Przybornik projektanta użyteczności

badania-uzytecznosci-naglowek+02

Projektowanie powinno być przede wszystkim użyteczne.
Czym jest użyteczność?
Użyteczność jest to miara wydajności, efektywności i satysfakcji z jaką dany produkt może być używany przez określonych użytkowników dla osiągnięcia określonych celów w określonym kontekście użycia (ISO 9241-11).
Produkt, aby osiągnął sukces musi spełniać określone założenia. Obok funkcjonalności, użyteczność staje się coraz ważniejsza. To jak łatwo możemy nauczyć się obsługi produktu, osiągać przy jego pomocy określone cele, a przede wszystkim jak wpływa na ułatwienie naszej pracy, pomaga w wykonywaniu codziennych czynności decyduje czy zostanie wybrany, zakupiony. …

Studenci II roku wzornictwa katowickiej ASP zdobywają wiedzę w jaki sposób przeprowadzać badania użyteczności i dokonywać oceny produktu. Przedmiotem obserwacji i badań są wybrane pary stron www o podobnych celach i treściach.

Badanie składa się z dwóch części:
1. Samodzielnie wykonanego audytu strony
2. Badań z użytkownikami.

Wyniki badań obu części zostaną porównane w celu zweryfikowania własnej oceny strony www z oceną uzyskaną z badań z użytkownikami.

Przeprowadzenie badania pozwoli zaobserwować i doświadczyć:
– przydatność zaangażowania użytkowników w proces oceny serwisu (zebranie wielu cennych informacji, które mogą zostać przeoczone podczas samodzielnego audytu)
– czynniki, które wpływają na użyteczność serwisu
– elementy oraz sposób budowania serwisu.

Jak przeprowadzać badania z użytkownikami?
Jeśli chcemy właściwie przeprowadzić badania użyteczności, by uzyskać wiarygodne i przydatne informacje należy bardzo precyzyjnie zaplanować ich przebieg oraz sposób analizy wyników. Do dyspozycji mamy kilka narzędzi – obserwacja użytkownika podczas obsługi systemu, różnego rodzaju ankiety, wywiady. Każda z wymienionych metod pozwala uzyskać innego rodzaju informacje. Badania te możemy przeprowadzać zdalnie za pośrednictwem internetu lub przy bezpośrednim kontakcie z użytkownikiem.

Dlaczego sama ankieta nie wystarczy? Dlaczego musimy obserwować użytkownika?
Często wiele problemów występujących w trakcie korzystania ze strony jest nieuświadomionych. Warto więc porównywać wyniki zaobserwowane przez badacza w trakcie testów i deklarowane przez użytkowników. Często mogą one się nie pokrywać, jednak wzajemnie się uzupełniać tworząc pogląd na badaną stronę pod kątem zgłoszonych uwag, spostrzeżeń użytkownika oraz jego zachowań.

Badanie trzeba zaplanować.

Kto będzie poddany badaniu?
Dobór użytkowników nie jest bez znaczenia. Do badań należy zaangażować użytkowników do specyfiki badanego systemu, które np. aktualnie są naszymi użytkownikami, które chcemy pozyskać, zainteresować, osoby, które zrezygnowały, osoby, które korzystają z podobnych systemów. Wachlarz różnych użytkowników pozwoli nam uzyskać bardziej dokładne wyniki i przeprojektować serwis na bardziej uniwersalny.
Warto zwrócić również uwagę, aby wybrani użytkownicy nie byli być zawodowymi testerami, profesjonalistami IT – takie osoby nie będą używały systemu w sposób naturalny.

Jak będzie przebiegać badanie?

Obserwacja użytkownika jest połączona z ankietami, wywiadami.

Możemy przeprowadzić ankiety:
przed badaniem, w celu określenia profilu użytkownika jego doświadczeń, oczekiwań
– oraz po badaniu, w celu poznania oceny użyteczności.

Badanie właściwe – obserwacja użytkownika – jest zdecydowanie trudniejsze. Rola moderatora nie kończy się na wypowiedzeniu określonych zadań, które ma wykonać użytkownik. Między innymi musi zachęcać osoby do komentowania czynności, które są wykonywane, zgłaszania uwag. Musi uważać, by samemu nie wpływać na wynik badania poprzez sugerowanie rozwiązania, rozpraszanie użytkownika nadmierną gestykulacją czy poprzez zadawanie zbyt dużej ilości pytań. Moderator musi zapewnić takie warunki, by użytkownik mógł swobodnie wykonywać zadania, tak jakby to robił u siebie w domu, w pracy. Absolutnie trzeba zwracać uwagę, aby użytkownik nie czuł się, że jest oceniany.

Wiemy jak moderować – ale jakie zadać zadania powinniśmy postawić przed użytkownikiem?
W scenariuszu zadań należy odnieść się do czynności:
– które są najczęściej wykonywane przez użytkowników danego systemu
– które mogą być szczególnie problematyczne
– które stawiają użytkownika w hipotetycznych sytuacjach, z którymi mógłby spotkać się w rzeczywistości.

Sposób sformułowania zadania także jest bardzo istotny. Należy poprzez formę zadania zaaranżować jak najbardziej realną sytuację, by użytkownik mógł się zaangażować, wczuć w rolę a jego zachowanie było naturalne.

Laboratorium, miejsce przeprowadzania testu, cała zaaranżowana sytuacja, czy postawione zadanie muszą być zbliżone do realnych sytuacji z jakimi spotyka się użytkownik na co dzień. Składa się na to wiele szczegółów, które zostały opisane w poniższej prezentacji:

marta wieckowska_badania_uzytecznosci

Powodzenia w przeprowadzaniu testów użyteczności!

Jeden komentarz

Możliwość komentowania jest wyłączona.