Kod opisywania strony www – zmagania Dominiki

kostka-naglowek

/Projekt realizowany w ramach Pracowni Badań Wizualnych, IV rok wzornictwo, semestr letni, rok akademicki 2008/2009/

W jaki sposób można analizować strony www? Opisywanie strony www przy pomocy określonych grup cech.
Obraz – akcja – emocja / Kostka morfologiczna inspiracją do stworzenia języka opisującego budowę strony www oraz jej odbiór przez użytkownika.


A – elementy strony

A1    loading
A2    intro
A3    menu
A4    pole tekstowe
A5    spis treści
A6    muzyka
A7    film
A8    ikony
A9    scroll
A10  animacja
A11  nawigacja

A12  poziom strony
A13  struktura strony
B – Czynności

B1    ruch myszki
B2    klikniecie myszki

C –  Rezultaty czynności myszki  

C1a    wejście
C2a    rozwija
C3a    włącza
C4a    dodaje
C5a    przejście
C6a    oddalenie
C7a    wyostrzenie
C8a    podświetlenie

C1b   wyjście
C2b   chowa
C3b   zatrzymuje
C4b   usuwa
C5b   cofanie
C6b   przybliżenie
C7b   rozmycie
C8b   przyciemnienie

D – Cechy zmienne

D1    kolor
D2    wielkość
D3    położenie
D4    ilość

E – Położenie elementu

E1    góra
E2    dół
E3    lewo
E4    prawo
E5    wyśrodkowane, centrum
F –  Funkcje elementów

F1    informacyjną
F2    rekreacyjną
F3    orientacyjną
F4    reklamową

G – Cechy elementów strony

G1     2d
G2     3d

Do tej listy należy również uwzględnić zachowanie użytkownika – wyodrębnić parametry jakiemi można opisywać reakcję użytkownika.

Zachowania użytkowników – skala zadowolenia

Kolejnym etapem jest przyłożenie tych cech do kostki morfologicznej by móc obserwować jak dana cecha wpływa na zachowanie użytkownika.

Reklamy