Analiza znaczeń gestów / Małgorzata Tatoj

grafy-tatoj-naglowek

/Projekty realizowane w ramach Pracowni Badań Wizualnych, IV rok wzornictwo, semestr letni, rok akademicki 2009/2010/

Przed studentami 4 roku zostało postawione zdania dotyczące badania znaczenia gestów.
Dwa filmy:
1.“Charlie Chaplin by the sea”
2. Film nakręcony przez studentów
Drugi film powstał na podstawie pierwszego filmu (szczegóły).

Na pierwszych zajęciach studenci oglądali 7 sekundowy film Charliego Chaplina. Następnie wypełniali ankietę, w której znajdowały się kategorie:
opis sceny, osoba A, osoba B, znaczenie sceny, gesty-sens.

Na podstawie każdej z ankiet powstał drugi film, który stał się materiałem badawczym.
Studenci prezentowali nową wersję sceny na plaży osobom badanym, których zadaniem było wypełnienie takich samych ankiet.

Zadaniem studentów było przeanalizowanie wyników (ankiet z obu testów) porównanie znaczenia oryginalnej sceny filmowej ze znaczeniem sceny filmu nakręconego na podstawie oryginalnego oraz
wyciągnięcie wniosków dotyczących odczytywanych znaczeń gestów.

Każdy ze studentów w inny sposób rozwiązał to zadanie. Małgosia Tatoj dostrzegła, że informacje znajdujące się w kartach w poszczególnych kategoriach można podzielić w inny sposób. Np. opisy dotyczące postaci znajdowały się zarówno w kategorii: osoba A, opis sceny, znaczenie sceny. W związku z tym dokonała nowego podziału opisu filmu na:
1. Znaczenie sceny
2. Osoba A:
a. Wygląd/Atrybuty
b. Zachowanie/Co robi
c. Emocje/charakter
3. Osoba B
a. Wygląd/Atrybuty
b. Zachowanie/Co robi
c. Emocje/charakter
4. Osoba A i osoba B

Procedura ta przebiegała w następujący sposób:

1. Zaznaczenie słów dotyczących poszczególnych kategorii np. opisujące osobę A (dla każdej ankiety osobno)

2. Zestawienie wszystkich zaznaczonych słów

3. Wykreślenie powtarzających się słów w obrębie opisów jednej osoby badanej

4. Podział opisów na dodatkowe kategorie

5. Zliczanie powtarzających się odpowiedzi

6. Przedstawianie na wykresach procentowy udział powtarzających się odpowiedzi

Fragment zestawienia wykresów dla obu filmów.
Na jednym poziomie znajdują się procentowe zestawienia odpowiedzi dla tej samej kategorii – po lewej dla filmu I a za prawej dla filmu II.

Zestawienie elementów, które zostały dostrzeżone w obu filmach.

Wnioski

W obu filmach osoby badane dostrzegły podobne elementy. Jednym z nich jest spadający kapelusz. Jest on najczęściej powtarzającym się słowem we wszystkich ankietach. Kapelusz zauważyło 100% osób badanych oglądających film I a 80%, oglądających film II. Fakt spadania kapelusza dostrzegło 75% badanych w filmie I a w filmie II – 60%. Wychodzenie ze sceny osoby B w filmie I (87,5%) zanotowało więcej osób niż w filmie II (40%). Relacja pomiędzy osobami Ai B najczęściej była określana jako kłótnia zarówno w przypadku pierwszego (62,5%) jak i drugiego (40%). Inne powtarzające się w obu grupach określenia to:

denerwuje się (w doniesieniu do osoby B), krzyczy, sięga po kapelusz, wymachuje laską, ruszają rękami.

Wyniki również pokazują, że część zdarzeń pokazanych w filmie I jest rzadziej dostrzegana przez badanych, niż w przypadku filmu II. Obecność laski zauważyło 50% badanych w grupie I, a w grupie II 80%. W podobny sposób kształtują się wyniki dla określeń: denerwuje się (w odniesieniu do osoby A), odwraca się, stoją naprzeciwko siebie.

Procentowe zestawienie wszystkich odpowiedzi w poszczególnych kategoriach

Wnioski

– Każda z osób badanych w obu grupach przypisała przynajmniej jedno znaczenie do oglądanej sceny.
– Połowa osób badanych w grupie I i 40% osób badanych w grupie II zwróciła uwagę na wygląd osoby A, wypisując elementy jej stroju, kolor włosów itd. Elementy stroju osoby B dostrzegło znacznie więcej osób badanych: grupa I – 100%; grupa II 80%.
– Zachowanie się osoby A było opisane prawie w każdej ankiecie (grupa I – 100%, grupa II – 90%). Z kolei zachowanie osoby B w filmie II było mniej dostrzegalne niż w filmie I. Film I – 100%; film II – 70%.
– Określenia opisujące emocje osoby A pojawiły się dużo częściej w przypadku filmu I (70% badanych) niż w przypadku filmu II (40%). Ilość określeń dotyczących emocji osoby B była taka sama w przypadku obu filmów (50%).