Marta Tuszkiewicz bada znaczenie gestów / czas trwania gestu czy jego wyrazistość?

gesty-marta-tuszkiewicz=naglowek

/Projekty realizowane w ramach Pracowni Badań Wizualnych, IV rok wzornictwo, semestr letni, rok akademicki 2009/2010/

Przed studentami 4 roku zostało postawione zdania dotyczące badania znaczenia gestów.
Dwa filmy:
1.“Charlie Chaplin by the sea”
2. Film nakręcony przez studentów
Drugi film powstał na podstawie pierwszego filmu (szczegóły).

Na pierwszych zajęciach studenci oglądali 7 sekundowy film Charliego Chaplina. Następnie wypełniali ankietę, w której znajdowały się kategorie:
opis sceny, osoba A, osoba B, znaczenie sceny, gesty-sens.

Na podstawie każdej z ankiet powstał drugi film, który stał się materiałem badawczym.
Studenci prezentowali nową wersję sceny na plaży osobom badanym, których zadaniem było wypełnienie takich samych ankiet.

Zadaniem studentów było przeanalizowanie wyników (ankiet z obu testów) i wyciągnięcie wniosków dotyczących odczytywanych znaczeń gestów.

Każdy ze studentów w inny sposób rozwiązał to zadanie. Marta Tuszkiewicz analizę wyników podzieliła na kilka części:
– Porównanie obu filmów
– Porównanie opisów z obu filmów
– Porównanie filmów z ich opisami
– Porównanie opisu filmu 1 do filmu 2

ANALIZA SŁÓW ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W ANKIETACH

– najczęściej pojawiające się słowa w poszczególnych kategoriach (ilość powtórzeń)

Taka analiza pozwoli w następnym etapie zbudować ogólny obraz wszystkich opisów z ankiet z obu badań oraz porównać je między sobą.

Opierając się o poprzednią analizę Marta stworzyła schemat opisu sceny filmu 1 i filmu 2. Wypisała najczęściej występujące słowa i poszukiwała tych które powtórzą się w opisach obu filmów. Takie zestawienie pozwala dostrzec na jakie elementy, zdarzenia, gesty osoby zwróciły uwagę oraz w jakim stopniu różni się interpretacja obu filmów. Tą samą metodą Marta analizowała kolejno: znaczenie sceny, osoba A, osoba B, gesty – słowa kluczowe.

PORÓWNANIE OPISÓW SCENY Z FILMU 1 i FILMU 2

Jedyna sytuacja, która sie powtórzyła w obu schematach opisu jest odejście osoby A.

PORÓWNANIE ZNACZENIA SCENY FILMU 1 i FILMU 2

Znaczenie sceny dla obu filmów okazało sie takie samo, najczęstszą odpowiedzią była kłótnia.

 

PORÓWNANIE GESTY – SŁOWA KLUCZOWE FILMU 1 i FILMU 2

Gesty kluczowe okazały sie różne, jednak zarówno ankietowani z pierwszego jak i drugiego badania podkreślili fakt spadania, bądz zrzucenia kapelusza.

Na podstawie analizy opisu sceny, znaczenia sceny oraz gestów kluczowych możemy stwierdzić, że wspólne dla obu filmów jest:
– odejście osoby A,
– kłótnia
– spadanie kapelusza
i są to najbardziej wyraźne zdarzenia.

PORÓWNANIE FILMU 1 ORAZ OPISU


Marta podzieliłam film na części, pod względem aktywności lub bierności osób. Prawie w całym filmie obie osoby są aktywne. Na osi czasu wypisane zostały wszystkie wydarzenia jakie miały miejsce w filmie, następnie zostały zaznaczone wydarzenia, które były zauważone przez co najmniej cztery osoby. Wszystkie osoby badane wspomniały o tym, że osoba A odchodzi oraz że osobie B spada kapelusz.

Gesty kluczowe – porównanie gestów do długości ich trwania


Marta przeanalizowała również czas trwania gestów kluczowych i porównałam go z ilością osób, które wspomniały o tych gestach w ankietach. Gest “osoba A – wskazanie palcem w dół”, który trwał najdłużej został zauważony przez największy procent badanych osób – 62,5%.
Ciekawe, że gest “wysunięcia ręki w lewo”, który trwał najkrócej jest drugim najczęściej odczytywanym gestem.

PORÓWNANIE FILMU 2 ORAZ OPISU

Wszystkie osoby badane wspomniały o energicznym wymachiwaniu rękami przez osobę A oraz o zrzuceniu kapelusza.

Gesty kluczowe – porównanie gestów do długości ich trwania

Gest “zrzucenia kapelusza”, trwający najkrócej z wszystkich kluczowych gestów jest drugim najczęściej odczytywanym gestem – 60% badanych osób zauważyło ten gest. Najdłużej trwający gest „rozłożenie rąk” jest na trzecim miejscu – 30%. Wynik ten wskazuje na to, że najprawdopodobniej „intensywność, energiczność” gestu wpływa na to, że zostanie dostrzeżony a nie długość jego trwania.

PODSUMOWANIE

Długość trwania gestu może mieć wpływ na jego dostrzeżenie, ale nie jest to najważniejszym czynnikiem. Co prawda drugi pod względem długości trwania gest („wymachiwania rękami”) został najlepiej odczytany – 90% badanych osób o nim wspomniała – ale następne gesty trwające dużo krócej, sa odczytywane przez 50% i 60% uczestników badania. Gest “wysunięcie reki w lewo twający 00:07 został dostrzeżony i zapamiętany przez 50% osób badanych. Natomiast najdłużej
trwające gesty często były niezapamiętywane. Na odczytanie gestu czas nie wpływa decydujaco, ważniejsza jest jego wyrazistość i siła.