Wystawa prac studenckich na WORLD USABILITY DAY SILESIA | 10.11.2012 | Katowice

logo_wud-ivrii

Organizatorzy konferencji World Usability Day wyróżnili działalność i zakres podejmowanych problemów badawczych w Zakładzie Badań Wizualnych i Interakcji,zapraszając do zorganizowania w trakcie trwania konferencji wystawy prac studenckich oraz przygotowania prezentacji metod badawczych podczas porannego panelu wykładowego.

Zapraszamy do zwiedzenia wystawy:
10 listopada 2012 w godzinach 10:00 – 20:00
w Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej Uniwersytetu Śląskiego i Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach (CINiBA). …

World Usability Day (więcej o konferencji)
Światowy Dzień Użyteczności to międzynarodowa inicjatywa non-profit, której inicjatorem jest UPA ? Usability Professionals Association. Głównym celem konferencji jest promowanie idei użyteczności i projektowania skoncentrowanego na użytkowniku. W ramach tej inicjatywy, od 2005 roku w ponad 40 krajach, organizowane są spotkania o charakterze konferencyjnym, wystąpienia ekspertów ze świata nauki i biznesu, a także panele dyskusyjne, pozwalające na wymianę wiedzy i doświadczeń. Od 2010 roku Światowy Dzień Użyteczności jest obchodzony także w Polsce.

Zakład Badań Wizualnych i Interakcji działa na Wydziale Projektowym Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach.

Pracownikami Zakładu są:
prof. ASP dr hab. Wiesław Gdowicz, który pełni funkcję kierownika zakładu oraz doktorantka mgr Marta Więckowska, która jest asystentem.

Zakład zajmuje się badaniami percepcji oraz zachowań człowieka i prowadzi działalność dydaktyczną w tym zakresie.

Infografika | obszary i problemy badawcze

Infografika prezentuje ilość zrealizowanych badań w latach 2002 – 2012 w następujących obszarach tematycznych:
*badanie hierarchii czytelności płaskich komunikatów wizualnych (opakowań, okładek, znaków)
*badanie czytelności typografii
*badania samantyczne znaków, kształtów, krojów pisma
*badania semantyczne architektury informacji
*badania użyteczności stron www, interfejsów programów, aplikacji

Pracownicy Zakładu prowadzą zajęcia z następujących przedmiotów:
A. Podstawy badań wizualnych
(1 rok wzornictwo, studia stacjonarne, licencjackie).
Badania wizualne pozwalają zrozumieć proces postrzegania oraz obserwować, jakie czynniki na niego wpływają. Podczas zajęć studenci analizują wybrane komunikaty wizualne pod względem ich czytelności. Na początku posługują się intuicją, by w dalszej kolejności móc ją zweryfikować przy pomocy badań wizualnych. Jako przyszli projektanci muszą być świadomi, w jaki sposób przebiega proces komunikacji i jak ważnym jego elementem jest czytelność. Mogą ją sprawdzać ć przy
użyciu odpowiednich metod badawczych, jakimi są testy wizualne. Testy służą do
sprawdzenia, w jaki sposób odbierane są komunikaty wizualne w różnych warunkach: zmienne oświetlenie, odległość od obrazu, stopień zamglenia itd. Studenci zdobywają umiejętności z zakresu: przygotowywania i przeprowadzania badań wizualnych oraz podstaw statystyki – analiza wyników i wnioskowanie.

B. Badania użyteczności
(2 rok wzornictwo, studia stacjonarne, licencjackie)
Badania percepcji oraz zachowań człowieka, a także badania interakcji między
człowiekiem, a maszyną. Techniki nawigacji, interakcja w trzech wymiarach, architektura informacji, struktura serwisu WWW, zachowania w przestrzeni rzeczywistej
a zachowania w przestrzeni wirtualnej.

C. Psychofizjologia widzenia
(1 rok wzornictwo+projektowanie graficzne, studia stacjonarne, licencjackie;
1 rok studia zaoczne licencjackie)

Założenia i cele przedmiotu to zdobycie przez studenta wiedzy i umiejętności z zakresu psychofizjologii widzenia w szczególności wiedzy o mechanizmach percepcji wzrokowej. Umiejętność analizowania elementów struktury obrazów: kształtu, formy, przestrzeni, światła, barwy, ruchu. Umiejętność analizowania, opisywania, interpretowania procesów związanych z postrzeganiem i przetwarzaniem informacji
wizualnych.
Treści programowe:
Poznanie – od rzeczy do pojęcia. Percepcja. Detekcja. Psychofizyka. Transdukcja.
Organizacja postrzegania. Przestrzeń. Wiedza o rozpoznawaniu i identyfikacji.
Rola uwagi. Skupienie i marzenia. Pamięć – przestrzeń i miejsce. Język – struktura,
znak i znaczenie.

D. Architektura komunikatu wizualnego
(Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach Wydział Zarządzania Kierunek: Zarządzanie
Specjalności: Zarządzanie kulturą, sztuką i turystyką kulturową; Studia magisterskie, stacjonarne)

Cele ogólne przedmiotu to przedstawienie podstawowej wiedzy o architekturze komunikatu wizualnego, strukturze i elementach procesu komunikowania. Poznanie wybranych narzędzi koniecznych w projektowaniu komunikacji wizualnej. Uświadomienie roli projektanta komunikacji wizualnej oraz sposoby współpracy
z nim. Celami dydaktycznymi jest uświadomienie studentom problemów związanych z komunikacją wizualną oraz percepcją, koniecznych do zrozumienia komunikacji wizualnej, jako procesu wypływającego z naturalnych ludzkich potrzeb, zawsze będącego odzwierciedleniem relacji zachodzących między ludźmi.

Pole problemów wyznaczają:

a. Hierarchia czytelności elementów pola widzenia.
– Badania wizualne pozwalają na ścisłe określenie szeregu podstawowych własności
wizualnych takich jak: czytelność, łatwość dostrzeżenia, zdolność właściwego informowania o zawartych w opakowaniach produktach, pozornych wymiarów opakowania, dystansu, z którego grafika może być dostrzeżona (odczytana). Określają obiektywne parametry postrzeganego obrazu: kolejność odczytywania cech badanego obrazu, stopień identyfikacji kształtu, szybkość identyfikacji czy odczytywanie sensu badanego tekstu. Dane z badań są podawane analizie statystycznej, a wnioski służą jako kryterium podejmowania decyzji projektowych.

b. Studia nad percepcją ruchu.
– Wybór testów wizualnych i ich przystosowanie do badania zmiennych
elementów pola widzenia. Przystosowanie testów wizualnych pozwalających na ich
wykonywanie na urządzeniach multimedialnych. Budowa studia rejestracji postrzegania ruchomych bodźców wizualnych.

c. Studia nad percepcją przestrzeni i barwy.
– Ustalenie możliwości stosowania testów wizualnych w kontekście zmiennych aspektów komunikacji wizualnej dotyczących ulicy. Zastosowanie testów do tworzenia
zasad organizacji i porządkowania informacji wizualnej w odniesieniu do ulicy.

d. Interakcja.
– Głównie skupiamy się na problemie analizy struktury logicznej i informacyjnej portali WWW oraz przystosowaniu klasycznych testów wizualnych do testowania stron WWW. Prowadzimy również badania użyteczności portali www oraz badania semantyczne dotyczące percepcji kształtu.

Pracownicy Zakładu prowadzą również badania interdyscyplinarne, takie jak projekt „Opracowanie metod służących do określania znaczeń gestów w komunikacji pomiędzy człowiekiem a komputerem”, którego celem było ustalenie jaka jest rola gestów w komunikacji pomiędzy człowiekiem a komputerem, ze szczególnym uwzględnieniem interakcji dwustronnej. Projekt był przedsięwzięciem wspólnym Zakładu Badań Wizualnych i Interakcji ASP Katowice z Laboratorium Eksploracji Przestrzeni 3D Zespołu Systemów Multimedialnych Instytutu Informatyki Teoretycznej i Stosowanej PAN w Gliwicach.