Badania użyteczności 2015/2016 Część 1.

ikonka-1

Badanie użyteczności portali internetowych – 2 rok wzornictwa.

Studenci wzornictwa na drugim roku studiów przechodzą kurs dotyczący prowadzenia audytów portali internetowych oraz prowadzenia badań użyteczności. Praca dzieli się na dwa etapy badania własne i badania z użytkownikami.

Czytaj dalej „Badania użyteczności 2015/2016 Część 1.”

Reklamy

Projekt interfejsu uwzględniający metody User Centered Design | temat i zakres zadania | 2 rok, wzornictwo

UCD

/Projekt realizowany w ramach przedmiotu Badania Użyteczności, II rok wzornictwo, semestr letni, rok 2012/2013/

W pierwszym semestrze studenci 2 roku wzornictwa zapoznawali się z metodami badań użyteczności analizując wybrane portale internetowe. Zebrane doświadczenia związane z analizą architektury informacji, budowy portali, ich wizualnej postaci, zastosowanych funkcji zostaną wykorzystane w drugim semestrze podczas projektu interfejsu.
Studenci będą projektować interfejs służący do obsługi urządzeń, zdarzeń związanych z funkcjonowaniem określonego miejsca – pracowni w której mieści się Zakład Badań Wizualnych i Interakcji, np. sterowanie oświetleniem, rzutnikiem, roletami itd. …

Czytaj dalej „Projekt interfejsu uwzględniający metody User Centered Design | temat i zakres zadania | 2 rok, wzornictwo”

Gest naturalny, a liniowa percepcja gestu

naglowek-artykul-gesty

Artykuł autorstwa Wiesława Gdowicza i Marty Więckowskiej jest publikacją po konferencyjną.
Konferencję VI edycja Seminarium „Interfejs Użytkownika – Kansei w praktyce”, zorganizowała Katedra Multimediów oraz polski oddział ACM CHI Poland. Odbyła się 4 czerwca 2011 r. w Auli Głównej Polsko-Japońskiej Wyższej Szkoły Technik Komputerowych w Warszawie. 

Metoda określania znaczeń gestów, którą opracowano w oparciu o koncepcję pola semantycznego gestu została zainspirowana Kansei.

Czytaj dalej „Gest naturalny, a liniowa percepcja gestu”

Zapis aktywności użytkownika interfejsu – wartości jakościowe i wartości ilościowe

zapis aktywnosci-naglowek

/Projekt realizowany w ramach przedmiotu Badania Użyteczności, II rok wzornictwo, semestr zimowy, rok akademicki 2010/2011/

Interakcja – interfejs – pomiar zachowania użytkownika interfejsu – to zagadnienia, które obejmują zadanie postawione przed studentami II roku wzornictwa.więcej

Zadanie składa się z kilku etapów.
Pierwszy z nich polega na zaprojektowaniu interfejsu oraz opracowaniu metody pomiaru zachowań użytkownika, w trakcie jego obsługi. Zaprojektowane interfejsy składają się głównie z prostych figur geometrycznych. W większości przypadków interakcja polega na zmianie położenia, wielkości, koloru obiektu poprzez wykonywanie określonych ruchów myszką. Zadaniem studentów było zaprojektowanie zasad, według których obiekty interfejsu będą się zmieniać.

Czytaj dalej „Zapis aktywności użytkownika interfejsu – wartości jakościowe i wartości ilościowe”

Problem badawczy a dobór zmiennych w badaniu / przegląd tematów / IV rok wzornictwa /

problem badawczy-a-zmienne-naglowek

/Projekty realizowane w ramach Pracowni Badań Wizualnych, IV rok wzornictwo, semestr letni, rok akademicki 2010/2011/

Praca studentów w Zakładzie rozpoczyna się od dokładnego określenia problemu, który ma być przedmiotem badania. Na początku semestru studentom został przedstawiony zakres tematyki badań oraz dostępnych metod badawczych: badanie interakcji, badanie „wrażeń” przy użyciu metody Kansei, projekt i badanie interfejsu /szczegóły/ Czytaj dalej „Problem badawczy a dobór zmiennych w badaniu / przegląd tematów / IV rok wzornictwa /”

Planowanie badania interakcji

planowanie-interakcji-naglowek

/Projekt realizowany w ramach przedmiotu Badania Użyteczności, II rok wzornictwo, semestr zimowy, rok akademicki 2011/2012/

Badanie interakcji – to jeden z elementów programu dydaktycznego Zakładu Badań Wizualnych i Interakcji. Studenci II roku w semestrze zimowy podjęli ten temat i obecnie są na etapie przygotowywania badania interakcji. Czym jest interakcja? W jaki sposób dokonywać pomiaru podczas badań interakcji? Jak zapisywać wyniki badania interakcji? Jak je interpretować? W jaki sposób porównywać wyniki dla kilku osób? Na te wiele jeszcze innych pytań musieli odpowiedzieć przed przystąpieniem do badań.

Czytaj dalej „Planowanie badania interakcji”

Projektowanie interfejsów /etapy pracy, poszukiwania, refleksje/

interakcja-refleksje-naglowek

/Projekt realizowany w ramach Pracowni Badań Wizualnych, II rok wzornictwo, semestr zimowy, rok akademicki 2010/2011/

Jednym z tematów wydanych dla studentów IV roku wzornictwa w Zakładzie jest projekt płaskiego, dotykowego interfejsu. Interfejs przy pomocy wi-fi łączy się z urządzeniem, które obsługuje. Pierwszym etapem zadania jest wybór urządzenia i analiza jego funkcji na przykładzie kilku istniejących rozwiązań. Wśród wyborów studentów znajdują się obiekty codziennego użytku jak piekarnik oraz urządzenia, których koncepcja została zaprojektowana przez nich w innej pracowni np.: Energy Store – urządzenie- fotel, zapewniające relaksujący masaż oraz funkcje kontrolne stanu zdrowia użytkownika. …

Czytaj dalej „Projektowanie interfejsów /etapy pracy, poszukiwania, refleksje/”