O grach cyfrowych i ich opowieściach

Gry cyfrowe to najbardziej skomplikowane medium narracyjne jakie stworzył człowiek, łączące starsze praktyki opowiadania – literackie czy filmowe – ze złożonymi systemami reguł i ograniczeń. Oferują użytkownikowi bezprecedensową możliwość ingerowania w fabuły i niespotykaną wcześniej możliwość bezpośredniego doświadczania świata opowieści. Nic zatem dziwnego, że przed dwudziestu laty to z grami właśnie wiązano przyszłość opowieści i…

Analogia – przydatne w myśleniu.

Dr Joanna Bagniewska w swoim wykładzie dotyczącym wykorzystania technologii w badaniach zachowań i ekologii zwierząt przedstawia szereg przykładów sposobów rejestracji zachowań zwierząt i interpretacji ich zapisów. Treść wykładu, a zwłaszcza niektóre prezentowane tam przykłady posłużą mi za materiał do przedstawienia metody myślenia przez analogię. Ale najpierw przedstawię Panią Joannę:  Dr Joanna Bagniewska jest zoologiem specjalizującym…

P&BI Słowo – znaczenie 241019

Materiały do dzisiejszych zajęć Materiały dodatkowe: Wystąpienie podczas II Ogólnopolskiej Fotograficznej Konferencji Naukowej „Widzenie siebie” 16–17 listopada 2017, Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach https://wgdowiczpublikacje.wordpress.com/2018/02/20/nieruchomy-glos-pytanie-o-obraz/ W przestrzeni znaczeń https://wgdowiczpublikacje.wordpress.com/2016/11/04/w-przestrzeni-znaczen/ Artykuł opublikowany w Naukowym Przeglądzie Dziennikarskim nr 3/2016 (19) https://wgdowiczpublikacje.wordpress.com/2016/06/02/ile-informacji-w-informacji/ Cytaty pochodzą z książki Jacka Dukaja „Po piśmie” str. 152-153, 156-157, 185 1.  Kategorie metod transferu przeżyć Słowa Nie przekazuje…

P&BI ruch, przestrzeń wirtualna 101019

Trzymamy ręce na pulsie – cała grupa na zajęciach. Plan zajęć: Dyskretny urok ruchu – wykład MAPA / TERYTORIUM / INTERFEJS – wykład Techniczne informacje z sylabusa, zagadnienia i cele przedmiotu. WYKŁAD – ruch, przestrzeń wirtualna  Mapa, terytorium, interfejs. Dyskretny urok ruchu. LipDub ZADANIA 1. W ciągu 5 min opisz co widzisz. Słowo dotyka rzeczywistości….

MAPA / TERYTORIUM / INTERFEJS

Mnemonika MNEMOTECHNIKA (w starożytnej Grecji zw. mnemoniką,  od mneme -pamięć; techne -sztuka – sztuka pozwalająca wzmocnić ludzką pamięć. Pamięć jest jedną z ludzkich władz, które człowiek posiada z natury, ale która, jak inne władze poznawczo-wolitywno-pożądawcze, dzięki odpowiednim zabiegom może zostać umocniona i rozszerzona. W kulturze gr. za twórcę mnemoniki uznaje się poetę Sirnonidesa z Keos…

Dyskretny urok ruchu.

na podstawie artykułu Jakuba Jernajczyka „Ruch z bezruchu – rozważania o mechanizmie powstania ruchomego obrazu” https://www.academia.edu/38337091/Jakub_Jernajczyk_Ruch_z_bezruchu_rozwa%C5%BCania_o_mechanizmie_powstawania_ruchomego_obrazu_Movement_out_of_stillness_deliberations_on_the_mechanism_of_creating_a_moving_picture?source=swp_share 1. Różnica pomiędzy obserwacją ruchu samochodu na ulicy, a filmem pokazującym ten jadący pojazd wydaje się być niewielka. Powszechność doświadczenia płynności ruchu rejestrowanego za pomocą np. telefonu powoduje, że traktujemy ciągłość ruchu jako coś oczywistego, niemal naturalnego.  Dopiero analiza…