Testy wizualne – możliwości wykorzystania internetu

badania-wizualne-online-nalgowek

Komunikacja przy pomocy internetu pozwala docierać w bardzo krótkim czasie do dużej ilości osób. Film zmieszczony na Youtubie może mieć lepszą oglądalność niż wiadomości telewizyjne. Wszystkie portale internetowe gromadzą ogromne rzesze użytkowników. Spędzamy coraz więcej czasu penetrując zasoby internetu – które są źródłem informacji z wielu dziedzin.

Internet może być skutecznym narzędziem dla wielu przedsięwzięć. Możliwość dotarcia do bardzo dużej szerzy ludzi jest bardzo ważnym elementem przeprowadzania badań wizualnych (więcej informacji na temat badań wizualnych) . Im więcej respondentów tym wyniki są bardziej wiarygodne. Po za tym samo środowisko internetu – brak bezpośredniego kontaktu z osobą badaną, wymaga przeorganizowania całego procesu.

Jeden ze studentów projektowania graficznego, właściciel firmy informatycznej, Tomasz Pęszor zaprojektował i wykonał stronę www, gdzie można wykonać test pogłębionej analizy wizualnej on line: http://taat.pl/testy/tpaw/new_image.html
Na tej stronie można testować obrazy czarno-białe o określonej wielkości. Osoby badane mogą rysować testowany obraz przy pomocy specjalnie zaprojektowanej na ten cel aplikacji. Uwzględniono w nim narzędzie „ołówek”, do rysowania linii. Użytkownik ma do wybory 4 grubości linii oraz kilka odcieni szarości, przy pomocy których można budować obraz. Osoba przygotowująca test przeprowadza analizę elementów wizualnych badanego obrazu, dokładnie nazywając każdy z jego elementów. To usprawni obliczenia statystyczne, które również uwzględniono w projekcie.
Jest to kompleksowe narzędzie do przeprowadzania testów, ale tylko na wybranej grupie obrazów, które spełniają warunki programu.

Studenci drugiego roku wzornictwa planują przeprowadzenie testów wizualnych wykorzystując do tego dostępne im narzędzia: e-maili, ankiety internetowe, aktywne pliki pdf czy nawet specjalnie zaprojektowane strony www.

Dostępne narzędzia nie zostały zaprojektowane do przeprowadzania badań wizualnych – ale warto zastanowić się w jaki sposób można wykorzystać ich właściwości.

Ważne jest, by dobrze przemyśleć, sposób przebiegu takiego test on line – co należy uwzględnić, a przede wszystkim w jaki sposób osoby badane będą wykonywać test? Do tej pory osobie badanej był prezentowany obraz a jej zadaniem było narysowanie tego co widzi. Kiedy nie mamy dostępu do narzędzia do rysowania, jakie zostało opisane wcześniej, należy poszukiwać alternatywnych sposobów zapisywania tego co widzi osoba badana.

Jednym ze sposobów jest sytuacja, gdy osoby badane poprzez opis słowny informują nas co dostrzegły. Można naprowadzić osoby badane, w jaki sposób należy formułować odpowiedzi, tak aby wyeliminować zbyt duży stopień ogólności. Wyniki w postaci tekstu można porównywać ze względu na pojawiający się sens


Innym sposobem może być wyznaczenie pól na badanym obrazie. Następnie osoby badane zaznaczają, w których polach dostrzegły określone elementy. Ważnym elementem w tym rozwiązaniu jest zastosowanie odpowiedniego zagęszczenia pól, tak by osoby badane mogły dokładnie, przy ich pomocy, zapisywać dostrzeżone kształty.

Innym rozwiązaniem, opierającym się częściowo o ten pomysł, jest wprowadzenie dodatkowego pola, umieszczonego obok testowanego obrazu, na które nałożona jest siatka. Kwadratowe pola w siatce to pola aktywne, w które klikając zaznaczamy obszar, w którym został dostrzeżony kształt. Ich zagęszczenie pozwala również notować kształt dostrzeżonych elementów. Wyniki ze wstępnych testów, wykorzystujących tą metodę, na pewno pozwolą stwierdzić ich skuteczność i określić ewentualne poprawki, które należy uwzględnić.

Kolejne rozwiązanie opiera się na analizie topografii obrazu – wyodrębnione zostają elementy obrazu, których występowanie można zaznaczyć, na specjalnym arkuszu. W tym pomyśle niestety istnieje niebezpieczeństwo sugerowania osobie badanej wyniku.

Jagoda zastanawia się nad wykorzystaniem innych programów do wykonania testu – standartowych, które są zainstalowane na każdym komputerze PC. Takim programem jest, prosta aplikacja do tworzenia grafiki komputerowej – Paint. Przy jego pomocy osoby badane mogą bezpośrednio odwzorować to co widzą.

Ola Harazin, przygotowując test wizualny w postaci aktywnego pliku pdf, zwróciła uwagę, że należy dobrze przemyśleć sposób formułowania instrukcji. Od niej, w pewnym stopniu, zależy nastawienie osoby badanej.

W jaki sposób powinna być sformułowana instrukcja?
O czym powinna informować?
Jaką tworzą atmosferę?

Według Oli na wstępie powinna znajdować się prosta instrukcja informująca o rodzaju aktywności i ogólne informacje dotyczące przebiegu badania. Początkowe nastawienie do testu jest ważne. Pozytywne pierwsze wrażenie, może wpłynąć na to, że więcej osób wypełni test i wykona go z większą koncentracją. Instrukcja może pomóc przełamać niechęć do wykonania testu.

W każdym z prezentowanych pomysłów ważne jest w jaki sposób można notować zmiany, pomiędzy poszczególnymi etapami badania, które informują nas o kolejności postrzeganych elementów.

Środowisko internetu wymaga, aby przebieg badania był zautomatyzowany. Nasuwają się pytania:
W jakiej formie otrzymamy wyniki?
W jaki sposób można później analizować otrzymane wyniki?
Czy można również przyspieszyć sam proces analizy wyników poprzez odpowiednio zaprojektowane badanie – sposób zapisywania wyników przez osoby badane?
Forma wyników wydaje się kluczowa dla przyspieszenia całego procesu. Czekamy na wyniki próbnych testów, które pozwolą nam stwierdzić skuteczność tej metody.