Co badacz musi przemyśleć, uwzględnić? Konstruowanie procedury badawczej.

Określenie pytania badawczego to wierzchołek góry lodowej. Jest to dopiero punkt wyjścia do rozważań. W jaki sposób należy zaprojektować badanie, aby jego wyniki były adekwatne do stawianego problemu?W momencie uszczegóławiania procedury badawczej uświadamiamy sobie jego wielowarstwowość : – należy przemyśleć czego oczekujemy od osób badanych, w jaki sposób sformułować dla nich instrukcje, – jakie czynniki…