Planowanie badania interakcji

planowanie-interakcji-naglowek

/Projekt realizowany w ramach przedmiotu Badania Użyteczności, II rok wzornictwo, semestr zimowy, rok akademicki 2011/2012/

Badanie interakcji – to jeden z elementów programu dydaktycznego Zakładu Badań Wizualnych i Interakcji. Studenci II roku w semestrze zimowy podjęli ten temat i obecnie są na etapie przygotowywania badania interakcji. Czym jest interakcja? W jaki sposób dokonywać pomiaru podczas badań interakcji? Jak zapisywać wyniki badania interakcji? Jak je interpretować? W jaki sposób porównywać wyniki dla kilku osób? Na te wiele jeszcze innych pytań musieli odpowiedzieć przed przystąpieniem do badań.

Pojęcie interakcja jest definiowane jako wzajemne oddziaływanie na siebie obiektów (osób, przedmiotów, zjawisk itp.); zetknięcie, spotkanie kilku akcji lub dążeń. Pierwszym etapem wydanego zadania był projekt prostego interfejsu, który najpierw w fazie projektowej był wykonywany przy pomocy papierowego modelu, a w późniejszej fazie był realizowany przy pomocy programu Adobe Flash.

Interakcja tutaj jest rozumiana jako zmiany w obrazie, które dokonuje użytkownik wybranymi ruchami myszką . Studenci zakładają w jaki sposób osoby badane będą posługiwać się zaprojektowanym przez nich interfejsem. Badanie ma na natomiast zweryfikować ich założenia – czy rzeczywiście użytkownicy będą wykonywać takie ruchy jakie były zaplanowane przez autora? Przy projektowaniu interfejsu zakładamy określony scenariusz interakcji – użytkownik wykonuje ruch – interfejs zmienia swój stan i prowokuje do wykonania kolejnego ruchu przez użytkownika.

Planujemy przebieg badania

Badanie interakcji polega na rejestrowaniu zachowania użytkownika i zmian stanu interfejsu podczas jego użytkowania. Wydaj się to proste jednak wymaga określenia kilku bardzo istotnych elementów:

1. Dokładnie sprecyzowana instrukcja co ma wykonać osoba badana.
2. Określenie sposobów rejestracji zachowania użytkownika i zmian stanu interfejsu.
3. Opracowanie metody analizy wyników.

Należy dokładnie zaplanować cały przebieg badania. Osoba badana musi być poinformowana dokładnie jakie zadanie ma wykonać i w jakim czasie. Treść instrukcji musi być klarownie sformułowana, tak aby nie budziła, żadnych wątpliwości. Należy zaplanować w jaki sposób będzie przebiegać rejestracja zachowania osób badanych:

Przy pomocy kamery?
Ilu kamer?
W jaki sposób kamery będą ustawione?
Jaki zostanie wybrany kadr?
W jaki sposób będą rejestrowane zmiany stanu interfejsu?
W jaki sposób zsynchronizować obraz zachowań użytkownika z obrazem prezentującym zmiany zachodzące w interfejsie?

Opis przebiegu eksperymentu jest bardzo ważnym elementem całego badania: opis stanowiska badawczego, schemat – rysunek pozycji osoby badanej, sposób dokonywania pomiaru muszą być na tyle szczegółowe, aby inna osoba po zapoznaniu się z tymi informacjami mogła powtórzyć to badanie i sprawdzić słuszność wysuwanych wniosków.

W jaki sposób notować zmiany stanu interfejsu i zachowania osoby badanej na podstawie pomiaru dokonanego przy pomocy kamer, programów rejestrujących ekran komputera?

Projekt interfejsu jest zbiorem określonej liczby czynności. Badacz musi wiedzieć ile jest możliwych kombinacji działania interfejsu. Należy stworzyć język – kod opisujący różne stany interfejsu oraz czynności wykonywane przez osobę badaną. Otrzymujemy wówczas spis czynności, które może wykonać osoba badana oraz reakcje interfejsu na tą czynność.
Należy również przewidzieć sytuację, gdy osoba badana będzie wykonywać inne czynności niż zaplanowaliśmy, które nie mieszczą się we wcześniej utworzonym zbiorze. W jaki sposób odnotowywać takie sytuacje?Ważny jest również zapis wyrazu twarzy osoby badanej, wypowiadanych słów, które padają podczas badania w kontekście zmian zachodzących w interfejsie.


Martyna Ochojska /zbiór zasad funkcjonowania interfejsu/


Wojtek Stadnicki – fragment analizy możliwych kombinacji stanów interfejsu.

Analiza wyników badania jest rodzajem inwentaryzacji – jest to stwierdzanie zaistnienia zdarzeń i ich wyliczanie. Zarejestrowane obrazy muszą zostać przełożone na zbiór liczb, opisów które w dalszej kolejności będą analizowane. Należy dobrze przygotować ten etap analizy wyników, tak aby później opierać się tylko na utworzonych opisach, wartościach liczbowych, bez potrzeby ponownej analizy obrazów.

W efekcie jesteśmy w stanie określić, np.:
– które elementy interfejsu są najczęściej używane
– które elementy interfejsu są pomijane
– które stany interfejsu wywołują zaskoczenie lub są niezrozumiałe
– czy interfejs jest intuicyjny? – czy osoba badana zrozumiała zasady działania interfejsu i w jak krótkim czasie?