Interfejs, interakcja, architektura informacji, znaczenie, kolor, forma…. – nowe wyzwania przed studentami 4 roku

nowe-obszary-naglowek

 

/Projekt realizowany w ramach Pracowni Badań Wizualnych, IV rok wzornictwo, semestr zimowy, rok akademicki 2009/2010/

Badania dotyczące interfejsów, interakcji, architektury informacji, semantyki, czytelności kolorów, kształtów a nawet emocji, to zakres zagadnień, o które studenci 4 roku postanowili wzbogacić swoje doświadczenia. Są to dla nich nowe pojęcia, których badanie wymaga innych narzędzi niż te, które do tej pory stosowali (testy wizualne). Wchodzą w obszar badawczy, w którym oprócz percepcji ważną rolę odgrywa pamięć, skojarzenia, wrażenia, emocje. Te nowe doświadczenia wzbogacają zakres stosowanych przez projektantów metod badawczych o aspekty psychologiczne, których uwzględnianie w procesie projektowych jest coraz ważniejsze.
Studenci po wielu wykładach, dyskusjach poruszających tematykę związaną z emotional design, badaniami użyteczności stron www, z metodami semantycznymi nakreślili swoje pole badawcze w następujących obszarach.

Czytaj dalej „Interfejs, interakcja, architektura informacji, znaczenie, kolor, forma…. – nowe wyzwania przed studentami 4 roku”

Reklamy

Jakie pytania badawcze stawiają studenci?

jakie-pytania-badawcze-naglowek

/Projekty realizowane w ramach Pracowni Badań Wizualnych, IV rok wzornictwo, semestr letni, rok akademicki 2009/2010/ 

Jakie skojarzenia budzą proste figury geometryczne?
Jak odległość wpływa na kształt wykonywanego gestu?
Jak odległość wpływa na odczytywanie gestów?
Na podstawie jakich elementów twarzy odczytujemy stan emocjonalny osoby?

Poniżej krótka charakterystyka metod badawczych odpowiadających na niektóre z nich. Wyniki z badań będą publikowane w kolejnych postach.

Czytaj dalej „Jakie pytania badawcze stawiają studenci?”

Studia nad zapamiętywaniem formy, koloru, szczegółów / Katarzyna Jachimczyk

znaki-toalety-naglowek

 /Projekty realizowane w ramach Pracowni Badań Wizualnych, IV rok wzornictwo, semestr letni, rok akademicki 2009/2010/

Jakie kształty potrafimy rozpoznać najszybciej? Które kształty będziemy najprawdopodobniej mylić z innymi? Które kształty są najłatwiejsze do zapamiętania? Czy wzór prostszy jest łatwiejszy do zapamiętania? Co należy rozumieć przez prostotę?

Benedykt de Spinoza w swym dziele „Etyka” pisze, że porządek istnieje w samych rzeczach.
„Skoro więc rzeczy są tak ułożone, że gdy przedstawiają się nam przez zmysły, łatwo możemy sobie je wyobrazić, a następnie i łatwo przypomnieć, wtedy nazywamy je dobrze uporządkowanymi; w przeciwnym razie natomiast nazywamy je źle uporządkowanymi, czyli bezładnymi. (PWN 1954. Przekład Ignacego Myślickiego)
Subiektywne doznanie obserwatora da odpowiedź, który wzór jest łatwiejszy do zrozumienia, łatwiejszy do zapamiętania. Sąd obserwatora jednak powinien zostać skonfrontowany z obiektywną prostotą wzoru, która powstaje poprzez analizę kształtu. Podczas analizy liczymy ilość elementów, z których składa się wzór oraz relacje pomiędzy nimi. Który z tych elementów bardziej wpływa na prostotę kształtu: ilość elementów czy relacje pomiędzy nimi? Który wzór będzie łatwiejszy do zapamiętania:
– symetryczny składający się z 8 elementów
– 5 – elementowy, ale nieuwzględniający symetrii?
Patrząc na obiekt nie analizujemy poszczególnych detali osobno a raczej dostrzegamy relację pomiędzy nimi. Postrzegamy układy, strukturę a nie detale.Ważny jest również aspekt abstrakcyjności wzoru. Wzór, który nie budzi żadnych skojarzeń, nawiązań do obrazów wcześniej widzianych może być trudniej postrzegany. Gombrich pisze: „Im większą doniosłość biologiczną ma dla nas przedmiot, tym łatwiej i chętniej będziemy go dostrzegać.”
Eksperymentator może sprawdzić za pomocą obiektywnych kryteriów, jak łatwe albo trudne są dla patrzących pewne wzory, kształty – porównując subiektywną opinię osoby badanej z analizą cech wizualnych kształtu.

W rolę badacza wcieliła się Kasia Jachimczyk, która postanowiła sprawdzić jak forma i kolor wpływają na zapamiętywanie kształtu. Do tego celu musiała zaprojektować odpowiednią procedurę badawczą, w której uwzględniony zostanie fakt zapamiętywania. Standardowe testy wizualne nie angażują pamięci – osoba badana rysuje obraz, który jest bezpośrednio prezentowany. Studentka zaproponowała dwa rodzaje testu. Badanie przeprowadziła na wybranych piktogramach toalet damskich i męskich. …

Czytaj dalej „Studia nad zapamiętywaniem formy, koloru, szczegółów / Katarzyna Jachimczyk”

Kod opisywania strony www – zmagania Dominiki

kostka-naglowek

/Projekt realizowany w ramach Pracowni Badań Wizualnych, IV rok wzornictwo, semestr letni, rok akademicki 2008/2009/

W jaki sposób można analizować strony www? Opisywanie strony www przy pomocy określonych grup cech.
Obraz – akcja – emocja / Kostka morfologiczna inspiracją do stworzenia języka opisującego budowę strony www oraz jej odbiór przez użytkownika.

Czytaj dalej „Kod opisywania strony www – zmagania Dominiki”