizualnych nie pozwalała na swobodne kształtowanie przestrzeni poddawanej badaniom. Spowodowane to jest brakiem skutecznych urządzeń oraz wysokimi kosztami przygotowania materiały badawczego. Stosowanie dotychczasowych urządzeń do badania aspektów ruchu bodźca w przestrzeni staje się prawie niewykonalne. W Zakładzie Badań Wizualnych i Interakcji chcielibyśmy rozwiązać ten problem. Tworzenie wirtualnych modeli projektowanych przedmiotów czy systemów informacyjnych pozwala na przebadanie ich w Wirtualnym Laboratorium i w oparciu o dane z badań podejmowanie decyzji projektowych. W ten sposób wypracowano by nie tylko użyteczne narzędzie do podejmowania decyzji, ale również pole nowych problemów badawczych dotyczących poszczególnych aspektów informacji wizualnej.

Prowadzimy badania nad parametrami komunikatywności przekazu wizualnego i audiowizualnego.

Doświadczenia będą miały następującą postać:

a. Lista problemów i zagadnień z psychofizjologii i psychologii
b. Lista ośrodków, instytucji, portali pism, ośrodków akademickich zajmujących się podobnymi zagadnieniami
c. Lista zagadnień, którymi się zajmujemy
d. Lista zagadnień którymi będziemy się zajmować
e. Lista zagadnień, które nas interesują, a których nie będziemy badać

Baza danych wykonanych projektów badawczych.

1. Projekt i budowa Wirtualnego Laboratorium Badań Wizualnych i Kreacji Przestrzeni Interaktywnych z uwzględnieniem postrzegania ruchomych bodźców wizualnych.

2. Przystosowanie wybranych testów wizualnych do badania zmiennych elementów pola widzenia i pozwalających na ich wykonywanie na urządzeniach multimedialnych (stanowisko serwera i satelit do testów online)

3. Tworzenie wirtualnych modeli projektowanych przedmiotów i systemów informacyjnych.

4. Zbadanie możliwości i zastosowań interaktywnych platform multimedialnych, w których znajdujący się użytkownik może swobodnie i bez ograniczeń korzystać z zasobów baz danych oraz kreować własne przez systemy sensorów. (platformy – to przestrzenne projekty interaktywne sprzężone z wysoką technologią (systemem czujników, okularami i rękawicami do przestrzeni wirtualnej oraz systemem projekcji przestrzennej z wykorzystaniem rzutników multimedialnych, laserów i hologramów).

5. Badanie możliwości łączenia obrazu cyfrowego generowanego przez skrypt z animacją wektorową oraz filmem cyfrowym w czasie rzeczywistym przy pomocy programów informatycznych (np. Max MSP).

6. Badanie percepcji obrazu ruchomego i przetwarzania oraz modelowania w czasie rzeczywistym trójwymiarowej przestrzeni interaktywnej i wirtualnej.

7. Zastosowanie platformy oraz nawigacji przestrzennej do oglądania rzeczywistości wirtualnej wykorzystanie możliwości rękawic i okularów 3D do kreowania interaktywnej i wirtualnej rzeczywistości 3D.

8. Badanie szeroko rozumianego problemu interakcji, którą rozumiemy jako jakiekolwiek pośrednictwo między człowiekiem, a maszyną. Zastosowanie metod mapowania pozwala na precyzyjne określenie strategii i ścieżek poszukiwania określonej informacji.

Reklamy