Badania użyteczności 2015/2016 Część 2.

Bez nazwy-1

Jak sprawnie wykonujemy zakupy przez internet, planujemy podróż, wyszukujemy interesujące wydarzenia, kupujemy usługi?
Wybrane rekomendacje z badań użyteczności portali internetowych prowadzonych przez studentów drugiego rok wzornictwa.

Więcej o badaniach czytaj tutaj.


01-Dolkowska

1. Zmiana pozycji przycisku ,, kontynuuj’’

Odnalezienie przycisku „kontynuuj” było utrudnieniem dla każdego użytkownika. Doświadczeni użytkownicy poświęcili średnio 30 sekund na odnalezienie tego przycisku, a niedoświadczeni użytkownicy szukali przycisku średnio minutę. Taki sam problem dotyczył przycisku „podsumuj”.

komentarze użytkowników
• nie wiadomo, co trzeba zaznaczyć
• pole ,,kontynuuj i podsumuj’’ jest w nielogicznym miejscu

02-Dolkowska
il. Uproszczone schemat budowy strony www z wyróżnieniem przycisków „podsumuj” i „kontynuuj”

03-Dolkowska
il. Zapis zachowań użytkowników na osi czasu (wyszukiwanie przycisku podsumuj)

Przedstawione schematy przedstawiają wycinek z poprzedniego etapu polecenia. Jest to moment w którym użytkownicy poszukiwali przycisku ,,podsumuj’’ kończącego etap wybierania lotu. Przycisk ten pozwala przejść do następnego etapu polecenia. Jego lokalizacja na stronie okazała się problematyczna oraz nieintuicyjna dla wszystkich osób biorących udział w badaniu. W tym etapie przycisk ,,podsumuj’’ znajdował się w innej lokalizacji w stosunku do poprzednich etapów. Z analizy wynika, ze dla osób, nie korzystających ze strony wizzair.com Poszukiwanie tego przycisku zajęło prawie dwukrotnie więcej czasu, niż osobom już doświadczonym. Najdłuższy czas dotyczy osoby nr 2, której czas poszukiwania wyniósł 52 sekundy. Najkrótszy czas w tej grupie posiada osoba nr 4, której czas to 38 sekund. Najdłużej z grupy osób doświadczonej szukała przycisku osoba nr 1. Czas dla tej osoby, to 27 sekund. Jest on połowę krótszy od czasu osoby nr 2 z grupy niedoświadczonej. Wszyscy badani szukając tego przycisku scrollowali stronę z góry na dół kilkakrotnie,, lub błądzili kursorem, wykonując nerwowe ruchy. Po obserwacji zachowań użytkowników widać było, irytacje i zdenerwowanie. Oprócz jednej osoby wszyscy badaniu popełniali błąd przy kliknięciu w przycisk ,,podsumuj’’. Nie akceptowali przed tym regulaminu, dlatego czas jeszcze bardziej się wydłużał.

2. Ograniczenie ilości proponowanych ofert dodatkowych

Połowę czasu wypełniania rubryk z danymi osobowymi zajmuje zaznaczanie rezygnacji z dodatkowo płatnych bagaży i rodzaju odprawy. Badani nie zaznaczali tych elementów od razu, dlatego często musieli powtarzać ten etap. Oferta dokupienia dodatkowych usług pojawia się kilkakrotnie podczas rezerwacji lotu.

komentarze:
,,strona jest nachalna i mam wrażenie, że to próby wyłudzania’’
,,denerwujące usługi ‘‘

04-Dolkowska
il. 
Zapis zachowań użytkowników na osi czasu (wypełnianie formularza)

3. Ograniczenie ilości informacji wyświetlanych na stronie

Podaczas poruszania się na stronie u badanych zaobserwować można następujące zachowanie:
• częste scrollowanie strony
• częste zatrzymywanie strony
• błądzenie kursorem po stronie
• powrót do poprzedniego etapu
• klikanie w nieodpowienia miejsca

Jest to wynikiem tego, ze strona jest przeładowana treściami i informacjami. Każdy nowy etap polecenia rozpoczynał się od długiego scrolowania strony. Użytkownicy byli przytłoczeni ilością informacji.

komentarze:
,,duża ilość okien do zaznaczania’’
,,duża ilość informacji do czytania’’
,,czuję się zagubiony’’
,,nie wiem w co kliknąć’’

05-Dolkowska
il. Okno wyboru dodatkowych opcji

06-Dolkowska
il. Zapis zachowań użytkowników na osi czasu (przeglądanie wybranego etapu)

 


01-kalnik

1. Szukanie przycisku dalej

Najwięcej czasu osoby badane poświęciły na poszukiwanie przycisku „dalej”. Badanym zajmowała to ponad minutę. Przycisk ten znajduje się w panelu, pokazujący stan rezerwacji. Jest największym przyciskiem na stronie. Osoby badane uważały, że element ten jest osobnym przyciskiem niedotyczącym rezerwacji.

02-Kalnik
03-kalnik
il. Zapis zachowań użytkowników na osi czasu (szukanie przycisku dalej)

2. Zbyt duża ilość elementów na stronie

W czasie  etapu wyboru biletu badani mieli problem z wyszukaniem odpowiedniej taryfy. Zajęło im to średnio minutę. Zauważyli oni, że przycisk ten jest źle umiejscowiony, a dodatkowo reklama tej taryfy, która wygląda jak przycisk, sugeruje użytkownikowi na samym początku, że takową taryfę posiada. W czasie wybieranie biletu, badani mieli kłopot z dostrzeżeniem daty odlotu i wylotu.

Respondenci mieli problem z wyszukiwaniem poszczególnych opcji lotu. Na stronie występuje za dużo elementów w różnych rozmiarach, przez co wprowadzony został chaos na witrynie.

04-Kalnikil. Zapis zachowań użytkowników na osi czasu (etap wyboru biletu) / Okno wyboru biletu

3. Panel statusu rezerwacji uważany jako reklama

Wielu badanych nie zwracało uwagi na panel statusu rezerwacji – miejsca gdzie prezentowane są wybrane przez podróżującego wszystkie elementy. Większość z nich myślała, że to reklama, najprawdopodobniej poprzez obrazek miasta docelowego widniejący na tym panelu.

05-Kalnik
il. Panel statusu rezerwacji

 


01-jaroslawska

1. Zmiana ułożenia piktogramów

Polecenie:
Zmniejszenia kontrastu na wykonanym zdjęciu
Problem:
Mylenie piktogramu indywidualna edycja wstawianego zdjęcia (2) z automatycznym ulepszeniem zdjęcia (1)
Rozwiązanie:
Piktogram automatycznego ulepszenia zdjęcia (1) nie powinien być osobnym piktogramem, tylko powinien znajdować się w ustawieniach piktogramu indywidualnej edycji wstawianego zdjęcia (2)

Jak widać na załączonym schemacie, 4 na 5 osób badanych miało z tym problem.

02-jaroslawska
il. Zapis zachowań użytkowników na osi czasu (Zmniejszenia kontrastu na wykonanym zdjęciu)

03-jaroslawska
il. Widok edycji fotografii

2. Utworzenie legendy z wyjaśnieniem opcji portalu

Polecenie:
Wyszukanie dowolnego zdjęcia związanego ze sztuką
Problem:
Próba rozróżnienia konta od hashtagu
Rozwiązanie:
Dla nowych użytkowników powinna pojawić się opcja legendy, objaśniająca znaczenie poszczególnych piktogramów i znaczników umiejscowionych w Instagramie

Jak widać na załączonych schematach, nowi użytkownicy mieli problemy z wyszukiwaniem poszczególnych elementów.

04-jaroslawska

il. Zapis zachowań użytkowników na osi czasu (Wyszukanie dowolnego zdjęcia związanego ze sztuką)

05-jaroslawska

il. Panel wyszukiwania

 

3. Samouczek – porady dla początkujących

Polecenie:
Dodanie hashtagu, podanie lokalizacji  i udostępnienie
Problem:
Wpisywanie bez użycia „#”
Rozwiązanie:
Przy założeniu nowego konta dla nowych użytowników powinna się wyświetlać opcja z możliwością skorzystania z porad dotyczących korzystania z Instagramu

Jak widać na załączonych schematach, nowi użytkownicy mieli problemy z wyszukiwaniem poszczególnych elementów.

06-jaroslawska
il. Zapis zachowań użytkowników na osi czasu (Dodanie hashtagu, podanie lokalizacji  i udostępnienie)


01-pietraszek

1. Zmniejszenie powierzchni reklam na głównej stronie

Użytkownicy często błądzili kursorem próbując znaleźć informację. Podczas badania reklamy utrudniały im poruszanie się po interfejsie.

Komentarze:
„Wyskakujące reklamy są irytujące i rozpraszają.”
„Zbyt duże zdjęcia produktów, zajmują znaczną
powierzchnie strony.”

02-pietraszek
il. Uproszczony układ widoku strony (wyróżnienie pola powierzchni reklam)

2. Zmiana kolorystyki

Osoby badane zwróciły uwagę na zbyt duży kontrast pomiędzy tłem a elementami strony, co przy dłuższym ekspoatowaniu powodowało dyskomfort i męczyło oczy.

Komentarze:
„Po dłuższym czasie zbyt duża ilość bieli męczy oczy.”
„Przytłaczająca ilość białego powoduje dyskomfort.”
„Za duży kontrast pomiędzy tłem a resztą, przewaga bieli.”

03-pietraszek
il. Kolorystyka portalu

 

3. Usunięcie nachalnych komunikatów

Respodenci wykonując polecenia byli rozpraszani przez wyskakujące okno czatu z konsultantem lub anonimową ankietą co frustrowało i zniechęcało do dalszego korzystania z witryny.

Komentarze:
„Okno z ankietą przerywa korzystanie w trakcie chodzenia po stronie.”
„Nachalne komunikaty rozpraszają.”

04-pietraszek
il. Uproszczony układ widoku strony (pole wyświetlania dodatkowych okien)

 


01-walusiak

1. Korekta treści instrukcji – listy zakupowe

– użytkownicy mają problem ze zrozumieniem treści instrukcji
– osoby badane w celu zrozumienia intrukcji czytały ją kilkakrotnie, co powodowało zdenerwowanie

2. Zmiana miejsca i wyglądu funkcji dodawania produktu

– funkcja dodawania produktu została niezauważona przez użytkowników podczas sporządzania listy zakupowej

02-walusiak
il. Układ elementów dot. prezentacji produktu

3. Zmiana sposobu działania funkcji określenia wagi i ilości

W celu zwiększenia lub zmniejszenia wagi lub ilości produktu należy kilkakrotnie kliknąć w koszyk. Jest to bardzo kłopotliwe i wydłuża czas wykonania polecenia. Użytkownicy początkowo próbowali wpisywać liczby ręcznie
w ikonę, gdzie znajdują się liczby.

03-walusiak
il. Układ elementów dot. edycji ilości i wagi produktu

 


01-kadlubiec

1. Usunięcie konieczności wyszukiwania według określonej kolejności

Użytkownik podczas wyszukiwania wydarzeń według kategorii musi trzymać się pewnej kolejności wyboru tej kategorii. W pierwszej kolejności musi to być miejsce/rodzaj, a dopiero na końcu wybór daty. Gdy kolejność zostanie zamieniona i wyznaczenie daty pojawi się na początku, to po wybraniu miejsca/rodzaju wcześniej wybrana data nie będzie zapamiętana.
Brak prawidłowej kolejności wyszukiwania (rodzaj/ miejsce, na końcu czas) powodowało sytuację, która dezorientowała osoby badane. Przez tą niedogodność użytkownicy negatywnie komentowali stronę:

„Samoistne odklikanie zaznaczonej wcześniej daty było mylące”
„Wcześniej wybrana data odklikała się, a ja zauważyłam to dopiero po jakimś czasie. Jest to denerwujące”

02-kadlubiec
il. Schemat struktury strony www (etapy wyszukiwania wydarzenia)

03-kadlubiec

il. Zapis zachowań użytkowników na osi czasu (wyszukiwanie wydarzenia)

2. Udoskonalenie szybkiej wyszukiwarki

Szybka wyszukiwarka nie funkcjonuje prawidłowo. Kilka osób badanych korzystało z niej i zawsze musieli użyć innego sposobu wyszukiwania, gdyż szybka wyszukiwarka nie dawała pożądanych wyników. Osoba numer 4 korzystała z szybkiej wyszukiwarki aż trzy razy, jednak nie pojawiały się pożądane wyniki, dlatego zaczęła używać menu głównego.

04-kadlubiec

il. Zapis zachowań użytkowników na osi czasu (korzystanie z szybkiej wyszukiwarki)

3. Wprowadzenie chronologicznego układu wydarzeń na stronie

Pięć osób używało do wyszukiwania elementów strony nie związanych z tą funkcją tj. klikanie w informacje o wydarzeniu oraz przejście na kolejny numer strony z wydarzeniami. Było to spowodowane tym, że osoby te myślały, że wydarzenia na stronie ułożone są chronologicznie.

komentarze:
„Myślałem, że wydarzenia ułożone są chronologicznie, od najwcześniejszej daty do najpóźniejszej.”
„Zorientowałem się, że wydarzenia ułożne są losowo, dopiero po jakimś czasie.”

06-kadlubiec

il. Zapis zachowań użytkowników na uproszczonym schemacie widoku strony www 

 


01-miecznikowska

1. Mało widoczna wyszukiwarka

Po wybraniu danej kategorii,  podkategorie wyświetlają się w postaci aktywnego opisu artykułu. Podkategorie są w ten sposób nieczytelne dla użytkownika co blokuje dalszy proces poszukiwania  informacji przez badanego.

Propozycje zmiany
Podkategorie miast powinny być umieszczone na panelu głównym  jako jedna z głównych kategorii.

02-miecznikowska

il. Zapis drogi użytkownika na osi czasu (szukanie wyszukiwarki)

 

2. Panel dolny zawierający kategorię NEWSLETER jest mało widoczny

4 na 5 osób badanych osób odnalazło szukaną kategorię na panelu dolnym, przy czym dwóm spośród nich zajęło to dość dużo czasu, aby uznać odnalezienie go za nieintuicyjne (0.26, 1,02 s, 0,34 s). Dwie spośród  5 osób nie odnalazło panelu dolnego. Kategoria NEWSLETER szukana była przez dwóch użytkowników w kategorii MAGAZYN (w której się nie znajduje).
* Odnalezienie newsletera jest ostatnim spośród 4 poleceń. Badani mieli możliwość zauważenia panelu dolnego przy wykonywaniu wcześniejszych poleceń.

Propozycja zmiany
Rozwiązaniem słabej widoczności panelu dolnego mogłaby okazać się zmiana koloru typografii umieszczonej na panelu dolnym zawierającym kategorię Newsletter.

03-miecznikowskail. Zapis drogi użytkownika na osi czasu (wyszukiwanie panelu newslettera)

2. Brak umieszczenia podkategorii miast w widocznym miejscu

Po wybraniu danej kategorii, podkategorie wyświetlają się w postaci aktywnego opisu artykułu. Podkategorie są w ten sposób nieczytelne dla użytkownika co blokuje dalszy proces poszukiwania informacji przez badanego.

Propozycja zmiany:
Podkategorie miast powinny być umieszczone na panelu głównym jako jedna z głównych kategorii.

04-miecznikowskail. Zapis drogi użytkownika na osi czasu (wyszukiwanie panelu newslettera)

 

 


01-mioduszewski

1. Dodanie kategorii audiobooki do menu głównego

W menu głównym brakuje jednej istotnej grupy produktów. Kategoria audiobooki powinna być lepiej wyeksponowana:
–użytkownicy poświęcili dużo czasu by odnaleźć schowaną pozycje wśród kategorii.
– budziło to wiele frustracji, niektórzy badani zmienili sposób wyszukiwania na wpisanie frazy. Po wpisaniu okazało się że w ten sposób nie można się dostać do tej kategorii. Badani powrócili do poprzedniego sposobu wyszukiwania.

02-mioduszewski.jpg

il. Zapis drogi użytkownika na osi czasu

2. Usunięcie lub zmiana wyboru kategorii przy wyszukiwarce

W wyszukiwarce jest pole, w którym możemy wybrać kategorie szukanego produktu. Funkcja ta może być przydatna choć żaden z badanych z niej nie skorzystał. Kategorie zapisują się przy wyszukiwaniu z podpowiadaniem frazy. Po wpisaniu nazwy produktu strona nie wyszukiwała oczekiwanego produktu (została zapamiętana kategoria z poprzedniego wyszukiwania). Badani potrzebowali czasu, aby odnaleźć błąd i zmienić kategorie w wyszukiwarce.

04-mioduszewski

03-mioduszewski.jpg05-mioduszewski
il. Zapis drogi użytkownika na osi czasu

3. Ograniczenie banerów reklamowych oraz skrócenie skrócenie strony startowej

Strona główna została negatywnie skomentowana ze względu na duże ilości banerów reklamowych oraz produktów. Długość tej strony została negatywnie oceniona przez
respondentów. Stronę startową trzeba było przewijać 6 razy przez co żaden badany nie dotarł do końca witryny.  Na dole strony jest stopka w której znajdują się przydatne informacje. Wiele kategorii powtarza się w menu głównym i w elementach strony głównej.


01-pawlik

1. Brak wyraźniej hierarchii elementów na stronie

Strona  deviantart.com została oceniona pozytywnie w ankiecie na temat pierwszego wrażenia, jednakże badani zwrócili uwagę na zbyt duże skomplikowanie strony. Strona powinna zostać uproszczona: powinna zostać ustalona hierarchia ważności informacji poprzez zróżnicowanie  punktacji nagłówkom i tekstom i przypisanie kolorom konkretnych funkcji.

02-pawlik

03-pawlik

2. Mylenie przycisków „Zapisz” i „Dodaj”

Największy problem sprawiło badanym dodawanie pracy. Miało na to wpływ mylenie na stronie dodawania pracy przycisków „Dodaj” z „Zapisz” przez co ich praca trafiała do schowka, a nie do galerii. Przyciski są do siebie bardzo podobne.

Przyciski „Dodaj”  i „Zapisz” na stronie dodawania pracy powinny zostać zróżnicowane: obecnie wyglądają tak samo, a powinny się różnić przykładowo kolorem, wielkością czy odmianą kroju pisma.

06-pawlik10-pawlik

09-pawlik
il. Zapis zachowań użytkowników na osi czasu

 

11-pawlik
il. Prezentacja przycisków zapisz i dodaj

 

05-pawlik

09-pawlik

il. Porównanie osi czasu z oznaczeniem działań badanego oraz schematów przedstawiających ruchy kursora dwóch użytkowników — jeden użytkownik pomylił przyciski, drugi wykonał polecenie poprawnie.

 

3. Nieuporządkowane kategorie i podkategorie

Brak posegregowana kategorii i zbyt mała różnica pomiędzy kategoriami i podkategoriami utrudniały użytkownikom wykonanie zadań. Kategorie i podkategorie powinny być posegregowane i uporządkowane np. alfabetycznie lub tematycznie.

08-pawlik
09-pawlik
il. 
Zapis zachowań użytkowników na uproszczonym schemacie widoku strony www – kliknięcia użytkowników na stronie głównej i stronie dodawania pracy

Badani błądzili po panelach kategorii zarówno na stronie głównej jak i na stronie dodawania pracy. W obu przypadkach kategorie nie są posegregowane w żaden sposób.

 

 


01-pluta

1. Zmiana funkcjonowania rozwijanych list

Potrzeba dużej precyzji, aby rozwinąć listę i wybrać z niej kategorię. Mechanizm tego menu utrudnia wybór kategorii i spowalnia wyszukiwanie. Korzystanie z rozwijanych list wydłużało czas realizacji polecenia średnio o 20 sekund. Respondenci byli niezadowoleni z funkcjonowania list co potwierdzają komentarze:

,,Rozwijana lista za szybko znika, Lista po rozwinięciu nie powinna znikać, Potrzeba dużej precyzji aby rozwinąć listę i wybrać z niej kategorie, Rozwijana lista za szybko znika i przeskakuje,  Rozwijana lista znika, gdy na jej obszarze nie jest obecny kursor”.

02-pluta
il. Zapis zachowań użytkowników na osi czasu

03-pluta
il. Widok strony www (lista rozwijana)

 

2. Możliwość wyboru tła na stronie

Użytkownicy Pinterest zwrócili uwagę, że wzór w tle strony nie jest potrzebny. Swoją opinie wyrazili następująco: ,,Wzór w tle rozprasza i zakłóca odbiór treści na  stronie”. Inną opinię wyrazili respondenci nie znający ani strony piterest ani stylowi. 3 z 5 osób badanych stwierdziło, że wzór w tle jest neutralny i nie przeszkadza w odbiorze treści. Dwie osoby stwierdziły, że wzór jest atrakcyjną ozdobą na stronie. Natomiast użytkownicy Pinterest wolą białe, jednolite tło – takie jak na stronie Pinterest.

Można wprowadzić opcje zmiany wyglądu tła na stronie zarówno dla osób zalogowanych jak i niezalogowanych. Przycisk zmiany wyglądu można umieścić w głównym menu strony.

04-pluta

il. Widok strony www (lista rozwijana)

 

3. Dokładniejsza segregacja treści na stronie

Istotnym problemem na stronie są posty przydzielone do niewłaściwych kategorii. Występujące błędy były dla respondentów irytujące i spowalniały proces wyszukiwania. Dowodem na niezadowolenie respondentów są komentarze:
,,W kategorii nie ma odpowiednich wyników.”
,,Post został przydzielony nie tam gdzie trzeba.”
,,Na stronie są nieuporządkowane treści.”

Należy zwrócić większą uwagę na przydzielanie treści do odpowiednich kategorii.  Posty wymagają większej segregacji. Moderatorzy powinni także zwrócić uwagę na to, do jakich kategorii użytkownicy Stylowi.pl przydzielają nowe posty i przenosić je do właściwych kategorii.

05-pluta

 

 

 

 

 

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s