Projekt badania interakcji /Agata Gancarczyk/

gancarczyk

/Projekt realizowany w ramach przedmiotu Badania Użyteczności, II rok wzornictwo, semestr letni, rok akademicki 2013/2014/ więcej informacji o założeniach badania/

Celem projektu jest zaprojektowanie interfejsu składającego się z 9 kwadratów, na obszarze których kliknięcie lub najechanie kursorem uruchamia różne interakcje (zmiany wyglądu interfejsu). Projekt interfejsu zakłada istnienie jego stanu końcowego, do którego musi dojść użytkownik. Aby móc go osiągnąć badany musi zrozumieć zasadę działania interfejsu, która została zaprojektowana przez autorkę, Agatę Gancarczyk. Klikanie w poszczególne elementy interfejsu powoduje zmniejszanie lub powiększanie innych jego elementów. Wybór odpowiednich pól, w odpowiedniej kolejności umożliwia dojście do stanu końcowego.
Czy jest to trudne, czy łatwe zadanie? Na to pytanie między innymi próbowała odpowiedzieć studentka przeprowadzając badanie interakcji zaprojektowanego interfejsu.

Czytaj dalej „Projekt badania interakcji /Agata Gancarczyk/”

Reklamy