Biuletyn Sztuki Projektowania

 

BSP-naglowek

Biuletyn Sztuki Projektowania powstał w 2005 roku z inicjatywy Zespołu Redakcyjnego Katedry Wzornictwa Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach.

Biuletyn ma służyć wymianie wiedzy i doświadczeń w zakresie projektowania produktu i komunikacji wizualnej poprzez prezentacje projektów autorskich, prac naukowych oraz opracowań zagadnień podejmowanych w pracy dydaktycznej.

Jest to jedna z nielicznych w języku polskim literatura fachowa dotycząca projektowania. Biuletyn wydawany jest na razie raz w roku i jest raczej traktowany w kategoriach „książki – podręcznika” dla młodych projektantów. Zawarte w nim teksty odkrywają, jak radzą sobie studenci z problemami projektowymi, pokazują „kuchnię projektanta” (doświadczenia pedagogów, studentów, ale również znanych projektantów). Ten przekrój zagadnień pozwala na dostrzeżenie wielu ciekawych aspektów projektowania. Jest to miejsce nie tylko porad w zakresie projektowania, ale przede wszystkim przestrzeń dyskusji i rozważań, również o charakterze filozoficznym.

Osoby, organizacje, firmy zainteresowane zamieszczeniem reklamy w naszym biuletynie zachęcam do zaznajomienia się ze szczegółami tego wydawnictwa. …

Do publikacji dopuszcza się artykuły o wartości:

dydaktycznej, naukowej i artystycznej z zakresu komunikacji wizualnej i projektowania produktu; artykuły autorskie, fragmenty prac dyplomowych, doktorskich i habilitacyjnych oraz opracowania dotyczące zagadnień podejmowanych w pracy dydaktycznej.

Każdy numer jest poświęcony jednemu zasadniczemu problemowi. Artykuły mają za zadanie ukazanie różnych aspektów tematu wiodącego. Nakład BSP wynosi 300 egzemplarzy i jest wydawany raz w roku. Każdy numer Biuletynu podlega recenzowaniu przez recenzentów. Każdy autor artykułu otrzyma trzy egzemplarze autorskie.

Na język angielski tłumaczone są: streszczenia artykułów, noty biograficzne, inne pozycje po uzgodnieniu w zespole redakcyjnym.

Biuletyn występuje w 2 formach: drukowanej i elektronicznej.
Biuletyn drukowany jest na papierze kredowym, w najlepszej jakości druku.
Artykułu biuletynu publikowane są również na stronie WWW Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach.
Istnieje również możliwość zamieszczania reklam na stronach WWW Biuletynu.

Do tej pory wydano następujące tytuły:

 

1. Biuletyn Sztuki Projektowania Nr 1

Wybrane zagadnienia komunikacji wizualnej w kontekście pracy dydaktycznej Bogumiła Szymańdy

2. Biuletyn Sztuki Projektowania Nr 2

Analiza

3. Biuletyn Sztuki Projektowania nr 3

Identyfikacja wizualna

Czwarty numer Biuletynu Sztuki Projektowania nosi tytuł „POMIĘDZY” i poświęcony będzie problemom rodzącym się na styku różnych dyscyplin.

Chcemy, aby ten numer Biuletynu był jakimś przyczynkiem do mającego się dokonać połączenia kierunków: projektowania graficznego i wzornictwa, w planowany jeden wydział, ale nie tylko.
We współczesnym świecie czasem bardzo skrajne dyscypliny potrafią świetnie ze sobą współpracować, tworząc całkiem nowe wartości. Malarze zaczynają tworzyć multimedialne obrazy. Nie jeden student malarstwa zna świetnie programy 3D i w swej pracowni ma nie tylko pędzle, sztalugę i farby, ale komputer zaopatrzony w całą gamę programów graficznych. Nie dawno w kinie Rialto w Katowicach reportaże radiowe były słuchane w towarzystwie obrazów – filmów tworzonych przez studentów ASP. Uczelnie, zajmujące się różnymi dziedzinami, zaczynają między sobą współpracować. Powstają projekty o całkiem nowym znaczeniu. Te i jeszcze wiele innych kwestii związanych ze stykiem różnych dyscyplin będzie poruszał najświeższy biuletyn.

Dystrybucja Biuletynu:
„Biuletyn Sztuki Projektowania” wysłano do następujących odbiorców:

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu
Uniwersytet Mikołaja Kopernika Uniwersytecka Księgarnia Naukowa
Księgarnia „Kapitałka” (Poznań)
Główna Księgarnia Naukowa im. B. Prusa (Warszawa)
Księgarnia „Spis Treści” Zamek Ujazdowski (Warszawa)
Fundacja Krakowska Alternatywa
Śląski Zamek Sztuki i Przedsiębiorczości w Cieszynie
pismo ,,-grafia” Kraków
ASP Kraków Wydział Form Przemysłowych
Instytut Wzornictwa Przemysłowego Warszawa
pismo „2 + 3 D” Kraków
Biblioteka Narodowa
Biblioteka Jagiellońska
Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego
Biblioteka Uniwersytetu im. A. Mickiewicza (Poznań)
Biblioteka Uniwersytetu M. Kopernika (Toruń)
Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego
Biblioteka Uniwersytetu Wrocławskiego
Biblioteka Śląska
Biblioteka Publiczna Warszawy
Książnica Pomorska
Biblioteka Główna Uniwersytetu Opolskiego
Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Białym Stoku
Biblioteka Gówna ASP w Łodzi
Biblioteka Główna ASP w Poznaniu
Biblioteka ASP w Gdańsku
Biblioteka Główna ASP w Warszawie
Biblioteka Główna ASP we Wrocławiu
Biblioteka ASP w Łodzi
Biblioteka Muzeum Śląskiego
Biblioteka Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego (Kraków)
Muzeum Sztuki w Łodzi
Fundacja Imago Mundi (Kraków)

 

Reklamy