Kansei /metody badania emocji/ tłumaczenie artykułu Kansei Engineering Linking emotions and product features

Kjetil Grimsæth Department of Product Design Norwegian University of Science and Technology ABSTRAKT W artykule zostały opisane sposoby określania wartości emocji w stosunku do produktu – projektu poprzez zastosowanie metodologii Kansei Engineering. Pierwsza część artykułu opisuje tą metodologię. Druga część opisuje próbę połączenia emocji z cechami produktu poprzez metody zaczerpnięte z Kansei Engineering. W pierwszej…