Wskazywanie kierunku przy pomocy komunikatów wizualnych

/Projekt realizowany w ramach Pracowni Badań Wizualnych, IV rok wzornictwo, semestr zimowy, rok akademicki 2009/2010/ Kolejne zajęcia z 4 rokiem zwieńczone zostały interesującymi wnioskami (poprzednia relacja). Na kolejnych zajęciach Daria przedstawiła problemy badawcze dotyczące czytelności komunikatów wskazujących kierunki w przestrzeni, zarówno te które dotyczą pieszych jak i kierowców. Dzieli je na 3 rodzaje: strzałki, linie i inne formy…

Rekonesans elementów wizualnych w przestrzeni ulicy – spostrzeżenia i wnioski studentów I roku

  /Projekty realizowane w ramach przedmiotu Podstawy Badań Wizualnych, I rok wzornictwo, semestr zimowy, rok akademicki 2009/2010/ Studenci I roku po paru tygodniach analizowania wybranych aspektów, związanych z elementami wizualnymi ulicy mieli szansę na zajęciach zaprezentowania swoich spostrzeżeń. Tematy przez nich poruszane dotyczą elementów wpływających na poprawę lub pogorszenie czytelności znaków. Studenci porównują między sobą różne…