Badania użyteczności. Program zajęć 2013/2014

Bez nazwy-4

/Badania użyteczności, II rok wzornictwo/

Jacob Nielsen, jeden z najbardziej znanych specjalistów w dziedzinie użyteczności opracował 10 zasad, które jego zdaniem, są podstawą projektowania użytecznych interfejsów. Odnoszą się one m.in. do:

czytelności stanu systemu (informowanie użytkownika, co aktualnie dzieje się w systemie poprzez odpowiednią informację zwrotną, przesyłaną w rozsądnym czasie);
adekwatności systemu do świata rzeczywistego (stosowanie naturalnego, zrozumiałego języka dla użytkownika);
kontroli i wolności wyboru dla użytkownika (należy zapewnić użytkownikowi możliwość swobodnego wyboru, poruszania się po interfejsie np. możliwość cofnięcia i powtórzenia czynności, a także przerwania wykonywanych operacji);
spójności i standaryzacji (jednolitość konwencji projektu graficznego interfejsu i sposobu nawigacja). …

W literaturze można znaleźć wiele tego typu opracowań, które podpowiadają rodzaje rozwiązań, przestrzegają przed popełnieniem błędów, jednak opierając się tylko na nich nie można oczekiwać zaprojektowania idealnego rozwiązania. Ich świadomość może natomiast wesprzeć proces projektowy.
Zostały również opracowane Standardy ISO dotyczące użyteczności oraz samych badań. Dla metodyki User-centered design istnieje standard ISO (13407: Human-centred design process ) definiujący obecność użytkownika w procesie wytwórczym produktu.

Możemy tutaj również znaleźć listę wytycznych przy projektowaniu interfejsów. Nie można ich jednak traktować jako zamkniętego zbioru, nie biorąc pod uwagę specyfiki projektu, kontekstu jego użycia, oraz rodzaju użytkowników. W standardach ISO podkreślana jest również rola badań oraz ich relacji w stosunku do procesu projektowego. Jest to relacja dwustronna, gdzie często oba procesy prowadzone są równolegle i następuję wiele sprzężeń zwrotnych.

Wymienione powyżej zagadnienia są przedmiotem prowadzonych zajęć w ramach kierunku wzornictwo na II roku studiów licencjackich.

Analiza i badania użyteczności wybranej strony www oraz projekt interfejsu z uwzględnieniem badań na każdym etapie procesu projektowego to zadania, poprzez których realizację studenci będą mogli zapoznać się ze specyfiką prowadzenia tego typu badań oraz w jaki sposób mogą one wspierać decyzje projektowe.
Semestr zimowy jest już w całości zaplanowany. Zapraszamy do obserwowania na blogu kolejnych etapów realizacji zadań. Poniżej kilka informacji o prowadzonych zajęciach: