Metody stosowane w badaniach wizualnych

metody stosowane w badaniach wiz-naglowek

Badania wizualne pozwalają zrozumieć proces postrzegania oraz obserwować jakie czynniki wpływają na postrzeganie obrazu.
Testy wizualne są narzędziami stosowanymi w badaniach wizualnych. Ich forma opiera się o czynniki wpływające na postrzeganie obrazu:
• Ruchy oczu
• Oświetlenie
• Kontrast
• Kąt patrzenia
• Odległość od obrazu

W każdym z testów osoby badane oglądają obraz, który został specjalnie zmodyfikowany. Pomiędzy obrazem a obserwatorem stawiane są „przeszkody” – zmniejszona ilość światła, dystans, rozmycie. Każdy z testów jest etapowy – w każdym kolejnym etapie zmniejszana jest intensywność danej przeszkody. Badacz obserwuje, w jakim stopniu manipulacja obrazem wpływa na jego czytelność oraz w którym momencie już nie wpływa na poprawne postrzeganie obrazu.
W każdym z tych testów pomiar może przybrać następującą postać:
– osoby badane rysują dokładnie to co widzą
– osoby badane zaznaczają obszar, w którym coś dostrzegli
– przy testach typograficznych notują dostrzeżone litery, wyrazy.

Wiedza na temat właściwości testów wizualnych oraz procedury ich przeprowadzania jest niezbędna dla studnetów pierwszego roku, ponieważ pozwala na obserwację w jaki sposób przebiega proces postrzegania oraz weryfikowację czytelności swoich projektów.

Wynikiem opisywanych testów są dane pozwalające na określenie hierarchii odczytywanych elementów.

Każdy test uwzględnia inną cechę lub grupę cech, dlatego nie można ich ze sobą bezpośrednio porównać. Jednak zestawienie wyników wszystkich testów dla jednego obrazu pozwoli przeanalizować rodzaj czynników
wpływających na zmianę jego czytelności.

Więcej szczegółów dotyczących rodzajów testów znajduje się w poniższym wykładzie:
metody stosowane w badaniach wizualnych

Reklamy