Proces projektowanie stron www według J.J. Garrett

the-elements-of-user-experience

/opis wykonany na przykładzie metody wypracowanej przez J.J.Garett, opisanej w książce The elements of user experience Second edition User-Centered Design for the web and beyond, New Riders, 2011, s. 81–82/
Aplikacje, strony internetowe są projektowane w określonym celu – wyznaczane są im określone zadania. Są to złożone obiekty na projekt, których składa się wiele różnych elementów: architektura informacji, projekt wizualnej postaci, sposoby nawigacji, interakcja, projekt informatyczny. J.J. Garrett na podstawie własnych doświadczeń wypracował model procesu projektowania interaktywnych obiektów, w którym wyróżnia 5 etapów – płaszczyzn:


Czytaj dalej „Proces projektowanie stron www według J.J. Garrett”

Kansei /metody badania emocji/ tłumaczenie artykułu Development of a KANSEI ENGINEERING SYSTEM for Industrial design: Identification of input data for KES

kansei-2-naglowek

Carole BOUCHARD, Dokshin LIM, Améziane AOUSSAT
Laboratory of New Products Design, Ecole Nationale Supérieure des Arts et Métiers,
151 Bd de l’Hôpital, Paris, FRANCE, bouchard@paris.ensam.fr

Abstrakt

Obecnie we wzornictwie przemysłowym najważniejszymi opracowaniami badawczymi są następujące:
1. Komputeryzacja wczesnych faz projektowych
2. Design skupiony na odbiorcy i użytkowniku ze szczególnym akcentem na emotional design.
3. Współpraca z inżynierią, wyposażającą proces projektowy w nowe narzędzia.

Naszym celem jest zmiana kształtu wstępnej fazy tradycyjnego procesu projektowego. Do tego celu zostaną opracowane nowe narzędzia komputerowe, ale bazujące na naturalnym procesie intelektualnym projektanta i jego intuicji, wynikającej z obserwacji. Od lat siedemdziesiątych zostało przeprowadzonych wiele badań, zwieńczonych sukcesem, w oparciu o Kansei Engineering. Jeśli założymy, że proces projektowy łączy trzy następują fazy:
– informacyjna,
– generowania/powstawania
– opracowywania,
to możemy rozważać, że większą częścią badań Kansei Engineering są aplikacje związane z fazą generowania i opracowania. Skupimy się na fazie informacyjnej związanej z danymi wejściowymi procesu Kansei Engineering oraz zaprezentujemy metody analizy trendów, którą opracowujemy na bazie wyników badań dotyczących intelektualnej aktywności projektanta.

Słowa kluczowe: wzornictwo przemysłowe, analiza conjoint (Conjoint Trends Analysis), integracja wiedzy (Integration of Knowledge), Kansei Engineering …

Czytaj dalej „Kansei /metody badania emocji/ tłumaczenie artykułu Development of a KANSEI ENGINEERING SYSTEM for Industrial design: Identification of input data for KES”