Panoform

https://panoform.com Panoform is a tool which allows anyone to become a VR creator. All you need to get started is some paper, crayons, and a mobile device.

Semestr zimowy PODSUMOWANIE

1. Opis ruchu postaci i ruchu kamery w przestrzeni sceny oraz analiza cech odnośnie dyskretnej struktury ruchu w filmach Lip Dub to treść ćwiczenia. Więcej informacji w tym poście: https://aspzbwii.wordpress.com/2019/10/10/pbi-10102019/ Ćwiczenia zakończyły się wytycznymi, które pozwalają wykonać model symulacyjny ruchu postaci i kamery w przestrzeni oraz zbudować prototyp umożliwiający samodzielne wykonanie filmu typu Lip Dub….

Badania użyteczności 2015/2016 Część 1.

Badanie użyteczności portali internetowych – 2 rok wzornictwa. Studenci wzornictwa na drugim roku studiów przechodzą kurs dotyczący prowadzenia audytów portali internetowych oraz prowadzenia badań użyteczności. Praca dzieli się na dwa etapy badania własne i badania z użytkownikami.

Projekt badania interakcji /Agata Gancarczyk/

/Projekt realizowany w ramach przedmiotu Badania Użyteczności, II rok wzornictwo, semestr letni, rok akademicki 2013/2014/ więcej informacji o założeniach badania/ Celem projektu jest zaprojektowanie interfejsu składającego się z 9 kwadratów, na obszarze których kliknięcie lub najechanie kursorem uruchamia różne interakcje (zmiany wyglądu interfejsu). Projekt interfejsu zakłada istnienie jego stanu końcowego, do którego musi dojść użytkownik. Aby móc go…

Projekt interfejsu uwzględniający metody User Centered Design | temat i zakres zadania | 2 rok, wzornictwo

/Projekt realizowany w ramach przedmiotu Badania Użyteczności, II rok wzornictwo, semestr letni, rok 2012/2013/ W pierwszym semestrze studenci 2 roku wzornictwa zapoznawali się z metodami badań użyteczności analizując wybrane portale internetowe. Zebrane doświadczenia związane z analizą architektury informacji, budowy portali, ich wizualnej postaci, zastosowanych funkcji zostaną wykorzystane w drugim semestrze podczas projektu interfejsu. Studenci będą…

Zapis aktywności użytkownika interfejsu – wartości jakościowe i wartości ilościowe

/Projekt realizowany w ramach przedmiotu Badania Użyteczności, II rok wzornictwo, semestr zimowy, rok akademicki 2010/2011/ Interakcja – interfejs – pomiar zachowania użytkownika interfejsu – to zagadnienia, które obejmują zadanie postawione przed studentami II roku wzornictwa.więcej Zadanie składa się z kilku etapów. Pierwszy z nich polega na zaprojektowaniu interfejsu oraz opracowaniu metody pomiaru zachowań użytkownika, w…

Planowanie badania interakcji

/Projekt realizowany w ramach przedmiotu Badania Użyteczności, II rok wzornictwo, semestr zimowy, rok akademicki 2011/2012/ Badanie interakcji – to jeden z elementów programu dydaktycznego Zakładu Badań Wizualnych i Interakcji. Studenci II roku w semestrze zimowy podjęli ten temat i obecnie są na etapie przygotowywania badania interakcji. Czym jest interakcja? W jaki sposób dokonywać pomiaru podczas…

Adobe Flash / interaktywnie /

/kilka wskazówek jak korzystać z języka Action Script/ Program Adobe Flash jest programem do tworzenia animacji oraz publikacji interaktywnych. Poniżej znajduje się kilka wskazówek w jaki sposób w progamie flash można wprowadzać elementy interaktywne do animacji. Instrukcja przeznaczona jest dla osób, które potrafią tworzyć animacje w programie Adobie Flash. Interakcja funkcjonuje w oparciu o język…

Projektowanie interfejsów /etapy pracy, poszukiwania, refleksje/

/Projekt realizowany w ramach Pracowni Badań Wizualnych, II rok wzornictwo, semestr zimowy, rok akademicki 2010/2011/ Jednym z tematów wydanych dla studentów IV roku wzornictwa w Zakładzie jest projekt płaskiego, dotykowego interfejsu. Interfejs przy pomocy wi-fi łączy się z urządzeniem, które obsługuje. Pierwszym etapem zadania jest wybór urządzenia i analiza jego funkcji na przykładzie kilku istniejących…

Interakcja, wrażenia, interfejs, emocje, kansei, akcja …

Kolorowy, wielobarwny świat oferuje nam wiele ciekawych, zaskakujących produktów, usług, czy zdarzeń. Co jednak sprawia, że niektóre obiekty wywołują w nas zachwyt, pozytywne emocje a inne nie? Są produkty, które po prostu pragniemy posiadać i nie ze względu na pewne określone jego funkcjonalne cechy, ale ze względu na to „coś” co nas urzekło.