Konferencja – obrazy i obrazowanie w dobie mediów elektronicznych

konferencja-naglowek

Zakład Teorii i Historii Sztuki Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach zorganizował ogólnopolską konferencje naukową pt. „Obrazy i obrazowanie w dobie mediów elektronicznych”. Celem konferencji było podjęcie dyskusji skupionej wokół szeroko rozumianej problematyki obrazu i obrazowania. Wśród prelegentów konferencji znaleźli się również przedstawiciele Zakładu Badań Wizualnych i Interakcji.
Wykłady prezentowane przez Zakład dotyczyły badań prowadzonych nad gestem, gestu i jego znaczenia, relacji gestu do języka oraz refleksji na temat gestu.
Wystąpienie składało się z trzech części:
I. prof. Wiesław Gdowicz – Gesty i znaki, a znaczenie.
II. mgr Marta Więckowska – Gest – nieświadomy kanał informacji. Topologia gestu wg McNeila.
III. Karolina Chmiel – Gesty z zanadrza (prezentacja).


Kwintylian pisał: „Gestykulacja rąk, której pozbawione przemówienie zawsze jest kalekie i nieudolne, trudno nawet powiedzieć, jak jest różnorodna – dorównywa ona przecież nieomal bogactwu słów. Jeżeli bowiem ruchy pozostałych części ciała wspomagają jak gdyby nasze słowa, to ruchy rąk – można rzec – mówią same przez się. Czyż przy ich pomocy nie żądamy, nie obiecujemy, nie wzywamy, rezygnujemy, grozimy, błagamy, nie odrzucamy od siebie, nie lękamy się, pytamy, zaprzeczamy, nie wyrażamy naszej radości, smutku, powątpiewania, przekonania, żalu, nie określamy sposobu, możności, ilości, czasu? Czyż one nie podniecają, nie wstrzymują, nie pochwalają, nie korzą się?”(Kwintylian, 1, 3, 85)

Tymi słowami zaczął swoje wystąpienie Wiesław Gdowicz. Kolejne jego rozważania dotyczyły określenia definicji gestu oraz jego pozycji w procesie komunikowania się. Zakład Badań Wizualnych i Interakcji prowadzi badania nad gestami a właściwie nad określeniem odczytywanych znaczeń gestów. Więcej szczegółów na temat projektu można znaleźć na blogu Wiesława Gdowicza.

Wystąpienie Marty Więckowskiej dotyczyło prezentacji badań przeprowadzonych przez Davida Mc Neila oraz jego wniosków z nich wynikających. Badacz, językoznawca z Chicago badał relację języka i gestów. Punktem wyjścia jego rozważań na temat gestu jest stwierdzenie iż, język i gest są ściśle ze sobą powiązane. Sposób formowania wypowiedzi przy pomocy takich dwóch różnych kanałów Mc Neil nazywa Dialektyką języka i gestu.

Zakończeniem wystąpienia Zakładu była prezentacja Karoliny Chmiel, która podjęła próbę uchwycenia obrazu gestu. Karolina przedstawiła publiczności sposoby odcinania znaczenia gestu. Oprócz domowych sposobów odcinania znaczenia gestu można się posłużyć specjalnie do tego zaprojektowanymi urządzeniami:
1. okular z filtrami
2. nakładka z filtrami na aparat fotograficzny.
Dzięki tym urządzeniom możemy odcinać, zmieniać znaczenie gestu a przez co poznawać jego naturę jeszcze lepiej. Pod koniec wystąpienia Karolina rozdała publiczności jednorazowe okulary do odcinania znaczenia gestu, tak by każdy uczestnik mógł samodzielnie wypróbować to urządzenie.

Konferencja odbywała się:
Dzień I – Rondo Sztuki – Rondo im. Gen. Jerzego Ziętka 1
Dzień II – Siedziba ASP – Katowice ul. Koszarowa 17.

Reklamy