Przybornik projektanta użyteczności

Projektowanie powinno być przede wszystkim użyteczne. Czym jest użyteczność? Użyteczność jest to miara wydajności, efektywności i satysfakcji z jaką dany produkt może być używany przez określonych użytkowników dla osiągnięcia określonych celów w określonym kontekście użycia (ISO 9241-11). Produkt, aby osiągnął sukces musi spełniać określone założenia. Obok funkcjonalności, użyteczność staje się coraz ważniejsza. To jak łatwo…

Metody stosowane w badaniach wizualnych

Badania wizualne pozwalają zrozumieć proces postrzegania oraz obserwować jakie czynniki wpływają na postrzeganie obrazu. Testy wizualne są narzędziami stosowanymi w badaniach wizualnych. Ich forma opiera się o czynniki wpływające na postrzeganie obrazu: • Ruchy oczu • Oświetlenie • Kontrast • Kąt patrzenia • Odległość od obrazu