Interfejs, interakcja, architektura informacji, znaczenie, kolor, forma…. – nowe wyzwania przed studentami 4 roku

nowe-obszary-naglowek

 

/Projekt realizowany w ramach Pracowni Badań Wizualnych, IV rok wzornictwo, semestr zimowy, rok akademicki 2009/2010/

Badania dotyczące interfejsów, interakcji, architektury informacji, semantyki, czytelności kolorów, kształtów a nawet emocji, to zakres zagadnień, o które studenci 4 roku postanowili wzbogacić swoje doświadczenia. Są to dla nich nowe pojęcia, których badanie wymaga innych narzędzi niż te, które do tej pory stosowali (testy wizualne). Wchodzą w obszar badawczy, w którym oprócz percepcji ważną rolę odgrywa pamięć, skojarzenia, wrażenia, emocje. Te nowe doświadczenia wzbogacają zakres stosowanych przez projektantów metod badawczych o aspekty psychologiczne, których uwzględnianie w procesie projektowych jest coraz ważniejsze.
Studenci po wielu wykładach, dyskusjach poruszających tematykę związaną z emotional design, badaniami użyteczności stron www, z metodami semantycznymi nakreślili swoje pole badawcze w następujących obszarach.

Anię Musz zainteresowała struktura i wizualne elementy interfejsu.
Zastanawia się nad porównaniem dwóch interface’ów pod względem wybranych kryteriów – czy jest różnica w ich użyteczności, jak to można sprawdzić i co należy porównać? Interface to zbiór określonych zachowań, reakcji. Analiza powinna przede wszystkim skupić się na określeniu, które czynności najczęściej są powtarzane.
Może warto porównać postępowanie w dwóch różnych środowiskach – w dwóch programach umożliwiających uzyskanie podobnych efektów. Jednak istniejące programy mają bardzo złożoną strukturę. Po za tym pozwalają na dużą modalność – możemy dowolnie konfigurować elementy interface’u – „chować”, „wyciągać”, układać jeden na drugi, „przesuwać” itd. Analiza „żywego organizmu” (istniejącego interface’u) pozwoli określić listę wykonywanych akcji, czy rodzaj uzyskiwanych informacji: odczytywanie informacji tekstowych, nakładanie elementów, przenoszenie, wyszukiwanie, rozumienie elementów interface’u. Następnie te elementy powinny zostać przeniesione do interface’u laboratoryjnego, w którym kontrolujemy wszystkie warunki i możemy swobodnie manipulować zmiennymi i obserwować w jaki sposób wpływają na użytkowanie.

Badania emocji jakie wywołują określone obiekty/obrazy jest trudnym procesem do realizacji, ale dobrze opracowane mogą być bardzo cennym elementem procesu projektowego. Krzysiu Czaicki zainteresował się przedstawianiem emocji przy pomocy ikon, a zwłaszcza emotikon. Czy rzeczywiście przedstawiają one emocje? Czy „uśmiechnięta buźka” rzeczywiście się uśmiecha? Jak zmienia się znaczenie tekstu uzupełnionego emotikonami? Te drobne elementy, które wzbogacają naszą elektroniczną konwersację mogą być pretekstem do nowych wizualnych rozwiązań, które towarzysząc nam w codziennym życiu, wprowadzają pozytywne emocje.

Daria zastanawia się nad wszelkiego rodzaju kierunkowskazami – jaką formę powinny przybrać, jakie kontrasty kolorystyczne powinny zostać wprowadzone itd., by dobrze spełniały swoją funkcję. Zależy jej by sprawdzić czy można wyróżnić kierunkowskazy, które mają „dużą siłę wskazania” i jakie elementy na to wpływają. Kształt i kolor mogą być tutaj decydujące. Zagadnienia związane ze wskazywaniem drogi są ważnym elementem poruszania się w przestrzeni. Warto się zastanowić, czy można zrezygnować ze strzałek, czy istnieją alternatywne sposoby informowania o właściwym kierunku?

Patrząc na logo Windows’a z drastycznie zmienioną kolorystyką, czyli eliminacją koloru na rzecz tylko czerni i bieli, mamy wrażenie, że za nim kryje się raczej zakład pogrzebowy niż olbrzymia firma informatyczna. Dobór barw logotypów nie jest przypadkowy – powinien on podkreślać, wzmacniać cechy czy znaczenie produktu. Ola Nigbor postanowiła zbadać to zjawisko – czyli jak zmiana pewnych określonych cech znaku wpłynie na odczytywane znaczenie. Zobaczenie relacji pomiędzy czytelnością znaku a odczytywanym znaczeniem wydaje się być interesujące. Czy te dwa elementy mogą występować równolegle? Ola swoje zainteresowania nie kończy tylko na kolorze. Zastanawia się również czy zmiana pozycji znaku, jego obrót o określony kąt również wpływa na jego czytelność oraz odczytywane znaczenie. Studentka planuje wybrać grupę znaków, przebadać ich znaczenie i czytelność w oryginalnej formie a następnie odpowiednio zaplanowanym programem zmodyfikować je i porównać do wzorca.

W dobie królowania internetu studenci nie mogą zostać obojętni na jego dobrodziejstwa. Potrafią dostrzec zalety jak i wady środowisk internetowych, by móc usprawnić ich funkcjonowanie. Basia Skrzeczek podjęła się tego tematu i obrała dwa kierunki:
-analizuje funkcjonowanie kont pocztowych – jak ten proces przebiega, czy użytkownik wykorzystuje wszystkie dostępne funkcje, jakie wymagania stawiane są użytkownikowi, jakie umiejętności są niezbędne, gdzie pojawiają się problemy.
– Zastanawia się również nad funkcjonalnością strony KZK GOP. Czy łatwo jest odnaleźć interesujący nas przystanek, godziny odjazdów autobusów czy zaplanować podróż z punktu A do B?

Oba te tematy są bardzo interesujące i warte rozważenia. Są to ściśle określone środowiska, ale zahaczają o pewne ogólne elementy związane z obsługą internetu. Badanie konkretnej sytuacji może również stać się podstawą do opracowania zarówno metod badawczych, które można stosować do testowania innych stron internetowych, portali jak i ogólnych wskazówek związanych z projektowaniem tego typu aplikacji.

Czekamy na dalszy rozwój tematów i liczymy na ciekawe rozwiązania, które niebawem będę publikowane a blogu.