Jak przebiega percepcja cyfr i liter?

  /Projekt realizowany w ramach Pracownia Badań Wizualnych, II rok wzornictwo, semestr letni, rok akademicki 2009/2010/ Które cechy litery, cyfry decydują o tym, że zostają rozpoznane? Na to pytanie próbują odpowiedzieć studenci II roku. Niezbędna jest analiza procesu percepcji tych znaków. Do tego celu można wykorzystać testy wizualne, w których wprowadzane są „przeszkody” pomiędzy obrazem…