Jakie pytania badawcze stawiają studenci?

jakie-pytania-badawcze-naglowek

/Projekty realizowane w ramach Pracowni Badań Wizualnych, IV rok wzornictwo, semestr letni, rok akademicki 2009/2010/ 

Jakie skojarzenia budzą proste figury geometryczne?
Jak odległość wpływa na kształt wykonywanego gestu?
Jak odległość wpływa na odczytywanie gestów?
Na podstawie jakich elementów twarzy odczytujemy stan emocjonalny osoby?

Poniżej krótka charakterystyka metod badawczych odpowiadających na niektóre z nich. Wyniki z badań będą publikowane w kolejnych postach.

Agata Szewczyk

Agata kontynuuje ćwiczenie z poprzedniego semestru, którego celem było skonstruowanie tablicy morfologicznej gestów. W nowym badaniu wykorzysta wcześniej zaprojektowaną tablicę oraz zdjęcia wykonane na jej podstawie.
Materiał zostanie poddany analizie ze względu na kształt „gestu”. W jej wyniku wszystkie gesty – fotografie zostaną pogrupowane według podobieństwa. Następnie z każdej grupy zostanie wybrany jej reprezentant. Celem badania jest określenie znaczenia przypisywanego każdemu reprezentantowi – każdej grupie. Aby go osiągnąć zostanie przeprowadzony test, w którym osoby badane będą podawać znaczenie gestu – reprezentanta. Kolejnym etapem będzie grupowanie podanych znaczeń dla każdego gestu według częstotliwości jego występowania. To pozwoli wyznaczyć najczęściej podawane znaczenie gestu. Całość zakończy się porównywaniem znaczeń poszczególnych gestów – odległości między znaczeniami gestów. Gesty, którym przypisywano podobne znaczenia, będą porównywane ze sobą ze względu na kształt.

1. Grupowanie wg kształtu – podobieństwa – grupa i reprezentant tej grupy (synteza grupy)
2. Jakie znaczenia są przypisywane dla reprezentantów grup?
3. Test reprezentatnów – osoby badane podają czy znaczenia gestu – reprezentanta
4. Grupujemy znaczenia wg częstotliwości występowania tego znaczenia
5. Wynik – każdy reprezentant – jakie znaczenie jest przypisywane do każdego
6. Porównywanie znaczeń reprezentantów – odległość między znaczeniami gestów

Marta Tuszkiewicz

Marta Tuszkiewicz postanowiła badać w jaki sposób odległość między dwoma osobami wpływa na kształt wykonywanych przez nich gestów. Dostrzegła iż dystans może znacznie wpływać na postać gestu, zaangażowane elementy ciała. W celu odpowiedzi na zadane pytanie projektuje nowe badanie, w którym udział będą brały 2 osoby: osoba która wysyła komunikat posługując się gestami oraz osoba która reaguje na komunikat. Elementem zmiennym będzie odległość między nadawcą i odbiorcą. Zadaniem badacza jest rejestracja wykonywanych gestów i obserwowanie w jaki sposób zmieniają się w zależności od dystansu dzielącego osoby badane.

By wykonać to badanie Marta musi wykonać kilka wstępnych badań by móc określić:
– Odległości
– Rodzaj przekazywanych komunikatów
– Sformułowanie instrukcji dla osób badanych
– Ubiór osób badanych
– Miejsce badania
– Umiejscowienie kamer rejestrujących gesty i reakcje osób badanych
Jak rejestrować – co koniecznie do pokazania a co zbędne ? Co będzie notowane, w jakim miejscu? ile kamer? Jaki kadr?
Ważne jest by uchwycić obraz, który widzi osoba odbierająca komunikat. Również niezbędna jest rejestracja nachylenia czy skrętu osoby wykonującej gest.

Nadawca ma przekazać komunikat drugiej osobie nie wykorzystując kanału werbalnego. Zadaniem odbiorcy jest zrozumienie komunikatu i wykonanie jego treści. Wykonane gesty podczas badania będą analizowane ze względu na części ciała, które biorą udział, czas jego trwania oraz czy został poprawnie odczytany.

 

Julia Czingoń

Julia Czingoń swoje zainteresowania badawcze kieruje w stronę człowieka a dokładnie jego twarzy. Postanowiła badać znaczenia przypisywane różnym wyrazom twarzy. Badanie będzie składać się z dwóch części:
1) Zebranie fotografii twarzy przedstawiających stany emocjonalne
2) Test semantyczny zebranych fotografii
Julia zaczyna pracę od określenia listy stanów emocjonalnych. Następnie będzie prosić osoby badane by pokazały za pomocą twarzy pokazały każdy element z listy. Przy robieniu fotografii Julia musi pamiętać o właściwym oświetleniu twarzy, doborze odpowiedniego kadru.