Badania użyteczności 2015/2016 Część 1.

Badanie użyteczności portali internetowych – 2 rok wzornictwa. Studenci wzornictwa na drugim roku studiów przechodzą kurs dotyczący prowadzenia audytów portali internetowych oraz prowadzenia badań użyteczności. Praca dzieli się na dwa etapy badania własne i badania z użytkownikami.

Projekt badania interakcji /Agata Gancarczyk/

/Projekt realizowany w ramach przedmiotu Badania Użyteczności, II rok wzornictwo, semestr letni, rok akademicki 2013/2014/ więcej informacji o założeniach badania/ Celem projektu jest zaprojektowanie interfejsu składającego się z 9 kwadratów, na obszarze których kliknięcie lub najechanie kursorem uruchamia różne interakcje (zmiany wyglądu interfejsu). Projekt interfejsu zakłada istnienie jego stanu końcowego, do którego musi dojść użytkownik. Aby móc go…

Wrażenia, analizy, założenia, konfrontacje – badania użyteczności stron www w Zakładzie

  /Projekt realizowany w ramach przedmiotu Badania Użyteczności, II rok wzornictwo, semestr zimowy, rok akademicki 2013/2014/  Rozemocjonowani studenci II roku wzornictwa katowickiej ASP opisywali swoje wrażenia i wnioski z analizy stron www podczas kolejnych zajęć Badania Użyteczności: Dramatycznie, straszny chaos, trudno było się zalogować, niedostosowane do mobilnych wersji, chcemy więcej opcji, trudno się wyszukuje, niezrozumiała…

Porównanie funkcjonowania dwóch portali internetowych / 2 rok / wzornictwo

/Projekt realizowany w ramach przedmiotu Badania Użyteczności, II rok wzornictwo, semestr zimowy, rok akademicki 2011/2012/ Codziennie przeglądamy wiele różnych stron internetowych. Niektóre przyciągają naszą uwagę, poprzez atrakcyjną formę, inne wyłączamy po kilku sekundach zniechęceni, trudnością związaną z odnalezieniem określonych informacji. Jakie czynniki decydują o sukcesie działania strony? Czy musimy dokonywać wyboru pomiędzy dobrym wyglądem a…

Z pkt A do pkt B /wykorzystanie wizualnych kodów w analizie/

/Projekt realizowany w ramach Pracowni Badań Wizualnych, IV rok wzornictwo, semestr zimowy, rok akademicki 2009/2010/ Kiedy chcemy poznać zasadę działania wybranego mechanizmu czy zjawiska, wyodrębniamy jego elementy, opisujemy je oraz obserwujemy relacje pomiędzy nimi. Jest to metoda postępowania naukowego – analiza. W procesie analizy poznawana jest struktura i zależności badanego zjawiska, szczególnie powiązania przyczynowo-skutkowe oraz…

Rzeczywistość w wirtualności

/Projekt realizowany w ramach Pracowni Badań Wizualnych, IV rok wzornictwo, semestr zimowy, rok akademicki 2009/2010/ Interfejs użytkownika to m.in. zbiór określonych zachowań, reakcji . Przeprowadzając analizę interfejsu nie powinniśmy o tym zapominać. Ania Musz studentka 4 roku wzornictwa podjęła się tego ryzyka – analizy interfejsu pod względem wykonywanych czynności. Podjęła się tego tematu, ponieważ dostrzegła pewną…

Co badacz musi przemyśleć, uwzględnić? Konstruowanie procedury badawczej.

Określenie pytania badawczego to wierzchołek góry lodowej. Jest to dopiero punkt wyjścia do rozważań. W jaki sposób należy zaprojektować badanie, aby jego wyniki były adekwatne do stawianego problemu?W momencie uszczegóławiania procedury badawczej uświadamiamy sobie jego wielowarstwowość : – należy przemyśleć czego oczekujemy od osób badanych, w jaki sposób sformułować dla nich instrukcje, – jakie czynniki…

Interfejs, interakcja, architektura informacji, znaczenie, kolor, forma…. – nowe wyzwania przed studentami 4 roku

  /Projekt realizowany w ramach Pracowni Badań Wizualnych, IV rok wzornictwo, semestr zimowy, rok akademicki 2009/2010/ Badania dotyczące interfejsów, interakcji, architektury informacji, semantyki, czytelności kolorów, kształtów a nawet emocji, to zakres zagadnień, o które studenci 4 roku postanowili wzbogacić swoje doświadczenia. Są to dla nich nowe pojęcia, których badanie wymaga innych narzędzi niż te, które do…

Jakie pytania badawcze stawiają studenci?

/Projekty realizowane w ramach Pracowni Badań Wizualnych, IV rok wzornictwo, semestr letni, rok akademicki 2009/2010/  Jakie skojarzenia budzą proste figury geometryczne? Jak odległość wpływa na kształt wykonywanego gestu? Jak odległość wpływa na odczytywanie gestów? Na podstawie jakich elementów twarzy odczytujemy stan emocjonalny osoby? Poniżej krótka charakterystyka metod badawczych odpowiadających na niektóre z nich. Wyniki z badań będą…

Studia nad zapamiętywaniem formy, koloru, szczegółów / Katarzyna Jachimczyk

 /Projekty realizowane w ramach Pracowni Badań Wizualnych, IV rok wzornictwo, semestr letni, rok akademicki 2009/2010/ Jakie kształty potrafimy rozpoznać najszybciej? Które kształty będziemy najprawdopodobniej mylić z innymi? Które kształty są najłatwiejsze do zapamiętania? Czy wzór prostszy jest łatwiejszy do zapamiętania? Co należy rozumieć przez prostotę? Benedykt de Spinoza w swym dziele „Etyka” pisze, że porządek istnieje w…