Kolejny krok budowy strony – INTERAKCJA, SPOŁECZNOŚĆ, NAWIGACJA

 

strona-zakladu-1-naglowek

/Projekty realizowane w ramach Pracowni Badań Wizualnych, IV rok wzornictwo, semestr letni, rok akademicki 2008/2009/

Projekt strony www ZBWII: INTERAKCJA | SPOŁECZNOŚĆ | NAWIGACJA
– to główny podział pracy jaki wyznaczyli sobie uczestnicy projektu: studentki DOMINIKA BABLOK, GOSIA KAPEK I KAROLINA CHMIEL.

Dominika:

Pytanie: Jak wykorzystać interakcję na stronie WWW, tak aby stanowiła element przyciągający uwagę, podnoszący wartość i atrakcyjność strony oraz podkreślający charakter treści w niej zawartych?

To pytanie stawia sobie Dominika Bablok. W związku z tym przygotowała przegląd stron WWW, charakteryzujących się niekonwencjonalną interakcją, dynamizmem.

Dominika wymienia rodzaje interakcji i dzieli strony na kategorie:

Interaktywność :

– jako element zabawy bez znaczenia (bez nadania funkcji) dla strony

http://direct.motorola.com/hellomoto/colors/
http://www.under-constructions.info/eli/commingsoon/
http://www.c-class.co.uk/home.php
http://www.chevaldetroie.net/
http://www.faithless.coca-cola.com/html/start.html

– jako rodzaj akcji która dzieje się przed wejściem na stronę (ruch myszki zgodny z jakimś elementem graficznym na stronie)

http://www.under-constructions.info/eli/commingsoon/
http://www.s-w-h.com/index.php?language=en

– interaktywne dynamiczne menu

http://www.a-i.tw/root.html?lang=en#pos=13
http://cmd9.com/
http://www.bigleoproductions.com/site/index.htm
http://www.dawebsiteb4dawebsite.com/2k7/index.html#work_12_0
http://www.farmrio.com.br/

– dynamiczne menu adekwatne z ruchem myszki

http://www.rhythmoflines.co.uk/
http://www.axesaone.fr/
http://www.whitevoid.com/application.html

– dynamiczna zmiana w przejściach między poziomami na stronie

http://www.wangfan.com/
http://www.whitevoid.com/application.html
http://www.dotedesign.com/

– cała strona zbudowana jako jedna animacja

http://mobile.ktf.com/ver01/wphone01/showroom/showRoom.htm
http://www.unit9.com/creativemind/
http://www.nike.com/jumpman23/m4/
http://www.marukin-ad.co.jp/ecoego/

Badanie interaktywnych stron pozwoli sprawdzić, jak użytkownicy reagują na różnego typu interakcję (pozytywnie czy negatywnie?)
W jaki sposób badać interaktywne strony?

Pomysły Dominiki:
1) Porównywanie stron z różnych: Pokazywanie użytkownikowi kilku stron statycznych plus jedna dynamiczna, co wybiorą?
2) rejestrowanie zachowania podczas chodzenia po stronie
3) porównywanie stron z różnych kategorii i które przyciągają bardziej (w jaki sposób notować? Ankieta? badanie różnicowania semantycznego?)

Zadaniem Dominiki jest:
Analiza stron interaktywnych oraz
zaprojektowanie narzędzia do badania tego typu stron

Analiza: Katalog poszczególnych ruchów, rodzajów interakcji.

Narzędzie: np. Rejestracja ruchów użytkownika, kamera, film, formularz
O co pytać? Co notować? Co będzie miarą? Czynnikiem zmiennym, który będzie weryfikowany?

Wynikiem tej analizy i badania są odpowiedzi:
W jakim zakresie interakcja ma funkcjonować na stronie?
W jakich miejscach w strukturze?
Czy tylko dla zabawy?
Dla jakich elementów strony występuje interakcja? Czy dla całości, czy dla części?
Czy dynamiczna strona przyciąga uwagę czy zniechęca?
Które elementy dynamiczne zniechęcają, które zachęcają/przyciągają uwagę, wydają się interesujące?

Gosia Kapek

Gosia zajmuje się stroną WWW od strony stworzenia przestrzeni dla społeczności, którą łączą wspólne zainteresowania (w tym wypadku badania nad percepcją, interakcją…)

Gosia wymienia:
Korzyści dla członków społeczności:
– zdobywanie informacji,
– poznawanie nowych ludzi

Zasady korzystania:
Uczestnictwo poprzedzone rejestracją.
W rejestracji należy podać również miejsce zamieszkania.

Drogi korzystania z portalu:
– Poprzez czytanie bloga,
– z vortalu: ściśle tematyczne strony, artykuły specjalistyczne – plus pytania,
– fora, czaty, listy dyskusyjne: tematycznie ułożone
– komunikatory (Skype, Messenger)
– Programy do nauki on-line
– wirtualna klasa: rozwiązywanie wspólnie problemu
– wideo wykłady,
– galeria

– Wirtualne laboratorium – korzystanie z narzędzi

I postać: symulujemy rzeczywistość i zamieszczamy w niej obiekty do badania
II postać: w świecie rzeczywistym osoba wpływa na rzeczywistość wirtualną
III postać: kontakt z laboratoriami na całym świecie – otrzymujemy wynik

Korzyści dla zakładu:

– zdobywanie osób badanych (respondentów do testów): np. aby móc przeczytać artykuł należy wykonać określone czynności on-line

Pomysł na badanie:
Osoba badana nie wie, ze przeprowadzamy na niej test: np. prosimy o wpisanie prezentowanego tekstu (który jest np. zamglony) i poprawne wpisanie pozwala na przejście dalej.

– pozyskanie innych fachowców

– marketing, otwarcie się, działanie za darmo, idea rozwoju, współpracy
– możliwość obserwacji jednego obrazu przez wielu osób – np. reakcja osób jest widoczna dla wszystkich


Zadanie Gosi:

Analiza portali społecznościowych:
Przykłady: sposoby organizowania społeczności
wnioski – przydatne elementy dla nas, dla ludzi odwiedzających

Karolina Chmiel

Karolina zastanawia się nad stworzeniem graficznej postaci struktury i wg niej odbywałoby się poruszanie po stronie.

Jej propozycja podziału struktury wygląda następująco:

PODZIAŁ NA STREFY:

nasza:
Osoby tworzące zakład
Miejsce na Akademii

Studenta:
Opis przedmiotów
Harmonogram – plan zajęć
Tematy bierzące
Blogi
Archiwum

Źródłowa:
Artykuły

Badań wizualnych:
Testy wizualne
Percepcja ruchu
Percepcja obrazu
Percepcja koloru

Interakcji:
Interaktywne laboratorium

Pomiędzy strefami występują liniki pokazujące relacje pomiędzy nimi.
W każdej strefie możliwe jest różne sortowanie/filtrowanie informacji w nich zawartych tak, aby ułatwić wyszukiwanie.

Zadanie Karoliny:
1) Praca nad strukturą
2) Mapowanie papierowe: tworzenie filmu interakcji na stronie

Pytania: W jaki sposób pokazywać strukturę? Czy ekran jest oknem czy stanowi granicę?


Praca każdego uczestnika projektu jest ściśle ze sobą powiązana i każdy z tych „pionów” działania może być inspiracją dla drugiego.

Reklamy