Projektowanie interfejsów /etapy pracy, poszukiwania, refleksje/

interakcja-refleksje-naglowek

/Projekt realizowany w ramach Pracowni Badań Wizualnych, II rok wzornictwo, semestr zimowy, rok akademicki 2010/2011/

Jednym z tematów wydanych dla studentów IV roku wzornictwa w Zakładzie jest projekt płaskiego, dotykowego interfejsu. Interfejs przy pomocy wi-fi łączy się z urządzeniem, które obsługuje. Pierwszym etapem zadania jest wybór urządzenia i analiza jego funkcji na przykładzie kilku istniejących rozwiązań. Wśród wyborów studentów znajdują się obiekty codziennego użytku jak piekarnik oraz urządzenia, których koncepcja została zaprojektowana przez nich w innej pracowni np.: Energy Store – urządzenie- fotel, zapewniające relaksujący masaż oraz funkcje kontrolne stanu zdrowia użytkownika. …

Częścią pierwszego etapu zadania jest również analiza struktury istniejących interfejsów . W efekcie powstają wizualne reprezentacje analizowanych struktur, które są ze sobą porównywane. Wnioski z analizy funkcjonalności urządzeń i struktur interfejsów są podstawą projektu nowej koncepcji interfejsu, która składa się z następujących elementów:
– Struktura interfejsu
– Projekt interakcji
– Wizualna postać interfejsu

Każdy z poszczególnych elementów projektu może zostać poddany badaniu.


Julia Szewczyk, analiza funkcji i sposobu działania urządzenia

Ewa Leśniak, której zadaniem jest zaprojektowanie interfejsu piekarnika, przeanalizowała
struktury trzech istniejących interfejsów: Amica, Electorloux i Hoover.
Jej pomysł na nowy interfejs opiera się na podzieleniu wszystkich funkcji na trzy grupy: funkcje dodatkowe, funkcje pieczenia, funkcje internetowe.

Czy ten podział jest właściwy? Czy będzie dla użytkownika łatwy do zrozumienia?

Możemy to sprawdzić jeszcze zanim zaczniemy projektować postać graficzną i interakcję interfejsu, przy pomocy badania – sortowanie kart. Dzięki niemu można sprawdzić czy pojęcia opisujące grupy są zrozumiałe i czy łączą się z pojęciami podgrup.

Badanie składa się z dwóch etapów:

1. Pierwszy etap polega na przypisaniu nazw funkcji, przez osoby badane (min 5) do wcześniej utworzonych grup.
2. W drugim etapie, osoby badane mają do dyspozycji tylko nazwy funkcji. Ich zadaniem jest podzielenie podanych pojęć na grupy i przypisanie im nazwy.

To badanie pozwoli zweryfikować logiczną postać struktury.

W trakcie badania należy rejestrować wszystkie zdarzenia:
– pytania zadawane prze osoby badane
– wahania osób badanych.
Mogą być ona pomocne w późniejszej analizie wyników.

Sandra Szandar, natomiast jest na etapie projektowanie interakcji i postaci graficznej interfejsu. Jej interfejs jest przeznaczony do urządzenia Energy Store, które było już wcześniej opisywane. W projekcie uwzględniono fakt, że obsługa interfejsu będzie się odbywać w pozycji półleżącej na „fotelu”. Założono również, że użytkowanie interfejsu nie może wpływać na dyskomfort korzystania z urządzenia, które głównie przeznaczone jest do relaksu. Warunek ten wprowadził określone ograniczenia: interfejs będzie obsługiwany tylko jedną ręką i będzie się znajdował głównie w peryferyjnym polu widzenia użytkownika.

Głównym problemem w tym zadaniu jest dokładne opracowanie w jaki sposób będzie przebiegać kontakt dłoni z interfejsem.

Projekt będzie uwzględniał następujące elementy:
a. Określenie miejsca interfejsu, w kontekście całego urządzenia.
b. Trudne warunki widzenia – projekt ruchomych ikon-obrazów-pól, które będą wykrywane w obwodowym polu widzenia.
c. Określenie pól interakcji – np. pola wyboru – pole powrotu.
d. Sterowanie dłonią, w sytuacji gdy ramię i przedramię jest nieruchome.

Kolejnym etapem projektowania, decydującym w dużej mierze o ostatecznej formie interfejsu, jest badanie, którego celem jest poszukiwanie gestu naturalnego, który nie podlega nauczaniu a z drugiej strony jest łatwy do wykonania i wynika z układu kostnego dłoni. Badanie będzie obejmować następujące elementy:
– możliwości ruchów dłonią przy założonych ograniczeniach
– obserwacja, które ruchy dłoni wykonywane są najczęściej
– analiza gestów, które przekładają się na konkretne rozkazy.

W planowaniu tego badania ważne jest również rozpatrywanie położenia płaszczyzny interfejsu – w zależności od tego czy będzie ona pozioma, pionowa czy pod określonym kątem, zakres ruchów może być inny. Sandra musi teraz zastanowić się nad tym problemem i opracować metodę i procedurę badania oraz sposób analizy wyników, by móc je później wykorzystać do projektu wybranego interfejsu.

Wyniki tego badania mogą być wykorzystane nie tylko do wybranego urządzenia. Jeśli zostaną uwzględnione różne parametry położenia dłoni zaprojektowana interakcja może być wykorzystana do sterowania np. wózkiem inwalidzkim.

W kolejnych postach będą prezentowane rezultaty badań i poszukiwań naszych studentów.
Zachęcamy do lektury.