Kansei /metody badania emocji/ tłumaczenie artykułu Kansei Engineering Linking emotions and product features

Kjetil Grimsæth Department of Product Design Norwegian University of Science and Technology ABSTRAKT W artykule zostały opisane sposoby określania wartości emocji w stosunku do produktu – projektu poprzez zastosowanie metodologii Kansei Engineering. Pierwsza część artykułu opisuje tą metodologię. Druga część opisuje próbę połączenia emocji z cechami produktu poprzez metody zaczerpnięte z Kansei Engineering. W pierwszej…

Kansei /metody badania emocji/ tłumaczenie artykułu Development of a KANSEI ENGINEERING SYSTEM for Industrial design: Identification of input data for KES

Carole BOUCHARD, Dokshin LIM, Améziane AOUSSAT Laboratory of New Products Design, Ecole Nationale Supérieure des Arts et Métiers, 151 Bd de l’Hôpital, Paris, FRANCE, bouchard@paris.ensam.fr Abstrakt Obecnie we wzornictwie przemysłowym najważniejszymi opracowaniami badawczymi są następujące: 1. Komputeryzacja wczesnych faz projektowych 2. Design skupiony na odbiorcy i użytkowniku ze szczególnym akcentem na emotional design. 3. Współpraca…

Kansei /metody badania emocji/ tłumaczenie artykułu Pleasure with Products: Design based on Kansei

Pleasure with Products: Design based on Kansei SeungHee Lee Industrial Design Engineering, Delft University of Technology, Jaffalaan 9, 2628 BX Delft, The Netherlands Art & Design Institute, University of Tsukuba, s.h.lee@io.tudelft.nl, lee@kansei.tsukuba.ac.jp Akira Harada Art & Design Institute, University of Tsukuba, 1-1-1 Tennodai, Tsukuba, Ibaraki, Japan aharada@kansei.tsukuba.ac.jp Pieter Jan Stappers Industrial Design Engineering, Delft University…

Wpływ odległości na odbiór gestu i jego znaczenie

/Projekty realizowane w ramach Pracowni Badań Wizualnych, IV rok wzornictwo, semestr letni, rok akademicki 2009/2010/ Marta Tuszkiewicz opisuje badanie, w którym stwierdzono w jakim stopniu odległość wpływa na pokazywany gest oraz jak zmienia się z odległością jego znaczenie. Następny artykuł z cyklu, które są relacją z ćwiczeń wykonanych w semestrze letnim 2009 w ramach zajęć w Zakładzie…

Skojarzenia i znaczenie

/Projekty realizowane w ramach Pracowni Badań Wizualnych, IV rok wzornictwo, semestr letni, rok akademicki 2009/2010/ Kolejny artykuł, który jest relacją z ćwiczeń wykonanych w semestrze letnim 2009 w ramach zajęć w Zakładzie Badań Wizualnych i Interakcji. Kasia Jachimczyk chciała dowiedzieć się jakie skojarzenia wywołują wybrane figury geometryczne oraz w jaki sposób powstałe nowe znaczenia odwołują się do…

Wpływ elementów twarzy na odczytanie stanów emocjonalnych

/Projekty realizowane w ramach Pracowni Badań Wizualnych, IV rok wzornictwo, semestr letni, rok akademicki 2009/2010/ Julia Czingoń zastanawia się, które elementy twarzy mają wpływ na poprawne odczytanie danego stanu emocjonalnego osoby oraz porównuje sposoby odczytania stanów emocjonalnych pomiędzy fotografią twarzy, a uproszczonym rysunkiem twarzy. To drugi z cyklu artykułów, które są relacją z ćwiczeń wykonanych w semestrze…

Znaczenie gestów ciała przy zmiennych układach rąk

/Projekty realizowane w ramach Pracowni Badań Wizualnych, IV rok wzornictwo, semestr letni, rok akademicki 2009/2010/   Agata Szewczyk rozpoczyna cykl artykułów, które są relacją z ćwiczeń wykonanych w semestrze letnim 2009 w ramach zajęć w Zakładzie Badań Wizualnych i Interakcji. Celem badania było ustalenie znaczeń układów rąk dla wybranych pięciu pozycji ciała, a także ustalenie jakie relacje zachodzą…

Gest akwizycja ruchu czy znaczenie – wystapienie na Seminarium „Interfejs Użytkownika – Kansei w praktyce”

30 maja 2009 r. w Auli Głównej Polsko-Japońskiej Wyższej Szkoły Technik Komputerowych w Warszawie odbyła się IV edycja Seminarium „Interfejs Uzytkownika – Kansei w praktyce”, zorganizowanego przez Katedrę Multimediów. http://www.pjwstk.edu.pl/?strona=1767 Wśród wystąpień znalazł się również wykład przygotowany przez Zakład Badań Wizualnych i Interakcji pt: „Gest. Akwizycja ruchu czy znaczenie.” …

Jakie pytania badawcze stawiają studenci?

/Projekty realizowane w ramach Pracowni Badań Wizualnych, IV rok wzornictwo, semestr letni, rok akademicki 2009/2010/  Jakie skojarzenia budzą proste figury geometryczne? Jak odległość wpływa na kształt wykonywanego gestu? Jak odległość wpływa na odczytywanie gestów? Na podstawie jakich elementów twarzy odczytujemy stan emocjonalny osoby? Poniżej krótka charakterystyka metod badawczych odpowiadających na niektóre z nich. Wyniki z badań będą…

Studia nad zapamiętywaniem formy, koloru, szczegółów / Katarzyna Jachimczyk

 /Projekty realizowane w ramach Pracowni Badań Wizualnych, IV rok wzornictwo, semestr letni, rok akademicki 2009/2010/ Jakie kształty potrafimy rozpoznać najszybciej? Które kształty będziemy najprawdopodobniej mylić z innymi? Które kształty są najłatwiejsze do zapamiętania? Czy wzór prostszy jest łatwiejszy do zapamiętania? Co należy rozumieć przez prostotę? Benedykt de Spinoza w swym dziele „Etyka” pisze, że porządek istnieje w…