Porównanie funkcjonowania dwóch portali internetowych / 2 rok / wzornictwo

porownanie-portali-naglowek

/Projekt realizowany w ramach przedmiotu Badania Użyteczności, II rok wzornictwo, semestr zimowy, rok akademicki 2011/2012/

Codziennie przeglądamy wiele różnych stron internetowych. Niektóre przyciągają naszą uwagę, poprzez atrakcyjną formę, inne wyłączamy po kilku sekundach zniechęceni, trudnością związaną z odnalezieniem określonych informacji.

Jakie czynniki decydują o sukcesie działania strony?
Czy musimy dokonywać wyboru pomiędzy dobrym wyglądem a funkcjonalnością?
W jaki sposób dokonywać oceny stron www, które są zbiorem wielu różnych elementów, wzajemnie na siebie wpływających?


Czy można dokonać oceny, która z dwóch stron o podobnej tematyce jest „lepsza”?
I co kryje się pod pojęciem „lepsza”? W jakich kategoriach należy to rozpatrywać?
Celem ćwiczenia wydanego studentom drugiego roku wzornictwa było zapoznanie się z metodami badań zarówno wizualnej postaci strony www jak i interakcji oraz wykorzystanie ich do porównania dwóch wybranych portali. …

Porównanie dotyczyło:

a. wszystkich elementów występujących na stronie, zarówno statycznych jak i dynamicznych,
b. sposobów poruszania się użytkownika na stronie,
c. wskazaniu, które elementy są problematyczne.

Praca została podzielona na dwa etapy:

analiza intuicyjna – wnioskowanie na podstawie własnych obserwacji
badanie z użytkownikami – wnioskowanie na podstawie obserwacji użytkowników.

W dalszej części prac studenci porównują wyniki własnych obserwacji – intuicyjną ocenę – z wynikami badania z użytkownikami. W ten sposób mogą się przekonać na temat słuszności wkładania wysiłku w przeprowadzanie testów z użytkownikami i jaką wartość dodatkową one wnoszą w ocenę strony www.

Trudność całego zadania polegała na znalezieniu sposobu porównania dwóch różnych portali –wspólnego mianownika czy kategorii według których nastąpi porównanie. Musieli również zastanowić się i zdefiniować pojęcie „lepszy” , które zastosowali przy ocenie strony www.

Przykłady realizacji ćwiczenia znajdują się w kolejnych postach.
Poniżej znajduje się szczegółowy opis obu etapów.

A. Analiza intuicyjna:
Praca w grupach.

W tej części zadania należy przeanalizować główne cele strony oraz sposoby korzystania z niej przez użytkowników.

Należy wziąć pod uwagę główne wyznaczniki użyteczności takie jak:
Łatwość i płynność nawigacji
Czytelność układu strony
Dobra kategoryzacja treści
Zrozumiałość dla użytkownika zawartych treści
Sposób prezentacji informacji i odnośników
Estetyka grafiki itp.

W procesie analizy należy również wziąć pod uwagę strukturę strony www i zaproponować jej wizualną postać, która prezentuje wszystkie elementy i relacje pomiędzy nimi.

W tej częsci zadania należy wykonać również test oceny wizualnej strony www przy użyciu programu dostępnego on-line http://www.draftest.com.
Przedmiotem testu jest strona „home”. W badaniu bierze udział 10 osób, które oceniają prezentowany obraz według określonych kategorii, np. pierwsze wrażenie, ekspozycja marki przypisując im określoną wartość. Wrtość 0 oznacza negatywną ocenę, wartość 5 – pozytywną.

Dodatkowe informacje dodtyczące analizy i projektowania stron www można znaleźć w poniższych publikacjach:
A Basis for Universal Usability
http://webstyleguide.com/wsg3/2-universal-usability/2-basis.html

Sidebar: Universal Design Principles
http://webstyleguide.com/wsg3/2-universal-usability/3-universal-design.html
Universal Usability Guidelines
http://webstyleguide.com/wsg3/2-universal-usability/4-guidelines.html

I pozostałe rozdziały w tej książce:
Web Style Guide Online
http://webstyleguide.com/wsg3/index.html

B. Testy interakcji z udziałem użytkownika
Praca indywidualna – każdy studnent wykonuje badanie na jednej z wybranych stron.

Po wstępnej analizie stron oraz analizie porównawczej kolej na testy użyteczności z użytkownikami.
Testy z użytkownikami są bardzo ważnym narzędziem badania i ulepszania użyteczności witryn www. Planowanie testów użyteczności powinno być poprzedzone dokładnym przeanalizowaniem głównych celów strony co zostało wykonane w pierwszej części ćwiczenia .
Testy użyteczności opierają się głównie na obserwacji zachowań użytkownika – w jaki sposób porusza się po stronie, na co zwraca uwagę, co sprawia mu problem itp. Podczas badania stawiane są przed użytkownikami określone zadania, które mogą mieć różny charakter w zależności od celu badania. Możemy wyróżnić dwa cele:

1. Nastawienie na wykonanie czynności
Przed użytkownikiem postawione są konkretne zadania – związane ze znalezieniem wybranej informacji, wykonaniem określonej czynności. Moderator obserwuje i zapisuje zachowanie użytkownika: sposób poruszania się, miejsce kliknięć, komentarze itp.

2. Nastawienie na zrozumienie witryny
Na początku użytkownik bez dodatkowych komentarzy ogląda daną stronę internetową i swobodnie się po niej porusza. Moderator prosi by użytkownik komentował kolejne czynności. W wyniku tego badania sprawdzamy, czy sposób zorganizowania informacji był zrozumiały dla użytkownika, czy nawigacja była intuicyjna, oraz w jaki sposób została zrozumiana zasada działania witryny i co można zrobić za jej pomocą.

Do przeprowadzenia badania wykorzystywane są następujące narzędzia.

I. Program rejestrujący obraz monitora podczas badania:
Np. program Cam Studio 2.0
Program służy do nagrywania tego co dzieje się na zdefiniowanym wcześniej obszarze pulpitu.
Przy jego pomocy możemy nagrywać również komentarze użytkownika poczas badania („Record audio from microphone”). Program umożliwia również na określenie wielkości i koloru śladu kursora, który będzie widoczny po odtworzeniu filmu zapisem badania.

II. Kamera rejestrująca zachowania użytkownika (np. twarz)

Moderator
Moderator przeprowadzając badanie ma za zadanie:
– obserwować
– oraz zachęcać użytkownika komentowania wykonywanych czynności, spostrzeżeń.
Należy pamiętać, że wypowiedzi moderatora mogą mieć duży wpływ na reakcje użytkownika. Dlatego należy rozważnie formułować zadawane pytania, tak aby nie sugerować odpowiedzi czy reakcji. Moderator może zadawać dodatkowe pytania, mające na celu zdobycie bardziej dokładnych informacji na temat wyborów użytkownika, jego oczekiwań itd.

Przed rozpoczęciem badania należy bardzo dokładnie przemyśleć jego przebieg, tak aby wszystko sprawnie przebiegało i udało się zebrać jak największą liczbę informacji.

Studenci pracowali w dwuosobowych grupach w następującym składzie:

Bielnik Anna; Jakub Sojka
http://www.grafikmag.com/
http://www.eyemagazine.com/home.php

Jędrzejowska Marta; Dominika Wójcik
http://www.iconeye.com/
http://www.newdesignmagazine.co.uk/

Kania Ola; Wrzosek Mateusz
http://www.purpose.com.pl/
http://o.pl/

Klimas Ola; Tomik Anna
http://www.designalive.pl/
http://designeast.eu/

Krawczyk Barbara; Szostak Małgorzata
http://www.worldsdesign.pl/
http://stgu.pl/

Nowak Agata; Szarzec Agnieszka
http://tradycyjniepiekne.pl/
http://masteros.net/

Olenderek Marta; Stuchlik Ola
http://take-me.pl/
http://www.takeme.pl/

Pastusińska Joanna; Stokłosa
http://www.lastfm.pl/
http://open.fm/

Paszek Iga; Pawlik Martyna
http://www.digart.pl/
http://www.deviantart.com/

Wybrane prezentacje z przeprowadzonych analiz i badań:

malgoryata-szostak mateusz-wrzosek

Zapoznaj się również:
Człowiek, interfejs, urządzenie /rozważania/
Zapis aktywności użytkownika interfejsu
Planowanie badania interakcji

http://www.ap.krakow.pl/kbin/bss/index.html
http://ui.blox.pl/html