Badania użyteczności 2015/2016 Część 1.

Badanie użyteczności portali internetowych – 2 rok wzornictwa. Studenci wzornictwa na drugim roku studiów przechodzą kurs dotyczący prowadzenia audytów portali internetowych oraz prowadzenia badań użyteczności. Praca dzieli się na dwa etapy badania własne i badania z użytkownikami.

Projekt interfejsu uwzględniający metody User Centered Design | temat i zakres zadania | 2 rok, wzornictwo

/Projekt realizowany w ramach przedmiotu Badania Użyteczności, II rok wzornictwo, semestr letni, rok 2012/2013/ W pierwszym semestrze studenci 2 roku wzornictwa zapoznawali się z metodami badań użyteczności analizując wybrane portale internetowe. Zebrane doświadczenia związane z analizą architektury informacji, budowy portali, ich wizualnej postaci, zastosowanych funkcji zostaną wykorzystane w drugim semestrze podczas projektu interfejsu. Studenci będą…

Gest naturalny, a liniowa percepcja gestu

Artykuł autorstwa Wiesława Gdowicza i Marty Więckowskiej jest publikacją po konferencyjną. Konferencję VI edycja Seminarium „Interfejs Użytkownika – Kansei w praktyce”, zorganizowała Katedra Multimediów oraz polski oddział ACM CHI Poland. Odbyła się 4 czerwca 2011 r. w Auli Głównej Polsko-Japońskiej Wyższej Szkoły Technik Komputerowych w Warszawie.  Metoda określania znaczeń gestów, którą opracowano w oparciu o…

Zapis aktywności użytkownika interfejsu – wartości jakościowe i wartości ilościowe

/Projekt realizowany w ramach przedmiotu Badania Użyteczności, II rok wzornictwo, semestr zimowy, rok akademicki 2010/2011/ Interakcja – interfejs – pomiar zachowania użytkownika interfejsu – to zagadnienia, które obejmują zadanie postawione przed studentami II roku wzornictwa.więcej Zadanie składa się z kilku etapów. Pierwszy z nich polega na zaprojektowaniu interfejsu oraz opracowaniu metody pomiaru zachowań użytkownika, w…

Problem badawczy a dobór zmiennych w badaniu / przegląd tematów / IV rok wzornictwa /

/Projekty realizowane w ramach Pracowni Badań Wizualnych, IV rok wzornictwo, semestr letni, rok akademicki 2010/2011/ Praca studentów w Zakładzie rozpoczyna się od dokładnego określenia problemu, który ma być przedmiotem badania. Na początku semestru studentom został przedstawiony zakres tematyki badań oraz dostępnych metod badawczych: badanie interakcji, badanie „wrażeń” przy użyciu metody Kansei, projekt i badanie interfejsu /szczegóły/

Planowanie badania interakcji

/Projekt realizowany w ramach przedmiotu Badania Użyteczności, II rok wzornictwo, semestr zimowy, rok akademicki 2011/2012/ Badanie interakcji – to jeden z elementów programu dydaktycznego Zakładu Badań Wizualnych i Interakcji. Studenci II roku w semestrze zimowy podjęli ten temat i obecnie są na etapie przygotowywania badania interakcji. Czym jest interakcja? W jaki sposób dokonywać pomiaru podczas…

Projektowanie interfejsów /etapy pracy, poszukiwania, refleksje/

/Projekt realizowany w ramach Pracowni Badań Wizualnych, II rok wzornictwo, semestr zimowy, rok akademicki 2010/2011/ Jednym z tematów wydanych dla studentów IV roku wzornictwa w Zakładzie jest projekt płaskiego, dotykowego interfejsu. Interfejs przy pomocy wi-fi łączy się z urządzeniem, które obsługuje. Pierwszym etapem zadania jest wybór urządzenia i analiza jego funkcji na przykładzie kilku istniejących…

Interakcja, wrażenia, interfejs, emocje, kansei, akcja …

Kolorowy, wielobarwny świat oferuje nam wiele ciekawych, zaskakujących produktów, usług, czy zdarzeń. Co jednak sprawia, że niektóre obiekty wywołują w nas zachwyt, pozytywne emocje a inne nie? Są produkty, które po prostu pragniemy posiadać i nie ze względu na pewne określone jego funkcjonalne cechy, ale ze względu na to „coś” co nas urzekło.

Nowe oblicza prania i parzenia kawy /interfejsy dnia jutrzejszego /

/Projekt realizowany w ramach Pracowni Badań Wizualnych, II rok wzornictwo, semestr letni, rok akademicki 2009/2010/ Krzysiu Czaicki, Ola Nigbor projektują interfejs pralki, który nie tylko ułatwi jej obsługę, ale też wiąże się z nowym sposobem korzystania z tego urządzenia. Basia Skrzeczek natomiast proponuje nam nową wizję parzenie kawy połączoną z komunikacją poprzez internet. Pomysły te…

Interfejs /struktura i interakcja/

/Projekt realizowany w ramach Pracowni Badań Wizualnych, II rok wzornictwo, semestr letni, rok akademicki 2009/2010/ Projektowanie i badanie interakcji jest jednym z elementów programu dydaktycznego Zakładu Badań Wizualnych i Interakcji. Wiedzę z tego zakresu będą zdobywać studenci IV roku poprzez realizację ćwiczenia: Projekt płaskiego interfejsu umożliwiającego badanie interakcji. Interfejs będzie przeznaczony do urządzenia iPad, w którym…