Grafy jako metoda analizy znaczeń gestów / Małgorzata Toma

grafy-naglowek

/Projekty realizowane w ramach Pracowni Badań Wizualnych, IV rok wzornictwo, semestr letni, rok akademicki 2009/2010/

Przed studentami 4 roku zostało postawione zdania dotyczące badania znaczenia gestów.
Dwa filmy:
1.“Charlie Chaplin by the sea”
2. Film nakręcony przez studentów
Drugi film powstał na podstawie pierwszego filmu (szczegóły).

Na pierwszych zajęciach studenci oglądali 7 sekundowy film Charliego Chaplina. Następnie wypełniali ankietę, w której znajdowały się kategorie:
opis sceny, osoba A, osoba B, znaczenie sceny, gesty-sens.

Na podstawie każdej z ankiet powstał drugi film, który stał się materiałem badawczym.
Studenci prezentowali nową wersję sceny na plaży osobom badanym, których zadaniem było wypełnienie takich samych ankiet.

Celem zadania jest porównanie znaczenia oryginalnej sceny filmowej ze znaczeniem sceny filmu nakręconego na podstawie oryginalnego. …

Każdy ze studentów w inny sposób rozwiązał to zadanie. Małgosia by móc zinterpretować i porównać między sobą wszystkie ankiety zastosowała graf, w którym przedstawia wszystkie relacje między osobami występującymi w scenie. Dla każdej wypełnionej ankiety powstał osobny graf. Takie postępowanie pozwoliło zestawić ilość słów dotyczących poszczególnych postaci. Można wnioskować, że im więcej słów przypisywano jednej z postaci to była ona lepiej zapamiętana – była bardziej „wyrazista”.

Kolejnym etapem analizy wyników było połączenie wszystkich grafów w jeden dla każdego z badania. To zestawienie wszystkich opisów pokazuje odczytane znaczenie sceny przez wszystkich badanych.

Finałem analizy jest połączenie obu sumarycznych grafów dla obu filmów. Ten krok pozwala zobaczyć w którym momencie określenia z filmu 1 zazębiają się z określeniami z filmu 2.

WNIOSKI

W opisach obydwu filmów osoba A jest odbierana za agresywną, natomiast osoba B za spokojną. Więcej występuje określeń dotyczących osoby A oraz opisów akcji osoby A wobec osoby B. Oznacza to, że osoba A była postacią bardziej charakterystyczną a przez to lepiej zapamiętaną. Stosunkowo mniej jest określeń dotyczących osoby B – oznacza to że miała ona mniejsze znaczenie w scenie i jej akcje nie były na tyle charakterystyczne, aby zostały zapamiętane. Gdy porównujemy opisy obydwu filmów widzimy, że zapamiętane znaczenie obydwu filmów jest podobne oraz akcje osoby A i B. Możemy wnioskować, że pomimo nie zapamiętania niektórych szczegółów obydwu filmów główny sens sceny odczytywany jest tak samo.

Reklamy