Które gesty przetrwały głuchy telefon? Wyniki badań Agaty Szewczyk nad znaczeniami gestów

gluchy-tel-gesty-naglowek

/Projekty realizowane w ramach Pracowni Badań Wizualnych, IV rok wzornictwo, semestr letni, rok akademicki 2009/2010/

Przed studentami 4 roku zostało postawione zdania dotyczące badania znaczenia gestów.
Dwa filmy:
1.“Charlie Chaplin by the sea”
2. Film nakręcony przez studentów
Drugi film powstał na podstawie pierwszego filmu (szczegóły).

Na pierwszych zajęciach studenci oglądali 7 sekundowy film Charliego Chaplina. Następnie wypełniali ankietę, w której znajdowały się kategorie:
opis sceny, osoba A, osoba B, znaczenie sceny, gesty-sens.

Na podstawie każdej z ankiet powstał drugi film, który stał się materiałem badawczym.
Studenci prezentowali nową wersję sceny na plaży osobom badanym, których zadaniem było wypełnienie takich samych ankiet.

Zadaniem studentów było przeanalizowanie wyników (ankiet z obu testów) i wyciągnięcie wniosków dotyczących odczytywanych znaczeń gestów.

Każdy ze studentów w inny sposób rozwiązał to zadanie.
Agata Szewczyk analizowała wyniki na dwa sposoby. Porównywała klatki kluczowe obu filmów i poszukiwała podobieństw i różnic. Następnie porównywała jeden opis filmu oryginalnego (na podstawie, którego został nakręcony drugi film) z opisem wykonanym przez osoby badane w drugiej części badania). Dzięki takiemu zabiegowi studentka mogła zaobserwować w jaki sposób zmieniło się znaczenie filmu poprzez zastosowanie metody „głuchego telefonu” oraz wyróżnić te gesty, które zostały odczytane w taki sam sposób w obu filmach. W kolejnym etapie Agata porównywała wszystkie opisy filmu wykonane w pierwszej i drugiej części badania.

ANALIZA OPISÓW FILMU 2

Opis filmu składał sie z opisu sceny, znaczenia sceny, osoby A, osoby B, oraz gestów i słów kluczowych. W tych grupach Agata notowała, które słowa powtarzały się najczęściej. Następnie wyniki tych obliczeń zapisywała w postaci procentów. Takie postępowanie pozwoliło jej zobaczyć na jakie elementy osoby badane najczęściej zwracały uwagę a przede wszystkim w jaki sposób odczytały znaczenie filmu i towarzyszących mu gestów.

Odpowiedzi najczęściej się pojawiające w każdej kategorii:

W OPISIE SCENY 54,5 % odpowiedzi było związanych z kapeluszem.
ZNACZENIE SCENY 83% badanych określiło jako kłótnia. W charakterystyce osoby A 43% odpowiedzi dotyczyła określenia “kobieta”. W charakterystyce osoby B 47,2 % odpowiedzi dotyczyła dokładnego opisu ubioru. W kategorii ZACHOWANIA/GESTY 31,8% odpowiedzi opisywały spadanie kapelusza.
W SŁOWACH KLUCZOWYCH 42,9% odpowiedzi stanowiło słowo kłótnia.
Podsumowując wyniki, największe znaczenie miała dla badanych kwestia kłótni.

Odpowiedzi pojawiające się najrzadziej w każdej kategorii:

W OPISIE SCENY dla 45,4% osób badanych okazał się ważny fakt stania dwóch osób na przeciwko siebie
16,6% osób badanych określiło ZNACZENIE SCENY jako wywieranie wpływu na osobe B.
W charakterystyce osoby A 25,8% odpowiedzi dotyczyła dokładnego opisu ubioru.
W charakterystyce osoby B 5,9% odpowiedzi dotyczyła określenia nieporadności i zdezorientowania
W kategorii ZACHOWANIA/GESTY 5,3% odpowiedzi dotyczyło sięgania po kapelusz.
W SŁOWACH KLUCZOWYCH 14,3% odpowiedzi dotyczyła słów: wydawanie rozkazu oraz troskliwość
Najmniejsze znaczenie miała dla badanych kwestia sięgania po kapelusz.

PORÓWNANIE OPISÓW FILMU NR 1 (ankieta wypełniona przez Agatę) oraz FILMU NR 2

Oryginalny film Charlie Chaplina składał się z 16 scen. Po jednorazowym obejrzeniu filmu Agata zapamiętała tylko 6 z nich. Natomiast w reżyserowanym przez nią filmie pojawiają się 2 całkiem nowe sceny. Osoby badane, które oglądały film nakręcony przez studentkę prawidłowo rozpoznali 6 scen.
Elementy filmu, które „przetrwały ten głuchy telefon”, które zostały odczytane po obejrzeniu zarówno oryginalnej wersji filmu Chaplina jak i po przetworzonej to:
1. Stanie naprzeciwko siebie dwóch osób
2. Dotykanie kapelusza osoby B przez osobę A
3. Wskazywanie palcem przez osobę A w lewą stronę – osoba A pokazuje ręką osobie B, aby wyszła. W tym momencie pojawia się różnica – w oryginalnym filmie osoba A wskazuje palcem w dół, aby osoba B pozostała w miejscu, którym się znajdują. A następnie wskazuje w ręką w lewo, gdzie sama się udaje. Ten gest został dostrzeżony, ale odczytany błędnie.
4. Wskazywanie palcem w dół przez osobę B
5. Spadanie kapelusza
6. Wyjście ze sceny osoby A
7. Sięganie po kapelusz przez osobę B

Porównanie charakterystyki postaci z obu filmów

Na 9 gestów występujących w filmie oryginalnym, Agata zapamiętała 4 z nich. Po obejrzeniu filmu nakręconego przez Agatę osoby badane odczytały tylko 2 gesty. Okazało się, że długość trwania gestu nie wpływa decydująco na łatwość odczytania i zapamiętania gestu. Dużo częściej były odczytywane gesty, które były wykonane bardziej ekspresyjnie.

Porównanie znaczenia sceny dla obu filmów:
1. Oryginalne znaczenie filmu: Kobieta chce aby Charlie poczekał na nią w tym miejscu do jej powrotu
2. Znaczenie odczytane przez Agatę po obejrzeniu filmu 1:
Drobna sprzeczka o kapelusz – „albo zdejmiesz kapelusz albo ja sobie pójdę” (być może kapelusz przeszkadzał w tańcu)
3. Znaczenie odczytane prze osoby badane po obejrzeniu filmu 2:
70 % badanych sformułowało je jako kłótnię

Porównanie opisu filmu nr 1 i nr 2 (wszystkie ankiety)

PORÓWNANIE OPISÓW OBU FILMÓW ZE WZGLĘDU NA ILOŚĆ ZAPAMIĘTANYCH GESTÓW


Opisy filmu 1
– 19,2% badanych zauważyło gest trącenie kapelusza
– 9,6 % badanych zauważyło gest ręką “nie wiem o co ci chodzi”
– 19,2 % badanych zauważyło gest “ja idę w tamtym kierunku”
– 33,6 % badanych zauważyło gest ręką “tutaj” – palec wskazujący skierowany w dół
– 9,6 % badanych zauważyło gest gaszenia papierosa nogą

Opisy filmu 2
– 30 % badanych rozpoznało, że osoba A dotyka kapelusza osoby B
– 30 % badanych rozpoznało, że osoba A pokazuje ręką osobie B, by odeszła

Na 9 gestów występujących w pierwszym filmie zapamiętano 7 z nich. Najlepiej zapamiętanym
gestem był gest ręka “tutaj”. W drugim filmie natomiast na 4 gesty badani wskazali tylko 2 z nich, obydwa gesty czyli trącenie kapelusza i “ja idę w tamtym kierunku” zostały w równym stopniu zapamiętane. Okazało się także, że czas trwania gestu nie ma żadnego znaczenia.

Reklamy