Gest akwizycja ruchu czy znaczenie – wystapienie na Seminarium „Interfejs Użytkownika – Kansei w praktyce”

wystapienie-gesty-kansei-naglowek

30 maja 2009 r. w Auli Głównej Polsko-Japońskiej Wyższej Szkoły Technik Komputerowych w Warszawie odbyła się IV edycja Seminarium „Interfejs Uzytkownika – Kansei w praktyce”, zorganizowanego przez Katedrę Multimediów. http://www.pjwstk.edu.pl/?strona=1767
Wśród wystąpień znalazł się również wykład przygotowany przez Zakład Badań Wizualnych i Interakcji pt:
„Gest. Akwizycja ruchu czy znaczenie.” …

W wystąpieniu przedstawiony został problem relacji pomiędzy akwizycją ruchu gestu w stosunku do metod określania jego znaczenia. Rozważania są prezentowane w kontekście wspólnego projektu Zakładu Badań Wizualnych i Interakcji ASP Katowice z Instytutem Informatyki Teoretycznej i Stosowanej PAN w Gliwicach.

Projekt dotyczy tworzenia interfejsów użytkownika opartych na gestach. Podstawą prac jest koncepcja połączenia podejścia obejmującego analizę informatyczną (zagadnienia przetwarzania i klasyfikacji sygnałów ruchowych – IITiS Pan Gliwice) z analizą semantyczną (znaczeniową) gestów, w oparciu o odpowiednio przygotowaną, obszerną bazę gestów (ZBWiI ASP Katowice). Istotnym elementem projektu jest opracowanie metod służących do określania znaczeń gestów w komunikacji pomiędzy człowiekiem, a komputerem – ze szczególnym uwzględnieniem interakcji dwustronnej. Podstawą opracowania metod określania znaczeń gestów jest koncepcja pola semantycznego gestu – rozumiane jako zbiór znaczeń przypisywanych danemu gestowi.

Uwzględniając topologię gestu według Davida McNeill profesora Uniwersytetu w Chicago („Hand and mind. What Gestures Reveal about Though”), który uważa, że gesty są integralną częścią języka, w równym stopniu jak słowa, frazy i zdania i należą do jednego systemu oraz jego pogląd, że gesty, podobnie jak pojęcia, mogą obrazować procesy myślowe człowieka – w konkluzji chcemy postawić pytanie – odwracając niejako tytuł – czy znacznie może mówić o ruchu.

Szczegóły dotyczące wystąpienia

Termin „Kansei”, ściśle powiązany z kulturą japońską, tłumaczony jest na język angielski jako „sensitivity, sensitiveness, sense”. Tłumaczenie to bardziej przekazuje jego ideę niż dokładne znaczenie słowa „Kansei”.
„Kansei” odnosi się do emocjonalnego sposobu odbierania wszelkiego rodzaju bodźców informacyjnych .

„Kansei engineering” w praktyce projektowej, stosowanej nie tylko w Japonii oznacza przełożenie wcześniej zidentyfikowanych odczuć i wyobrażeń użytkownika na cechy produktu, tak aby podczas procesu użytkowego produkt wywoływał na konsumencie określone przez projektanta emocje – projekt ma nie tylko spełniać funkcjonalne potrzeby użytkownika, ale również emocjonalne.

Organizatorzy Seminarium „Interfejs użytkownika – Kansei w praktyce”, rozumiemieją termin „Kansei” jako:
„dążenie do doskonałości w komunikacji między użytkownikiem a systemem, osiągane nie tylko przez poznawanie wymagań zadaniowych, ale także potrzeb emocjonalnych i społecznych użytkownika. Jesteśmy przekonani, że poznawanie potrzeb użytkownika poprzez „Kansei” jest interesującym punktem wyjścia do zaprojektowania produktu interaktywnego, który będzie nie tylko bardziej użyteczny i łatwiejszy do obsługi, ale także bardzo lubiany przez użytkowników i w efekcie taktowany jako niezbędny element ich stylu życia. „