Badanie hierarchii czytelności elementów opakowania |analiza cech wizualnych opakowania.

naglowek-analiz-cech-wizualnych

W jaki sposób można sprawdzić, które elementy opakowania są spostrzegane jako pierwsze?
Jakie cechy wizualne wpływają na hierarchię czytelności elementów wizualnych opakowania?
Na te pytania będą odpowiadać studenci I roku wzornictwa, realizując ćwiczenie na przedmiocie Podstawy Badań Wizualnych.

I etap ćwiczenia – analiza cech wizualnych opakowania …

Studenci wybierają dowolne opakowanie, które będzie poddane badaniu przy użyciu testów wizualnych. Wynikiem badania będzie ustalenie hierarchii czytelności elementów opakowania.
Celem ćwiczenia jest zdobycie umiejętności niezbędnych do przygotowania i przeprowadzenia badań wizualnych, stanowiących element weryfikacji decyzji projektowych związanych z komunikacją wizualną.
Ćwiczenie to również pozwala uświadomić jakie cechy wizualne wpływają na hierarchię czytelności elementów komunikatu wizualnego.

Pierwszym etapem ćwiczenia jest analiza cech wizualnych opakowania, która obejmuje m.in:

 

Wyróżnienie i nazwanie elementów opakowania

Paszek Iga | 2010


Agnieszka Stokłosa | 2010

 

Analiza kolorystyki – kontrastów kolorystycznych


Agnieszka Stokłosa | 2010


Joanna Rodo | 2010

 

Uszeregowanie elementów ze względu na wielkość


Paszek Iga | 2010

 


Anna Tomik | 2010

 

Analiza typografii (krój pisma, wielkość, kontrast litera – tło)


Joanna Pastusińska | 2010

 

Analiza kompozycji opakowania
– określenie pozycji zajmowanych przez poszczególne elementy opakowania oraz ich relacji w stosunku do pozostałych.


Martyna Pawlik | 2010

Po wykonaniu analizy jesteśmy w stanie opisać dokładnie każdy element oraz w jakich relacjach znajduje się w stosunku do pozostałych. Potrafimy określić kolorystykę elementu, jego wielkość, pozycję na opakowaniu.

Kolejnym etapem ćwiczenia jest ustalenie hipotetycznej hierarchii czytelności elementów opakowania, która zostanie zweryfikowana po wykonaniu badania.

Dlaczego wykonywana jest analiza cech wizualnych opakowania przed przeprowadzeniem badania?
1. Pomaga w ustaleniu hipotetycznej hierarchii czytelności opakowania
2. Przydaje się przy analizie wyników badania – przeniesienie danych jakościowych na dane ilościowe.
3. Pomaga w sformułowaniu wniosków po wykonaniu badania.

więcej informacji:
Metody stosowane w badaniach wizualnych

Konstruowanie procedury badawczej

Wykorzystanie testów wizualnych w badaniu percepcji cyfr i liter

Testy wizualne – możliwości wykorzystania internetu

Reklamy