W jaki sposób opisywać interackję, interfejs?

w jakis posob opisywac interakcje-naglowek

Interfejs definiowany jest jako to połączenie, sposób współpracy lub sposób porozumiewania się różnych systemów (www. brain.fuw.edu.pl). Interfejs użytkownika pozwala na interakcję między aplikacjami i użytkownikiem. To pośredniczenie pomiędzy dwoma stronami wiąże się ze stworzeniem materialnej, wizualnej postaci interfejsu, którą obserwuje użytkownik. Nie jest to obraz statyczny – musi on np. prezentować jakiego rodzaju zmiany użytkownik może wprowadzać i jakie już wprowadził. Czy można wymienić elementy z jakich składa się interfejs? W dużej mierze zależą od tego w jakim procesie pośredniczy dany interfejs oraz od wybranego rodzaju interakcji. Jednak możemy wymienić kilka grup elementów, których każdy projektant interfejsów musi pamiętać. …

Interfejs – elementy:

a. Widoczność elementów interfejsu
b. Feedback /odpowiedź interfesju na nasze działanie, potwierdzenie co zostało wykonane, w jakim jesteśmy miejscu itd/
c. Ograniczenia /np. prezentacja funkcji nie dostępnych w danym momencie funkcjonowania aplikacji. W jaki sposób je zaprojektować, by pokazać, że istnieją, ale są w danym momencie nie dostępne – by w efekcie ograniczyć ilość dodatkowych błędów podczas obsługi interfejsu?/
d. Logika /zasady według, których wykonywane są czynności w interfejsie – podobne czynności powinny być w podobny sposób prezentowane i wykonywane. Użytkownik uczy się określonego zbioru zasad, które obowiązują w całym interfejsie./
e. Affordance /wygląd jest głównym źródłem informacji o przeznaczeniu/funkcji urządzenia. Przy projektowaniu należy uwzględnić wizualne atrybuty, które będą pozwalać stwierdzić do czego dana rzecz służy, co można z nią zrobić./
Psycholog James Gibson, in 1966, nazwał elementy wizualne, interfejsu, które wskazują na funkcję obiektu: AFFORDANCES
np. Krzesło posiada „affordances” siedzenia poprzez swój kształt.
Przycisk posiada „affordances” przyciskania poprzez swój kształt, czy sposób poruszania się.
„affordances” – związane jest z kontekstem, apsektami kulturowymi oraz z naszymi wcześniejszymi doświadczeniami.

Bez RUCHU nie byłaby możliwa interakcja.

PRZESTRZEŃ stanowi kontekst dla ruchu.

RUCH w przestrzeni jest związany z CZASEM

Czas jest również bardzo ważnym elementem przy projektowaniu interfejsów. Czas cyfrowy, mierzony w milisekundach różni się od czasu odczuwanego przez człowieka. Dlatego trzeba pamiętać, że zmiany w interfejsie czasem mogą być szybsze od mrugnięcia okiem.

CZAS tworzy RYTM:
_Szybkość następujących zmian w interfejsie
_Czas potrzebny na wykonanie określonej akcji.

RYTM jest również ważnym elementem interakcji.
Jak szybko otwiera się folder, albo zamyka się aplikacja?

Projektant musi kontrolować ten rytm z zwłaszcza zależności między czasem reakcji maszyny na polecenia
operatora, a płynnością pracy samego operatora.
Badania dotyczące tego aspektu wykazały, że wraz z wydłużaniem się czasu oczekiwania na odpowiedź maszyny, wzrasta poziom frustracji użytkownika i spada poziom płynności pracy.

Możemy również klasyfikować rodzaje interakcji.

Interfejs oparty o:

1. Model koncepcyjny (Conceptual model)
Tego typu interfejsy powstają w oparciu o metafory i analogie, które są wykorzystywane do wytłumaczenia czegoś nie znanego posługując terminami, które znamy, rozumiemy.
Pułapką wykorzystywania metafor w projektowaniu interfejsów może być bezpośrednie przenoszenie do projektu odniesień do metafory. Często poprzez zbyt dosłowne stosowanie metafory ukrywana jest funkcjonalność produktu lub nie można w pełni wykorzystać możliwości usprawniających obsługę interfejsu, które wychodzą poza metaforę.

Przykładem może być projekt interfejsu Xerox Star, który jako pierwszy, „ukrywał” strukturę i właściwości komputera a metafora dotyczyła przeniesienia fizycznych cech biura do interfejsu.
Porównajmy segregowanie dokumentów w komputerze a w rzeczywistym biurze – środowisko komputera pozwala na bardziej swobodne i sprawniejsze grupowanie dokumentów, zmienianie ich miejsca itd.

2. Wydawanie instrukcji (Instructing) – Interfejsy oparte o model, w którym użytkownik wydaje określone polecenia.

3. Dialog – interakcja dwustronna (conversing)
Interfejs, którego interakcja opiera się na dialogu, rozmowie. Komunikaty wysyłane i odbierane są zarówno przez użytkownika jak i urządzenie za pośrednictwem interfejsu. Jest to bardzo trudny do wykonania rodzaj interakcji, ale najbardziej efektywny, najbardziej zbliżony do naturalnej komunikacji człowiek – człowiek.
Trudność polega na tym, że system odpowiedzi interfejsu musi być tak zaprogramowany, by w odpowiedni sposób interpretował komunikaty użytkownika.
Przykłady – Ikea Help Center, Ask Jeeve’s for kids.

4. Manipulację (manipulating)
Rodzaj interakcji, w której użytkownik może manipulować obiektami interakcji w wirtualnej lub fizycznej przestrzeni – otwieranie, podtrzymywanie, zamykanie, przenoszenie. Użytkownik może dopasować tą czynność do tych, które są mu już znane np. przenoszenie cech manipulacji obiektami w przestrzeni rzeczywistej do wirtualnej. Istnieje jednak niebezpieczeństwo przenoszenia bezpośrednio wszystkich cech manipulacji ze świata rzeczywistego do wirtualnego. Można w ten sposób nie wykorzystać pewnych udogodnień wynikających z wirtualnego świata, które mogą np. omijać prawa fizyki rządzące światem rzeczywistym.

5. Eksplorowanie (exploring)
Ten rodzaj interakcji związany jest z poruszaniem się w wirtualnym środowisku: 3D world i virtual reality systems (przestrzenie fizyczne wykorzystujące system sensorów – smart rooms, ambient environments, CAVE).
Użytkownicy tutaj również wykorzystują doświadczenia ze świata fizycznego. Użytkownik może wprowadzać zmiany w interfejsie np. zmieniając pozycję całego ciała lub po prostu poruszając się.

Podsumowanie:

a. STRUKTURA – logika interfejs (opisanie relacji pomiędzy poszczególnymi elementami interfejsu)
b. SPOSÓB INTERAKCJI(sposób wprowadzania zmian w interfejsie)
c. RYTM NAWIGACJI (czas trwania wprowadzanych zmian)
d. ELEMENTY WIZUALNE (postać wizualna interfejsu)
e. KONTEKST (miejsce, sytuacja w której obsługiwany jest interfejs)

Wyżej wymienione sposoby interakcji są nie wyczerpują całej listy. Interfejs, interakcję możemy również rozważać z innego punktu widzenia:
_celów użytkownika, zadań, które przy pomocy interfejsu są wykonywane (uczenie się, pracowanie, nawiązywanie kontaktów (socializing), pisanie, przeglądanie (browsing), rozwiązywaniem problemu, podejmowaniem decyzji, poszukiwaniem informacji)
_fizycznych parametrów interfejsu, jego wielkości, umiejscowienia, zastosowanej technologii.

Te zagadnienia stanowią treść kolejnego wykładu.

Warto przeczytać:
http://wiadomosci.mediarun.pl/artykul/-,user-experience-urzadzen,38812,2,1,1.html
http://uxdesign.pl/projektowanie-nawigacji/