I rok w rękach Zakładu

badania-wizualne-naglowek

Studenci pierwszego roku wzornictwa rozpoczęli edukację na Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach w pracowni Zakładu Badań Wizualnych i Interakcji. Dokładniej, byli uczestnikami zajęć Podstawy Badań Wizualnych i Interakcji. W ramach wprowadzenia ich w świat projektowania wysłuchali wykładów dotyczących – procesu komunikowania się, aspektów historycznych dotyczących badań wizualnych oraz ich roli w procesie projektowym.

Przestrzeń ulicy, pracy, dworca kolejowego, lotniska to przestrzeń, w której nieustannie następuje proces komunikowania się. Komunikowanie może odbywać się poprzez różne media, od gestów, poprzez słowa aż po różnego rodzaju obrazy. Zwykłe „machnięcie” dłonią kierowcy jest komunikatem wolnego przejazdu dla drugiego współuczestnika ruchu. Ulica oprócz komunikatów – gestów, słów, wypełniona jest licznymi obrazami – komunikatami, których zadaniem jest przekazywanie informacji, ułatwiających np.:
– orientację w przestrzeni
– odnajdywanie wyznaczonego celu

itd.

Dla zaistnienia procesu komunikowania się niezbędne są:
Nadawca – komunikat – odbiorca
Nadawca dąży do zwiększenia wiedzy odbiorcy lub do zmiany jego postawy. Pierwszy wymieniony cel to proces informowania – drugi to natomiast to proces perswadowania.
Głównie zajmiemy się procesem informowania, którego medium jest obraz. Aby cały proces komunikacji mógł przebiegać wg zamysłu nadawcy, komunikat musi zostać poprawnie odczytany. W przestrzeni ulicy mamy do czynienia z różnymi warunkami. Te same obrazy – komunikaty oglądane są raz w pełnym słońcu, raz o zmierzchu a raz w zamglony poranek. Wówczas ich poprawny odbiór może zostać zakłócony. Dlatego ważnym zadaniem nadawcy – projektanta komunikatów wizualnych jest przewidywanie reakcji odbiorcy. Te przewidywania nie mogą być oparte jedynie o własne doświadczenia i intuicję, ale również o odpowiedni aparat badawczy. Za tajemniczym słowem: aparat badawczy, kryje się zestaw narzędzi – testów wizualnych, które służą do sprawdzenia w jaki sposób odbierane są komunikaty wizualne w różnych warunkach: zmienne oświetlenie, odległość od obrazu, warunki atmosferyczne.

Historia badań wizualnych sięga już prawie 200 lat. W tym czasie nie tylko techniki druku zmieniały się fundamentalnie, ale również pojawiły się nowe media przekazujące informacje wizualne. Wiele eksperymentów dotyczących typograficznych aspektów informacji ujawnia w jaki sposób ludzkie oko oraz umysł funkcjonują oraz wskazują jakie elementy wpływają na szybsze odczytywanie słów przy projektowaniu np. bloku tekstowego.

Badania wizualne oraz optymalizacja tekstu do jak najdogodniejszych warunków dla czytelnika jest bardzo ważnym elementem projektowym. Wcześniejsze doświadczenia badawcze stanowią podstawę współczesnej nauki o typografii. Wątpliwość, ciekawość badacza najpierw była pytaniem, później hipotezą aż po wielu zmaganiach eksperymentalnych stała się wyznacznikiem dla wielu projektantów. W podręcznikach o typografii nie wspomina się w jaki sposób wiadomo, że taka interlinia, ten krój pisma taka długość wiersza zapewni nam maksymalną czytelność. Ale warto pamiętać, że podwaliną tych prac są wieloletnie badania. Rozwój nowych mediów i technologii przekazywania informacji tworzy nowe obszary badawcze związane z optymalizacją stron internetowych i szeroko rozumiana interakcją. Wzornictwo jest tą dziedziną, która może zmierzyć się z tymi wyzwaniami.

więcej o historii badań wizualnych aspekty historyczne