Wybieramy kandydatów do badania! (program przedmiotu: podstawy badań wizualnych)

opakowanie

/Projekt realizowany w ramach przedmiotu Podstawy Badań Wizualnych, II rok wzornictwo, semestr zimowy, rok akademicki 2013/2014/ 
Studenci wzornictwa katowickiej Akademii na 1 roku studiów, w ramach przedmiotu Podstawy Badań Wizualnych, poznają metody badawcze, które stanowią jeden z elementów procesu projektowego (miejsce oraz rolę w tym procesie).
Celem przedmiotu jest przekazanie studentom wiedzy niezbędnej do przygotowania i przeprowadzenia badań wizualnych, stanowiących element weryfikacji decyzji projektowych związanych z projektowaniem komunikacji wizualnej. …

Studenci wzornictwa katowickiej Akademii na 1 roku studiów, w ramach przedmiotu Podstawy Badań Wizualnych, poznają metody badawcze, które stanowią jeden z elementów procesu projektowego (miejsce oraz rolę w tym procesie).
Celem przedmiotu jest przekazanie studentom wiedzy niezbędnej do przygotowania i przeprowadzenia badań wizualnych, stanowiących element weryfikacji decyzji projektowych związanych z projektowaniem komunikacji wizualnej.

Celem zajęć ćwiczeniowych (praktycznych) jest wykształcenie umiejętności przeprowadzania analizy, konstruowania struktury badania, wnioskowania i myślenia abstrakcyjnego.

W pierwszym semestrze studenci będą przeprowadzać badanie hierarchii czytelności wybranego komunikatu wizualnego, obejmujące:
1. Analizę cech wizualnych komunikatu wizualnego.
2. Opracowanie i przeprowadzenie testu wizualnego.
3. Zebranie i analizę wyników, wyciąganie wniosków.

Co będzie przedmiotem badania w tym roku?

Podczas drugich zajęć studenci prezentowali swoje propozycje „kandydatów“ do badania.
Były to różnego rodzaju plakaty – teatralne, afisze, spotkane na ulicy, wyszukane w portfolio projektanta, który zwrócił ich uwagę.

Spośród wszystkich propozycji zostanie wybranych 5 plakatów. Czytelność każdego z nich zostanie przebadana przy pomocy czterech testów wizualnych:
1. Test tachistoskopowy
2. Test pogłębionej analizy wizualnej
3. Test wizji progresywnej
4. Test dystansu czytelności

Więcej o testach wizualnych można znaleźć w poniższym linku:
http://my.opera.com/aspzbwii/blog/metody-stosowane-w-badaniach-wizualnych

Podczas zajęć studenci przekonywali z jakich względów warto przebadać plakat, który wybrali.

Wpływ wielkości liter, kontrastów kolorystycznych i układu na czytelność.

Jaka jest hierarchia czytelności elementów tego plakatu?

Jak zmieni się czytelność jeśli obrócimy plakat?

Czy wyrazy składane wybranym krojem pisma są łatwo odczytywane?

hipnotyzujące kropki – dominacja tła nad treścią.

W demokratycznych wyborach – podczas głosowania na najlepsze propozycje – zostały wybrane plakaty, które już wkrótce 4 osobowe zespoły będą analizować i badać.

Każdy z zespołów zaproponuje wspólnie jedną zmianą w plakacie, która ich zdaniem wpłynie na zmianę hierarchii czytelności jego elementów.

Co czeka nas za tydzień?

Wiemy już co chcemy przebadać i z jakich względów teraz należy zaplanować kolejne etapy pracy co będzie przedmiotem kolejnych zajęć.

Na podstawie przeglądu prezentacji pracy studentów z poprzednich lat studenci mają zaproponować schemat całego procesu przeprowadzenia badania, każdy z etapów oraz relacje istniejące między nimi.Schemat powinien uwzględniać wszystkie etapy badania oraz pracę każdego członka 4 osobowego zespołu. Pamiętajmy również, że każdy plakat będzie miał dwie wersje – oryginalną i z wprowadzoną jedną zmianą oraz zostanie przebadany za pomocą czterech testów.

Na podstawie schematów zostanie sporządzony harmonogram prac razem z datami zakończenia poszczególnych etapów pracy.

inne przykłady:
badanie procesu percepcji liter

Reklamy