Projektowanie i badanie interakcji /prace studentów II roku wzornictwa/

interakcja-naglowek

/Projekt realizowany w ramach przedmiotu Badania Użyteczności, II rok wzornictwo, semestr zimowy, rok akademicki 2011/2012/

Projektowanie interfejsów i badanie interakcji – to część umiejętności, które studenci wzornictwa zdobywają w Zakładzie Badań Wizualnych i Interakcji.
Studenci II roku w zimowym semestrze rozpoczęli edukację z tego zakresu. Ich zadanie polega na przeprowadzeniu badania interakcji na przykładzie wcześniej zaprojektowanego interfejsu. …

Zadanie obejmuje następujące elementy:

a. Projekt płaskiego interfejsu – określenie zasad działania interfejsu
b. Papierowy prototyp
c. Projekt interakcji w programie Adobe flash
d. Opracowanie metody badawczej badającej interakcję i poziom jej intuicyjności (badanie zachowania użytkownika – czy jest zgodne z założeniami projektu interakcji)
e. Przeprowadzenie badania
f. Analiza wyników i wnioski
g. Wprowadzenie korekt do interfejsu

Pojęcie interakcja jest definiowane jako wzajemne oddziaływanie na siebie obiektów (osób, przedmiotów, zjawisk itp.); zetknięcie, spotkanie kilku akcji lub dążeń. W projektowanych interfejsach interakcja jest rozumiana jako zmiany w obrazie, które dokonuje użytkownik wybranymi ruchami myszką . Studenci zakładają w jaki sposób osoby badane będą posługiwać się zaprojektowanym przez nich interfejsem. Badanie ma na natomiast zweryfikować ich założenia – czy rzeczywiście użytkownicy będą wykonywać takie ruchy jakie były zaplanowane przez autora?

Studenci musieli opracować zbiór zasad według, których będzie funkcjonował interfejs.


Martyna Ochojska – zbiór zasad wykorzystany w projekcie interfejsu


Magda Kamińska – schemat zasady funkcjonowania interfejsu

Poniżej znajdują się wybrane projekty interfejsów, jeszcze w fazie projektowej, wykonane przy pomocy papierowych prototypów.

Gosia Rusin

Magda Kamińska

Magda Głuch

Reklamy