Nasze wykłady na VI Seminarium „Interfejs Użytkownika – Kansei w praktyce” 4.06. 2011 Warszawa

4 czerwca 2011 r. w Auli Głównej Polsko-Japońskiej Wyższej Szkoły Technik Komputerowych w Warszawie odbyła się VI edycja Seminarium „Interfejs Użytkownika – Kansei w praktyce”, zorganizowanego przez Katedrę Multimediów oraz polski oddział ACM CHI Poland.
Wśród wystąpień znalazły się dwa wykłady przygotowane przez Zakład Badań Wizualnych i Interakcji:

1. Emocje a produkt. Wiesław Gdowicz; Joanna Jaroszyńska
2. Gest naturalny, a liniowa percepcja gestu. Wiesław Gdowicz; Marta Więckowska …

Film jest relacją z badania wykonanego przez Joasię Jaroszyńską, które było przeprowadzone w Zakładzie Badań Wizualnych i Interakcji ASP Katowice.
Autorem scenariusza, tekstu i filmu jest prof n dr hab Wiesław Gdowicz.

FILM

Film został pokazany 4 czerwca 2011 w czasie VI edycji Seminarium „Interfejs Użytkownika – Kansei w praktyce”, organizowanego przez Katedrę Multimediów Polsko-Japońskiej Wyższej Szkoły Technik Komputerowych oraz polski oddział ACM CHI Poland.