Co badacz musi przemyśleć, uwzględnić? Konstruowanie procedury badawczej.

projektowanie-badania-naglowek

Określenie pytania badawczego to wierzchołek góry lodowej. Jest to dopiero punkt wyjścia do rozważań. W jaki sposób należy zaprojektować badanie, aby jego wyniki były adekwatne do stawianego problemu?W momencie uszczegóławiania procedury badawczej uświadamiamy sobie jego wielowarstwowość :
– należy przemyśleć czego oczekujemy od osób badanych, w jaki sposób sformułować dla nich instrukcje,
– jakie czynniki zewnętrzne mogą wpływać na wynik badania i w jaki sposób można je wyeliminować,
– w jaki sposób prezentować materiał badawczy,
– określenie możliwości osób badanych (kiedy spada poziom koncentracji).

Najważniejsze w pracy badacza jest określenie w jaki sposób należy zapisywać reakcję osób badanych a następnie w jaki sposób przełożyć pomiar tych reakcji na konkretne wnioski, czyli w jaki sposób przeprowadzać analizę wyników.

Przemyślenie tych kwestii jest bardzo istotne a zaniedbanie ich może być konsekwencją niepowodzenia badania. Możemy sprawnie przeprowadzić eksperyment mając na uwadze wszystkie czynniki zewnętrzne, ale nie przewidzenie w jaki sposób dane wyniki mogą pomóc nam odpowiedzieć na zadane wcześniej pytanie badawcze, doprowadzi badacza w ślepy zaułek. Nie będzie potrafił ruszyć dalej lub będzie musiał przeorganizować koncepcję eksperymentu.

Studenci 4 roku zostali właśnie postawieni przed takim zadaniem – zmaterializowaniem swoich pomysłów na postać szczegółowej procedury badawczej.

Ola Nigbor postanowiła sprawdzić czy znak obrócony o określony kąt traci swoją czytelność. Pierwszym etapem jest zdefiniowanie rodzaju znaków, które będą testowane. Należy określić kryteria tego wyboru; wybieramy piktogramy np. ze względu na:
– znaczenie jakie reprezentują,
– elementy wizualne
– relację figura tło
– stopień uproszczenia.

Następnym krokiem jest określenie w jaki sposób będziemy obracać wybrane piktogramy –
obrót piktogramu co: 90, 180, 270 stopni. W efekcie otrzymujemy 3 piktogramy obrócone i jeden oryginał.

W tym wypadku należy uwzględnić możliwości osoby badanej – ile piktogramów jest wstanie obejrzeć w ciągu jednej sesji, przy tym samym poziomie koncentracji. To ogranicza liczbę piktogramów wybranych do badania.

Kolejny krok to rzetelna analiza budowy piktogramu, jego elementów wizualnych.

Już na tym etapie należy wprowadzić ściśle określone nazwy poszczególnych grup piktogramów, by później móc swobodnie się nimi posługiwać podczas formułowania procedury badawczej oraz opracowywania wyników: np. grupa 0; grupa 90; grupa 180; grupa 270.

Kolejne pytanie, to w jaki sposób sprawdzić czy, transformacja znaku, poprzez obrót wpływa na jego czytelność. Pomiar reakcji osoby badanej mógłby, odnosić się do czasu, w którym zostało wypowiedziane to znaczenie. W takiej sytuacji jak mierzyć ten czas, od którego momentu, przy pomocy jakiego narzędzia? Można również przemyśleć inną opcję: pokazujemy znak w różnych czasach: od bardzo krótkich do długich i zapisujemy przy którym z czasów zostało odczytane prawidłowe znaczenie.
Ale jakie dobrać czasy? Jaka powinna być długość najkrótszego czasu?

Innym sposobem jest prezentowanie grupy znaków i proszenie osoby badanej by znalazła znak o określonym znaczeniu.

Kolejne wątpliwości, które się nasuwają to np. jak powinna być wielkość znaku na ekranie? Będziemy pokazywać ten sam znak obrócony o określoną liczbę stopni. Najprawdopodobniej w takiej sytuacji , poprzez powtarzanie, osoby badane mogą się uczyć tego znaku, co w efekcie spowoduje, że będą go łatwiej rozpoznawać. Czy wymieszanie wszystkich piktogramów i pokazywanie ich losowo wyeliminuje ten problem? Można to rozwiązać w ten sposób, że osoby badane zostaną podzielone na 4 grupy – każda z nich testuje inną grupę znaków. Wówczas na wyniki mogą wpłynąć różnice w doświadczeniu osób badanych. Za każdym razem dochodzi dodatkowy czynnik – ale sprawny badacz potrafi go przewidzieć i wyeliminować jego wpływ.

Jak osoby badane będą określać znaczenie znaku? Czy podać im listę znaczeń do przeczytania przed badaniem, czy wprowadzić ich w określony kontekst informując, że znaki będą dotyczyć określonej przestrzeni np. szpitala? A może nie wprowadzać dodatkowych informacji? Pozostawić odpowiedzi bez wcześniejszych sugestii?

Problem jednak pojawia się kiedy nie potrafimy przypisać żadnego znaczenia. A może po prostu wybrać piktogramy jednoznaczne – co do których znaczenia najprawdopodobniej nie mamy wątpliwości?
W takiej sytuacji warto przeprowadzić wstępny test – osoby badane wybierają ze zbioru piktogramów te, które rozumieją. A następnie z tej grupy będą wybierane piktogramy ze względu na inne kryterium – wizualne

Wiele pytań się nasuwa , ale ich świadomość jest połową sukcesu badacza.