W jaki sposób oceniać i dokonywać pomiaru użyteczności?

Zapewniający: efektywną pracę, łatwość nauki, satysfakcję, zadowolenie, pozytywne emocje, spełnia oczekiwania, pozytywnie zaskakuje, ułatwia… Do listy cech użytecznego serwisu można dopisać jeszcze wiele innych pojęć. Użyteczność z jednej strony jest wrażeniem użytkownika, subiektywną oceną – z drugiej strony możemy ją przełożyć na konkretne sytuacje odpowiadając sobie na pytania: czy użytkownicy wracają do naszego systemu, ile czasu zajmuje im wykonanie określonego zadania, jak…

Zapis aktywności użytkownika interfejsu – wartości jakościowe i wartości ilościowe

/Projekt realizowany w ramach przedmiotu Badania Użyteczności, II rok wzornictwo, semestr zimowy, rok akademicki 2010/2011/ Interakcja – interfejs – pomiar zachowania użytkownika interfejsu – to zagadnienia, które obejmują zadanie postawione przed studentami II roku wzornictwa.więcej Zadanie składa się z kilku etapów. Pierwszy z nich polega na zaprojektowaniu interfejsu oraz opracowaniu metody pomiaru zachowań użytkownika, w…