Zapraszamy na wystawę końcoworoczną! ASP Katowice

wystawa-naglowek

9 – 19 czerwca 2011 | ul. Raciborska 37 | Katowice
wernisaż: 9 czerwca 2011 | godz. 18:00 | ul. Koszarowa 19 | Katowice
Studenci w Zakładzie Badań Wizualnych i Interakcji poznają metody badawcze pozwalające na racjonalną weryfikację decyzji projektowych.
Studenci I roku poznają metody badań wizualnych pozwalających zrozumieć proces postrzegania oraz obserwować jakie czynniki na niego wpływają. Podczas zajęć studenci analizują wybrane komunikaty wizualne pod względem ich czytelności. Na początku posługują się intuicją, by w dalszej kolejności móc ją zweryfikować przy pomocy badań wizualnych.

W tym roku powstały analizy hierarchii czytelności wybranych opakowań oraz badania czytelności wybranych krojów pisma, kontrastów kolorystycznych itd.

Kolorowy, wielobarwny świat oferuje nam wiele ciekawych, zaskakujących produktów, usług, czy zdarzeń. Co jednak sprawia, że niektóre obiekty wywołują w nas zachwyt, pozytywne emocje a inne nie? Są to stany, które trudno opisać, zracjonalizować. Jest to pewnego rodzaju gra emocji, pragnień, które są przedmiotem badań studentów IV roku wzornictwa. Chęć uchwycenia i zmierzenia tej ulotnej chwili, a właściwie towarzyszących jej emocjom, jest głównym celem tych badań. Studenci odpowiadali na pytania: jakie cechy wizualne obiektów wpływają na określone reakcje ludzi. Podstawę tego przedsięwzięcia stanowi japońska metoda optymalizacji procesu projektowego Kansei Engineering.

Joanna Jaroszyńska badała jakie wrażenia wywołują kształty flakonów perfum, Magdalena Miska – jakie wrażenia wywołują określone kształty butów.

Projektowanie interfejsów i badanie interakcji – to kolejna grupa umiejętności, które studenci wzornictwa zdobywają w Zakładzie Badań Wizualnych i Interakcji.

W zakresie tej grupy znajduje się nie tylko projektowanie interfejsów i interakcji, ale również jej badanie. Czym jest interakcja? Z jakich elementów składa się interfejs? Od czego zacząć projektowanie interfejsu? W jaki sposób dokonywać pomiaru podczas badań interakcji? Jak zapisywać wyniki badania? Jak je interpretować? Jakie cechy powinien posiadać idealny interfejs?
Na te i inne pytania próbowali odpowiadać studenci podczas realizacji postawionych im zadań.
W efekcie powstały interesujące wnioski i projekty.

Studenci IV roku projektowali interfejs dotykowy obsługujący wybrane urządzenie. Finalne projekty były poprzedzone badaniami zarówno struktury logicznej interfejsu, użyteczności funkcji jak i samej obsługi interfejsu. Wśród realizacji znalazła się również analiza porównawcza użyteczności, niezwykle obecnie popularnych, czytników. Porównanie dotyczyło obsługi interfejsu oraz komfortu czytania.

Studenci II roku zajęli się natomiast opracowywaniem metod pomiaru interakcji. Zadanie polegało na przeprowadzeniu badania interakcji na przykładzie wcześniej zaprojektowanego interfejsu.

Projekt interfejsu zakłada scenariusz interakcji: badacz obserwuje czy określone stany czy zmiany interfejsu skłaniają użytkownika do wykonania określonych ruchów, zgodne z wcześniejszymi założeniami.

Analiza wyników badania ma nie tylko dać odpowiedź czy użytkownicy zrozumieli zasadę działania interfejsu, ale również pokazać w jaki sposób reagowali na określone stany interfejsu, jakie ruchy wykonywali itd.

Za każdym razem chodzi o to by – przy pomocy obserwacji i sposobu pomiaru reakcji ludzkiego zachowania – poznać funkcję ludzkiego umysłu i spróbować zrozumieć jego działanie. To Jest głównym przedmiotem każdego badania, które jest przeprowadzane w Zakładzie Badań Wizualnych i Interakcji.

Reklamy