Wybieramy kandydatów do badania! (program przedmiotu: podstawy badań wizualnych)

/Projekt realizowany w ramach przedmiotu Podstawy Badań Wizualnych, II rok wzornictwo, semestr zimowy, rok akademicki 2013/2014/  Studenci wzornictwa katowickiej Akademii na 1 roku studiów, w ramach przedmiotu Podstawy Badań Wizualnych, poznają metody badawcze, które stanowią jeden z elementów procesu projektowego (miejsce oraz rolę w tym procesie). Celem przedmiotu jest przekazanie studentom wiedzy niezbędnej do przygotowania…

Badanie hierarchii czytelności elementów opakowania |analiza cech wizualnych opakowania.

W jaki sposób można sprawdzić, które elementy opakowania są spostrzegane jako pierwsze? Jakie cechy wizualne wpływają na hierarchię czytelności elementów wizualnych opakowania? Na te pytania będą odpowiadać studenci I roku wzornictwa, realizując ćwiczenie na przedmiocie Podstawy Badań Wizualnych. I etap ćwiczenia – analiza cech wizualnych opakowania …