Rekonesans elementów wizualnych w przestrzeni ulicy – spostrzeżenia i wnioski studentów I roku

 

rekonesans-naglowek

/Projekty realizowane w ramach przedmiotu Podstawy Badań Wizualnych, I rok wzornictwo, semestr zimowy, rok akademicki 2009/2010/

Studenci I roku po paru tygodniach analizowania wybranych aspektów, związanych z elementami wizualnymi ulicy mieli szansę na zajęciach zaprezentowania swoich spostrzeżeń. Tematy przez nich poruszane dotyczą elementów wpływających na poprawę lub pogorszenie czytelności znaków. Studenci porównują między sobą różne znaki biorąc pod uwagę kąt patrzenia, relację do otoczenia, światło. Wśród prac znajdują się również analizy tablic informacyjnych komunikacji miejskiej i sposobów poruszania się np. na dworcu autobusowym. Studenci starali się odpowiedzieć na pytania np. Czy łatwo w Katowicach odnaleźć Centrum Informacji Turystycznej? Czy łatwo odnaleźć punkt informacji na dworu kolejowym w Katowicach?

Iwona Lisiecka

Regionalny Dworzec Autobusowy w Krakowie – analiza systemu komunikacji

opis:
Na poniższych planszach został zaprezentowany system informacyjny dworca jest spójny. Liternictwo jest bez szeryfowe i czytelne i stosunkowo. Niestety można zaobserwować na ilustracji w lewym górnym rogu, że litery nieraz dla potrzeby, jak sądzę, formatu zostają rozciągnięte. Zestawienie żółci i czerni to dobrze widoczny kontrast. Niestety w przypadku komunikacji wizualnej dworca rzadko się sprawdza. W natłoku informacji żółte litery na czarnym tle są mało widoczne. Być może lepiej byłoby odwrócić kolory (czarne litery na żółtym tle).

Pozytywnym zjawiskiem jest różna w charakterze komunikacja dwóch różnych typów dworców. Niestety system informacji na dworcu kolejowym informuje również o rzeczach nie związanych z dworcem np. taxi, wyjście do centrum przez co rozumiany jest jako ogólny system informacyjny miasta Krakowa. W tym kontekście informacja o dworcu autobusowym wygląda jak reklama np. korporacji taksówek, zupełnie nie związanej z całym systemem komunikacyjnym miasta. Dodatkowo przy znakach biało czarnych, bardzo dobrze widocznych, kontrast czerni i żółci jest już kompletnie nie czytelny.

Informacja o odjazdach autobusów umieszczona jest w aluminiowych ramkach (fot. Lewy, dolny róg) Graficznie jak i typograficznie w żaden sposób nie nawiązuje do całego systemu komunikacji dworca. Dodatkowo umieszczona na filarach, przypomina bardziej schemat drogi ewakuacyjnej niż tak istotną rzecz jak rozkład jazdy. Utrudnieniem jest również ustawiony poniżej kosz na śmieci, który zwiększa dystans do tablicy zmniejszając jej czytelność. Nadmienię że rozkład przedstawia tylko i wyłącznie odjazdy z danego stanowiska i jest umieszczony na jednej stronie filaru przy tym stanowisku. Dodatkowym utrudnieniem jest fakt że z perspektywy czytającego nie sposób sprawdzić wyświetlanej informacji o stanowisku (za duży kąt patrzenia).

„Postanowiłam schematycznie rozrysować dwie możliwe drogi (oczywiście wszystkich kombinacji jest więcej) Każda z nich rozpoczyna się przy jednym z wejść. Droga numer 1 rozpoczyna się w wejściu od strony dworca kolejowego, zakładamy że ktoś jedzie z dolnej płyty, taka osoba musi wejść na płytę, może sprawdzić czy autobus jest już podstawiony, musi wejść do budynku, udać się do tablicy, sprawdzić, wyjść i udać się na stosowne stanowisko. Droga numer 2 jest o tyle skomplikowana, że wchodząc od strony przystanku autobusu miejskiego nie mamy żadnej informacji, ze to jest dworzec ani gdzie znajduje się rozkład jazdy. Człowiek błądzi po dolnej płycie, aż w końcu zauważa tablicę „do budynku dworca” (widoczną tylko przy drodze powrotnej, po zatoczeniu kręgu na płycie) z powodu braku informacji można tylko się domyślać że tam znajdują się rozkłady jazdy. Niestety znajdują się na piętrze, więc po wejściu na piętro, sprawdzenie z którego stanowiska odjeżdża nas autobus, musimy znowu zejść na dolną płytę i dopiero możemy poszukiwać naszego stanowiska.”Jagoda Rudek
„Moją prezentację podzieliłam na trzy działy. Dwa pierwsze dotyczą znaków drogowych, natomiast trzeci innych oznaczeń dla kierowców, które możemy napotkać przy drodze.Rozdział pierwszy opisuje i pokazuje jak znaki ustawione są w stosunku do jezdni. Są to ogólnie przyjęte zasady, które możemy znaleźć nawet w
kodeksie drogowym. Na poniższych planszach przedstawiłam przykłady znaków usytuowanych w stosunku do ulicy pod kątem 70st. Takie ich ustawienie ułatwia czytelność nawet przy niewielkiej odległości oraz sprawia, że światła samochodów lepiej się odbijają od powierzchni znaku.”

„Kolejna plansza przedstawia znaki ustawione prostopadle do jezdni. Zauważyłam,
że takie spotykamy zwykle w miejscach, gdzie trzeba znacznie zwolnić lub
zatrzymać się.”

„Na poniższej planszy umieściłam trzecią grupę znaków. Są to znaki bardzo ważne, które są ustawione po dwóch stronach jezdni, tak, by kierujący na pewno je zauważył. Najczęściej jest to oznaczenie „przejścia dla pieszych”. Czytelność znaków jest to jednym z najważniejszych aspektów jeśli chodzi o oznakowania dróg i ulic. Znaki drogowe muszą być BARDZO DOBRZE CZYTELNE nawet przy niesprzyjających warunkach oraz gdy są zniszczone, gdyż od tego zależy bezpieczeństwo a nawet życie ludzi.”

Inne oznakowania dla kierowców – są to zwykle reklamy stojące przy drogach.
Poniższa plansza pokazuje złe przykłady projektowania. Zauważyłam, że istnieje bardzo dużo reklam i szyldów w kolorach żółty-czerwony-czarny. Prowadzi to do pomyłek i rozkojarzenia kierowców. Przykładem są właśnie reklamy widoczne na tej planszy. W rzeczywistości występują one na jednej ulicy i bardzo mylą się ze sobą w szczególności, gdy patrzy się na nie pod kątem.

Karolina Koszuta

„W mojej prezentacji chciałam się skupić na różnych rodzajach wypukłości szyldów, widzianych pod rożnymi kontami.
Wyróżniłam spośród nich 5 kategorii. A są to napisy: wypukłe, „oddalone od muru”, „z przeszkodą”, wklęsłe i płaskie.

Z każdej pokazanej grupy wybrałam po jednym przykładzie, moim zdaniem najlepiej obrazującym wybrane cechy. Następnie, obserwowałam ich widoczność pod różnymi kątami. Zaobserwowałam że pod kątem 20 stopni widać tylko szyld „CCC” który oddalony jest od budynku. Grubość i przerwa poprawiają jego widoczność. Pod kątem 40 stopni do „CCC” dołączają szyldy, wypukły, wklęsły i płaski. Jedynie zasłonięty szybą „Ryłko” pozostaje dalej niewidoczny. Światło odbija się, a framuga drzwi dodatkowo przysłania obiekt badań. Pod kątami 40 i 90 stopni widać wszystkie szyldy. Każdy z nich jest rozpoznawalny.
Podsumowując, „CCC” wypadł najlepiej, „Ryłko” najgorzej. Bardzo ważne jest oddalenie od budynku, gdyż szybciej zauważymy szyld wyraźnie zaznaczający się w przestrzeni miasta niż ukryty we wnęce, lub murze.”

Magdalena Rzeszowska
Analiza znaków pod względem koloru, kontrastu i kształtu, oraz ich zestawienia z innymi znakami.
Kolor i kontrast.

„Kolory powinny być skontrastowane w zaprojektowanym znaku, gdyż poprawia to jego widoczność, sprawia, że jest rozpoznawalny nawet z dużej odległości.

Zestawienia znaków.
Przy projektowaniu znaku trzeba myśleć o tym także w jakim miejscu dany znak będzie umieszczony. Przykład 1 pokazuje zestawienie znaków o zbliżonej kolorystyce oraz w podobnym charakterze, tak, że znak np. apteka i stoisko z kurczakami mimo, że powinny przekazywać dwie różne informacje z daleka wyglądają jak jeden znak. Inaczej jest w przykładzie zbioru znaków gdzie znajduje się sklep ,,butik’’, studio kosmetyczne, centrum kredytowe, oraz Spa. Znaki mimo, że są w podobnej kolorystyce, każdy jest w swoim charakterze i jest możliwość odróżnienia znaków od siebie.

przykład 1

przykład 2

Natalia Jonszta
1)Plansza 1 – na planszy widoczne są 3 różne szyldy. Każdy reprezentuje zupełnie inną działalność. Pierwszy od lewej – przedstawia znak banku Eurobank, drugi – instytut kosmetyczny City Spa & Wellness, trzeci – jest to szyld Pizzerii La Candela

2)Plansza 2 – tutaj widoczne są znaki z żabiej perspektywy. W pierwszym znaku – City Spa & Wellness napis jest źle widoczny, światło odbija się w nim pogarszając czytelność.
W drugim – pizzerii La Candela odbicie światła powoduje lepszą widoczność szyldu, materiał został wykorzystany więc w konkretnym celu. Dobra czytelność jest również wynikiem tego, że szyld jest wypukły. W trzecim – światło odbija się w szyldzie, jednak możliwe jest odczytanie tekstu. Litery są nieznacznie wypukłe, co zwiększa ich czytelność.

3)Plansza 3 – tu można zobaczyć szyldy z perspektywy ukośnej. Pierwszy – napis jest dobrze widoczny, czcionka z tej perspektywy jest dobrze czytelna.
Drugi – czcionka jest nieczytelna, litery zlewają się w jedną plamę.
Trzeci – tekst na szyldzie jest średnio-zauważalny, jednak możliwe jest odczytanie go.

4)Plansza 4 – widoczne są tu znaki z pewnej odległości. Pierwszy – jest prawie niezauważalny, zlewa się z fasadą budynku. Jest również stosunkowo mały w porównaniu do pozostałych znaków, co też zmniejsza szansę spostrzeżenie go.
Drugi – jest bardzo dobrze widoczny z powodu dużej wielkości oraz dobrego kontrastu między napisem „Eurobank”, a jego tłem.
Trzeci – z daleka ten szyld jest bardzo źle widoczny z powodu złego kontrastu między napisem a jego tłem.

5)Plansza 5 – na planszy pokazane są znaki w nocy. Pierwszy – szyld City Spa & Wellness jest podświetlony, co powoduje jego dobrą widoczność.
Drugi – jest oświetlony jedynie latarnią na ulicy, która jest usytuowana stosunkowo daleko od niego, jest ledwo zauważalny.
Trzeci – jest również tak jak pierwszy znak, podświetlony, jest jeszcze lepiej widoczny z powodu wielkości.

Paulina Ortenburgen

„W poszukiwaniu punktu informacyjnego na dworcu”

Punkt informacji – jest jednym z najważniejszych miejsc na dworcu. Szczególnie ważny jest dla przyjezdnych nie znających dworca, w tym np obcokrajowców. Dla mnie jest jednym z najważniejszych punktów na dworcu, powinien być w łatwo dostepnym miejscu o domyślnym położeniu, dobrze oznaczony – najlepiej międzynarodowym znaczkiem „”, widocznym z wielu miejsc dworca. Niestety nie zawsze tak jest, szczególnie w Polsce.
Na planszy przedstawiłam jak widzi dworzec osoba wchodząca głównym wejściem. W swoich zdjęciach pominełam lewą część hali dworcowej, ponieważ są tam tylko budki sklepowe – każdy raczej domyśli się że nie ma tam nic poza nimi.

Zdjęcia:
1) Widzimy budki z jedzeniem i zejście na niższy poziom dworca, na którym znajdują się bliżej nieokreślone rzeczy. Jeśli się dobrze przyjrzymy to możemy zauważyć że jest tam apteka i prawdopodobnie perony – co sugerują wiszące rozkłady jazdy..
2) po prawej widać kasy, po lewej i prostu dużo kiosków i różnych stoisk. Ogólnie panuje chaos.
3) Kilka kroków w prawo i widzimy pięknie oświetlony ciepłymi kolorami , zachęcający duży kiosk… Właściwie tylko on jest dobrze widoczny, reszta okolicy staje się tłem.
4) Podchodzimy do kiosku, i idziemy dalej…okazuje sie że szaro – niebieska ściana schowana za kioskiem jest punktem informacyjnym którego szukamy.Jest prawie niewidoczna gdy stoimy w wejściu dworca, bo zasłania ją świecący kiosk. Nawet jeśli pójdziemy kilka kroków w jej kierunku to i tak jest słabo widoczna z powodu szarych, mało kontrastowych kolorów.
5) Jeszcze kilka kroków w prawo…jesteśmy prawie naprzeciwko informacji. Z tej strony już nie jest zasłonięta przez świecący kiosk (który jednak nadal skutecznie odciąga od niej uwagę). Teraz jest zasłonięta przez słup z ogłoszeniami informacyjnymi….
6) I jeszcze kilka kroków w prawo… tak punkt informacyjny widzi osoba wchodząca na hale od strony peronów. Ściana po prawej wydaje się płaska, jest szaro niebieska, brudna, zlewa się całkiem z ogólną strukturą dworca. Oprócz tego jest podobna do ciągu kas biletowych, nic nie wskazuje że właśnie tak ukryta jest punkt informacyjny.


WNIOSEK:

Nie ma miejsca na hali z którego punkt informacyjny byłby dobrze widoczny. Nawet jeśli stoimy blisko i naprzeciwko niego to okazuje sie że jest zasłonięty przez tablice ogłoszeniowe, które zresztą są też słabo widoczne.

Reklamy