Bliżej wirtualnego świata – wizyta w Instytucie Informatyki Teoretycznej i Stosowanej

 

PAN-naglowek

25 marca 2008 „Drużyna” Zakładu przekroczyła progi Instytutu Informatyki Teoretycznej i Stosowanej Polskiej Akademii Nauk w Gliwicach w celu nawiązania współpracy dotyczącej:
interakcji,
wirtualnej rzeczywistości,
przestrzeni interfejsu.

Podczas spotkania prezentowany był kombinezon, dzięki którymu można zapisać ruchy człowieka (oczywiście ubranego w ten „strój”)
Prezentacji towarzyszyła dyskusja dotycząca wykorzystania tego urządzenia. Pomysły obu stron w pewnych punktach się pokrywały,
co zaowocuje wspólnym projektem. …

Strony Instytutu:
Instytutu Informatyki Teoretycznej i Stosowanej

Zespół Systemów Multimedialnych

„Zespół realizuje prace dotyczące kodowania, składowania i przesyłania informacji multimedialnych oraz integracji platform multimedialnych. Prace badawcze ogniskują się na kodowaniu obrazów statycznych i ruchomych dla zastosowań w systemach czasu rzeczywistego, w tym w transmisjach z gwarancją jakości usług w sieciach komputerowych i telekomunikacyjnych. Prowadzone są również prace nad strukturą multimedialnych baz danych, a w szczególności nad ich indeksowaniem i przeszukiwaniem.
Wyniki prac są wykorzystywane do projektowania internetowych serwisów multimedialnych z różnymi typami usług (na żądanie, telekonferencyjne, itp.), tworzenia systemów elektronicznego nauczania oraz w dedykowanych, sprzętowych systemach czasu rzeczywistego.” (opis ze strony Instytutu – http://www.iitis.gliwice.pl/pl/zespol.php?ID=2)

Kierownik: dr inż. Arkadiusz Sochan

Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach:

wykładowcy:

dr hab. Wiesław Gdowicz
mgr Ksawery Kaliski
mgr Marta Więckowska

studenci:

Karolina Chmiel
Dominika Bablok
Małgorzata Kapek

Dyskusja dotyczyła głównie sfery wirtualnej rzeczywistości – eksplorowania jej. Prezentowano narzędzia (oprogramowanie i urządzenia) „przenoszące” widza w świat nierzeczywisty. Innym aspektem tych zagadnień jest zapisywanie – skanowanie świata rzeczywistego i odtwarzanie go w wirtualnej przestrzeni. Dotyczy to nie tylko tworzenia obiektów do wirtualnego muzeum, ale również pojawiają się projekty związane ze skanowaniem całych pomieszczeń. Jednak nas z ASP głównie zainteresował kombinezon dzięki, któremu można zapisać ludzkie gesty. To może być świetne narzędzie do badania nowego rodzaju interfejsu – interfejsu ludzkich gestów. Padła propozycja tworzenia wirtualnego katalogu charakterystycznych gestów ludzkich.
Mogłaby to być baza do budowania komend będących częścią nowego interfejsu.

Reklamy