Badanie czytelności mapy linii tramwajowych

Studenci I roku wzornictwa w semestrze letnim w ramach zajęć z Podstaw Badań Wizualnych podjęli się weryfikacji czytelności map sieci linii tramwajowych zaprojektowanych przez swoich studentów projektowania graficznego. Każdy student analizował osobno jedną, wybraną mapę  natomiast wspólnie w grupie wypracowali podczas zajęć projekt scenariusza badania. Zostało to poprzedzone analizą sposobów korzystania z tego typu schematów…

Wybieramy kandydatów do badania! (program przedmiotu: podstawy badań wizualnych)

/Projekt realizowany w ramach przedmiotu Podstawy Badań Wizualnych, II rok wzornictwo, semestr zimowy, rok akademicki 2013/2014/  Studenci wzornictwa katowickiej Akademii na 1 roku studiów, w ramach przedmiotu Podstawy Badań Wizualnych, poznają metody badawcze, które stanowią jeden z elementów procesu projektowego (miejsce oraz rolę w tym procesie). Celem przedmiotu jest przekazanie studentom wiedzy niezbędnej do przygotowania…

Badanie hierarchii czytelności elementów opakowania |analiza cech wizualnych opakowania.

W jaki sposób można sprawdzić, które elementy opakowania są spostrzegane jako pierwsze? Jakie cechy wizualne wpływają na hierarchię czytelności elementów wizualnych opakowania? Na te pytania będą odpowiadać studenci I roku wzornictwa, realizując ćwiczenie na przedmiocie Podstawy Badań Wizualnych. I etap ćwiczenia – analiza cech wizualnych opakowania …

Jak przebiega percepcja cyfr i liter?

  /Projekt realizowany w ramach Pracownia Badań Wizualnych, II rok wzornictwo, semestr letni, rok akademicki 2009/2010/ Które cechy litery, cyfry decydują o tym, że zostają rozpoznane? Na to pytanie próbują odpowiedzieć studenci II roku. Niezbędna jest analiza procesu percepcji tych znaków. Do tego celu można wykorzystać testy wizualne, w których wprowadzane są „przeszkody” pomiędzy obrazem…

Wskazywanie kierunku przy pomocy komunikatów wizualnych

/Projekt realizowany w ramach Pracowni Badań Wizualnych, IV rok wzornictwo, semestr zimowy, rok akademicki 2009/2010/ Kolejne zajęcia z 4 rokiem zwieńczone zostały interesującymi wnioskami (poprzednia relacja). Na kolejnych zajęciach Daria przedstawiła problemy badawcze dotyczące czytelności komunikatów wskazujących kierunki w przestrzeni, zarówno te które dotyczą pieszych jak i kierowców. Dzieli je na 3 rodzaje: strzałki, linie i inne formy…

Testy wizualne – możliwości wykorzystania internetu

Komunikacja przy pomocy internetu pozwala docierać w bardzo krótkim czasie do dużej ilości osób. Film zmieszczony na Youtubie może mieć lepszą oglądalność niż wiadomości telewizyjne. Wszystkie portale internetowe gromadzą ogromne rzesze użytkowników. Spędzamy coraz więcej czasu penetrując zasoby internetu – które są źródłem informacji z wielu dziedzin. Internet może być skutecznym narzędziem dla wielu przedsięwzięć….

Relacja złożoności do podobieństwa pomiędzy parami figur

/Projekty realizowane w ramach Pracowni Badań Wizualnych, IV rok wzornictwo, semestr letni, rok akademicki 2009/2010/ Zosia Przybyło relacjonuje badania, którego celem jest określenie relacji jaka zachodzi pomiędzy złożonością, a podobieństwem pomiędzy figurami w parze. Badani mieli – patrząc na zestaw dwóch układów figur – odpowiedzieć na dwa pytania: 1. Który układ jest bardziej złożony. 2. W jakim stopniu…

Studium interakcji pomiędzy różnymi układami przestrzennymi a pamięcią

/Projekty realizowane w ramach Pracowni Badań Wizualnych, IV rok wzornictwo, semestr letni, rok akademicki 2009/2010/ Michał Sowa prezentuje badania, których przedmiotem było określenie różnicy pomiędzy odwzorowaniem trójwymiarowej ścieżki (umieszczonej na powierzchni sześcianu) na trójwymiarowej powierzchni, a odwzorowaniem tej samej ścieżki na powierzchni dwuwymiarowej. Ostatni z cyklu artykułów, które są relacją z ćwiczeń wykonanych w semestrze letnim 2009…

Studia nad zapamiętywaniem formy, koloru, szczegółów / Katarzyna Jachimczyk

 /Projekty realizowane w ramach Pracowni Badań Wizualnych, IV rok wzornictwo, semestr letni, rok akademicki 2009/2010/ Jakie kształty potrafimy rozpoznać najszybciej? Które kształty będziemy najprawdopodobniej mylić z innymi? Które kształty są najłatwiejsze do zapamiętania? Czy wzór prostszy jest łatwiejszy do zapamiętania? Co należy rozumieć przez prostotę? Benedykt de Spinoza w swym dziele „Etyka” pisze, że porządek istnieje w…

Metody stosowane w badaniach wizualnych

Badania wizualne pozwalają zrozumieć proces postrzegania oraz obserwować jakie czynniki wpływają na postrzeganie obrazu. Testy wizualne są narzędziami stosowanymi w badaniach wizualnych. Ich forma opiera się o czynniki wpływające na postrzeganie obrazu: • Ruchy oczu • Oświetlenie • Kontrast • Kąt patrzenia • Odległość od obrazu