Interakcja, wrażenia, interfejs, emocje, kansei, akcja …

interakcja-wrazenia-naglowek

Kolorowy, wielobarwny świat oferuje nam wiele ciekawych, zaskakujących produktów, usług, czy zdarzeń. Co jednak sprawia, że niektóre obiekty wywołują w nas zachwyt, pozytywne emocje a inne nie?
Są produkty, które po prostu pragniemy posiadać i nie ze względu na pewne określone jego funkcjonalne cechy, ale ze względu na to „coś” co nas urzekło.

Jest to stan, który trudno opisać, zracjonalizować. Jest to pewnego rodzaju gra emocji, pragnień, które będą przedmiotem badań studentów IV roku wzornictwa Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach. Chęć uchwycenia i zmierzenia tej ulotnej chwili, a właściwie towarzyszących jej emocjom, będzie głównym celem tych badań. Studenci będą starali się odpowiedzieć na pytanie: jakie cechy wizualne obiektów wpływają na określone reakcje ludzi. Podstawę tego przedsięwzięcia stanowi japońska metoda badawcza Kansei Engineering.

Studenci mogą jeszcze skorzystać z innej oferty Zakładu i zagłębić się w tajniki interakcji i interfejsów. W zakresie tego zadania jest nie tylko projektowanie interfejsów i interakcji ale również badanie jej. Jakie rodzaje interfejsów towarzyszą nam w życiu codziennym? Czy można zinwentaryzować rodzaje interakcji? Z jakich elementów składa się interfejs? Od czego zacząć projektowanie interfejsu? Po co badać interakcję? W jaki sposób mierzyć reakcje ludzi? Jakie cechy powinien posiadać idealny interfejs? Czy interakcja człowiek maszyna może opierać się na intuicji, czy musi być wsparta instrukcją?

Wiele pytań i wyzwań.

Za każdym razem chodzi o to by zajrzeć do ludzkiego umysłu i spróbować zrozumieć jego działanie, przy pomocy obserwacji i sposobu pomiaru reakcji ludzkiego zachowania. Jest to głównym przedmiotem każdego badania, które jest przeprowadzane w Zakładzie Badań Wizualnych i Interakcji.

więcej o informacji o Kansei:

Kansei Engineering Linking emotions and product features – tłumaczenie

Development of a KANSEI ENGINEERING SYSTEM for Industrial design : Identification of input data for KES – tłumaczenie

Kansei – metody badania emocji – tłumaczenie artykułu Pleasure with Products: Design based on Kansei