Analiza wyników badań użyteczności

Sandra Piechaczek-Karolina Wilk-droga uzytkownika-2

/relacja z zajęć Badania Użyteczności, II rok wzornictwo, semestr zimowy, rok akademicki 2012/2013/

Badania użyteczności polegają na obserwacji użytkownika podczas wykonywania czynności w wybranym interfejsie, serwisie internetowym. Obserwacja jest precyzyjnie przygotowana tak aby zarejestrować wszystkie zachowania użytkownika łącznie ze sposobem poruszania się w interfejsie, komentarzami, reakcjami. Wykorzystujemy do tego celu takie narzędzia jak: rejestracja obrazu interfejsu, ankiety, wywiady. Również zadania wykonywane przez użytkownika są tak dobrane, aby sprawdzić istotne funkcjonalności interfejsu. Ich treść, postawione cele są bardzo istotne. (szczegóły przygotowywania badań użyteczności)

Zebrany materiał
– film rejestrujący obraz interfejsu podczas badania, zachowania użytkownika, jego komentarze oraz wyniki ankiety oceny interfejsu – należy w odpowiedni sposób opracować, tak by uzyskać jak najwięcej informacji na podstawie, których będziemy mogli dokonać oceny użyteczności interfejsu.
Zestaw zebranego materiału jest bardzo różnorodny, dlatego jego analizę należy tak zaprojektować, aby móc obserwować relacje pomiędzy poszczególnymi elementami.

Na podstawie filmu, na którym jest zarejestrowany obraz interfejsu możemy dokonać pomiaru:

 1. Czasu wykonania zadania
 2. Czasu pomiędzy poszczególnymi krokami
 3. Rodzajów akcji jakie wykonywał użytkownik (np. klikanie, przewijanie, wpisywanie)
 4. Ilości popełnionych błędów
 5. Drogi użytkownika
 6. Czy zadanie zostało wykonane, czy został osiągnięty wyznaczony cel.

Te dane możemy porównać z zachowaniami użytkownika – wyrazem twarzy, wypowiadanymi komentarzami podczas badania, oceną serwisu opisaną w ankiecie podsumowującej badanie.

Te wszystkie dane powinny pozwolić nam określić poziom użyteczności serwisu, jakie elementy interfejsu, są w pełni zrozumiałe dla użytkownika a które sprawiały problem, były niezrozumiałe. Zebrane wnioski będą stanowić podstawę rekomendacji – czy należy wprowadzić zmiany do interfejsu i jakie to zmiany powinny być. Wyniki mogą również stać się podstawą przeprowadzenia kolejnego badania, które wyjaśni wątpliwości, które pojawiły się podczas opracowywania wyników.

Jak na podstawie tak różnych danych uzyskać taki rezultat?

Istotnym elementem jest zestawianie i porównywanie zebranych pomiarów. Tak jak sam czas wykonania zadania nie pozwala na dalsze wnioskowanie – tak zestawienie tego pomiaru z drogą użytkownika i obserwacją, w których miejscach pojawiały się dłuższe przerwy pomiędzy podejmowanymi krokami, może stanowić podstawę do wyciągania konkretnych wniosków. Należy jak najpełniej opisać zachowanie użytkownika – zebrać maksymalnie jak najwięcej informacji z zebranego materiału, bez potrzeby wracania do niego.
Zapis zachowania użytkownika powinien umożliwić obserwację równolegle kilku pomiarów:

 1. Zestawienie drogi użytkownika, którą możemy zapisać na wcześniej przygotowanej strukturze serwisu wraz z najkrótszą drogą dotarcia do celu
 2. Czas pomiędzy kolejnymi krokami wykonywanymi w interfejsie – określenie miejsc w których pojawiały się dłuższe przerwy pomiędzy kolejnymi krokami
 3. Podejmowane akcje – czy użytkownik kliknął w przycisk, wpisał tekst, czy dokonał wyboru
 4. Miejsca popełnionych błędów
 5. Zapis komentarzy – czy i jakie pojawiały się komentarze przy poszczególnych krokach.

Sandra Piechaczek-Karolina Wilk-droga uzytkownika-3
Karolina Wilk, Sandra Piechaczek, wzornictwo II rok, zapis drogi użytkownika

 

Można pod uwagę wziąć jeszcze kilka innych czynników, jak wyraz twarzy, pomiar zachowań biometrycznych – ale powyżej wymienione wydają się podstawowe i można je zarejestrować przy pomocy łatwo dostępnych narzędzi.

Mamy do czynienia z zapisem zachowania jednego użytkownika. Kolejny krok to porównanie zachowań wszystkich użytkowników i obserwacja podobieństw i różnic.

Wizualna postać opracowania tych danych jest bardzo istotna – tak aby można było zarówno obserwować szczegóły pomiaru jak i ogólny charakter. Dzięki takim zestawieniom możemy łączyć ze sobą dane jakościowe z danymi ilościowymi. Klarownie przedstawione dane, które jako liczby lub pojedyncze słowa „nic nie mówią”, prezentowane za pomocą zapisu wizualnego mogą stać się podstawą wyciągania wniosków.
Wizualny zapis wyników wymaga wiele dyscypliny. Znaczenie każdego elementu musi zostać precyzyjnie określone. Stosowane skale muszą być opisane. Wybrane symbole muszą mieć przyporządkowane znaczenia. Każda odległość, grubość linii, szerokość, kształt elementu, jego kolor, wielkość – każda z tych cech wizualnych nie może być przypadkowo nadana – powinna się wpisywać w zaprojektowany system zapisu zachowania użytkownika.

Studenci II roku wzornictwa, którzy pracują nad analizą użyteczności wybranych serwisów internetowych podjęli to wyzwanie. Ich pierwsze próby wymagają jeszcze korekt – ale już na ich podstawie możemy zaobserwować jak zachowywali się użytkownicy podczas badania.

Lista zespołów i porównywanych portali internetowych:

Łukasz Goral – Paweł Mularczyk
http://www.katowice-airport.com/
http://lotnisko.lodz.pl/

Iga Słowik, Marek Kasperek
http://www.park-miniatur.com/pl/
http://www.parkslaski.pl/

Sandra Piechaczek, Karolina Wilk
http://efs.slaskie.pl/
http://www.parp.gov.pl

Ewelina Bidzińska, Karolina Gruszka
http://www.designitpoland.com/
http://www.design-silesia.pl/

Wojciech Biegus, Jakub Sojka
http://zamekcieszyn.pl/
http://www.iwp.com.pl/

Katarzyna Legień, Agnieszka Dudzińska
http://www.designalive.pl/
http://www.purpose.com.pl/

Ela Czech, Kasia Król
http://addict.pl/
http://endo.pl/?gclid=CKygpIPS97ICFeTLtAodZDEABQ

Daria Kotas, Ola Zubala
http://www.lastfm.pl/
http://open.fm/

 

Rezultaty /raporty z przeprowadzonych badań/: