Interfejs, interakcja, architektura informacji, znaczenie, kolor, forma…. – nowe wyzwania przed studentami 4 roku

nowe-obszary-naglowek

 

/Projekt realizowany w ramach Pracowni Badań Wizualnych, IV rok wzornictwo, semestr zimowy, rok akademicki 2009/2010/

Badania dotyczące interfejsów, interakcji, architektury informacji, semantyki, czytelności kolorów, kształtów a nawet emocji, to zakres zagadnień, o które studenci 4 roku postanowili wzbogacić swoje doświadczenia. Są to dla nich nowe pojęcia, których badanie wymaga innych narzędzi niż te, które do tej pory stosowali (testy wizualne). Wchodzą w obszar badawczy, w którym oprócz percepcji ważną rolę odgrywa pamięć, skojarzenia, wrażenia, emocje. Te nowe doświadczenia wzbogacają zakres stosowanych przez projektantów metod badawczych o aspekty psychologiczne, których uwzględnianie w procesie projektowych jest coraz ważniejsze.
Studenci po wielu wykładach, dyskusjach poruszających tematykę związaną z emotional design, badaniami użyteczności stron www, z metodami semantycznymi nakreślili swoje pole badawcze w następujących obszarach.

Czytaj dalej „Interfejs, interakcja, architektura informacji, znaczenie, kolor, forma…. – nowe wyzwania przed studentami 4 roku”

Kansei /metody badania emocji/ tłumaczenie artykułu Kansei Engineering Linking emotions and product features

kansei-1-naglowek
Kjetil Grimsæth
Department of Product Design
Norwegian University of Science and Technology

ABSTRAKT

W artykule zostały opisane sposoby określania wartości emocji w stosunku do produktu – projektu poprzez zastosowanie metodologii Kansei Engineering. Pierwsza część artykułu opisuje tą metodologię. Druga część opisuje próbę połączenia emocji z cechami produktu poprzez metody zaczerpnięte z Kansei Engineering. W pierwszej części artykułu przywoływane są przykłady wyników, które zostały opisane szczegółowo w drugiej części. Druga część poświęcona jest potwierdzeniu wiarygodności metodologii Kansei oraz zaprezentowaniu praktycznych przykładów jej zastosowania.

Obie części artykułu poświęcone są odpowiedzi na pytania:
Które metody Kansei Engineering mogą zostać zastosowane w skandynawskiej praktyce projektowej?
Czy Kansei Engineering jest narzędziem, które może zostać wykorzystane przez większość projektantów, by określać emocje związane z cechami produktu?
Czy użytkownicy wiedzą jak określać poprzez słowa idealny produkt?
Jaka jest przyszłość Kansei Engineering w Europie?

Czytaj dalej „Kansei /metody badania emocji/ tłumaczenie artykułu Kansei Engineering Linking emotions and product features”

Kansei /metody badania emocji/ tłumaczenie artykułu Development of a KANSEI ENGINEERING SYSTEM for Industrial design: Identification of input data for KES

kansei-2-naglowek

Carole BOUCHARD, Dokshin LIM, Améziane AOUSSAT
Laboratory of New Products Design, Ecole Nationale Supérieure des Arts et Métiers,
151 Bd de l’Hôpital, Paris, FRANCE, bouchard@paris.ensam.fr

Abstrakt

Obecnie we wzornictwie przemysłowym najważniejszymi opracowaniami badawczymi są następujące:
1. Komputeryzacja wczesnych faz projektowych
2. Design skupiony na odbiorcy i użytkowniku ze szczególnym akcentem na emotional design.
3. Współpraca z inżynierią, wyposażającą proces projektowy w nowe narzędzia.

Naszym celem jest zmiana kształtu wstępnej fazy tradycyjnego procesu projektowego. Do tego celu zostaną opracowane nowe narzędzia komputerowe, ale bazujące na naturalnym procesie intelektualnym projektanta i jego intuicji, wynikającej z obserwacji. Od lat siedemdziesiątych zostało przeprowadzonych wiele badań, zwieńczonych sukcesem, w oparciu o Kansei Engineering. Jeśli założymy, że proces projektowy łączy trzy następują fazy:
– informacyjna,
– generowania/powstawania
– opracowywania,
to możemy rozważać, że większą częścią badań Kansei Engineering są aplikacje związane z fazą generowania i opracowania. Skupimy się na fazie informacyjnej związanej z danymi wejściowymi procesu Kansei Engineering oraz zaprezentujemy metody analizy trendów, którą opracowujemy na bazie wyników badań dotyczących intelektualnej aktywności projektanta.

Słowa kluczowe: wzornictwo przemysłowe, analiza conjoint (Conjoint Trends Analysis), integracja wiedzy (Integration of Knowledge), Kansei Engineering …

Czytaj dalej „Kansei /metody badania emocji/ tłumaczenie artykułu Development of a KANSEI ENGINEERING SYSTEM for Industrial design: Identification of input data for KES”